Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de orientador en Galicia
Orientador/a laboral do concello de betanzos do ano 2015 Entre eles . certificado médico en vigor en impreso oficial do Colexio de Médicos e asinado por un colexiado en exercicio . no que se faga constar expresamente que: o interesado/a reúne as condicións precisas para realizar as funcións establecidas na convocatoria dun (1) posto de orientador/a laboral do Concello de Betanzos do ano 2015 . . . Fecha de publicación: 06 Noviembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Betanzos
Orientador/a laboral do concello de sada do ano 2015 - Tipo de oferta: oposición concurso concurso-oposición laboral temporal (Concurso de méritos) Entre eles . certificado médico en vigor en impreso oficial do Colexio de Médicos e asinado por un colexiado en exercicio . no que se faga constar expresamente que: o interesado/a reúne as condicións precisas para realizar as funcións establecidas na convocatoria dun (1) posto de orientador/a laboral do Concello de Sada do ano 2015 . . . Fecha de publicación: 11 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Orientador/a laboral dacordo ás bases publicadas no b Informado da convocatoria que realiza o Concello de Betanzos para unha praza de orientador/a laboral dacordo ás bases publicadas no B . . . Fecha de publicación: 27 Octubre 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Betanzos
Orientador/a laboral do concello de sada do ano 2014 Entre eles . certificado médico en vigor en impreso oficial do Colexio de Médicos e asinado por un colexiado en exercicio . no que se faga constar expresamente que: o interesado/a reúne as condicións precisas para realizar as funcións establecidas na convocatoria dun (1) posto de orientador/a laboral do Concello de Sada do ano 2014 . . . Fecha de publicación: 05 Septiembre 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
subdirector/a general de gestión económico-administrativa - Tipo de oferta: (libre designación) (promoción interna) denominación del puesto: subdirector/a general de gestión económico-administrativa . nivel: 30 . complemento específico: 21 . cuerpo o escala: general . formación específica: 640 –para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego (r . dependencia: secretaría general técnica . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 30 Enero 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
analista de gestión del rendimiento y calidad - Tipo de oferta: (libre designación) (promoción interna) denominación del puesto: analista de gestión del rendimiento y calidad . nivel: 28 . complemento específico: 15 . cuerpo o escala: general/especial . dependencia: dirección general de evaluación y reforma administrativa . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 30 Enero 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
secretaría de dirección del vicerrectorado de investigación e innovación - Tipo de oferta: concurso (libre designación) (promoción interna) denominación del puesto: secretaría de dirección del vicerrectorado de investigación e innovación . número de plaza: pf000276 . nivel: 20 . complemento específico: 502 . 49 € . jornada: mañana . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 24 Enero 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
xefe do negociado de réxime interior - Tipo de oferta: concurso - por cada curso de máis de 100 horas: 0 . 50 puntos . 1ª) datos do posto: denominación do servizo . denominación do posto: xefe do negociado de réxime interior . (s) definición do posto: 1 . - forma de provisión: concurso ordinario . requisitos do posto: 1 . - tipo de persoal: funcionario . - categoría profesional: administrativo de administración xeral . retribucións do posto: 1 . - nivel de complemento de destino: 22 2 . - complemento específico: 13 . titulares: presidente . vogais: - d . Fecha de publicación: 21 Enero 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
supervisor de explotacións agropecuarias (s) - Tipo de oferta: concurso - por cada curso de máis de 100 horas: 0 . 50 puntos . 1ª) datos do posto: denominación do servizo . denominación do posto: supervisor de explotacións agropecuarias (s) . definición do posto: 1 . - forma de provisión: concurso ordinario . requisitos do posto: 1 . - tipo de persoal: funcionario/laboral fixo . - categoría profesional: técnico auxiliar agrícola . retribucións do posto: 1 . - nivel de complemento de destino: 22 2 . - complemento específico: 11 . vogais: - d . Fecha de publicación: 21 Enero 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
oficial de administración (ns) - Tipo de oferta: concurso - por cada curso de máis de 100 horas: 0 . 50 puntos . 1ª) datos do posto: denominación do servizo . denominación do posto: oficial de administración (ns) . definición do posto: 1 . - descrición do posto: desenvolve funcións de trámite e colaboración dentro dos expedientes administrativos tramitados dende a imprenta provincial . - forma de provisión: concurso ordinario . requisitos do posto: 1 . - tipo de persoal: funcionario grupo . - categoría profesional: administrativo de administración xeral . retribucións do posto: 1 . - nivel de complemento de destino: 19 2 . - complemento específico: 12 . vogais: - d . Fecha de publicación: 21 Enero 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de orientador en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales