Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de orientador laboral
Traballador/a social 1 PRAZA DE LICENCIADO/A EN DEREITO . 3 PRAZAS DE TRABALLADOR/A SOCIAL . 2 PRAZAS DE ORIENTADOR/A LABORAL E 2 PRAZAS DE EDUCADOR/A SOCIAL . con carácter de persoal funcionario/a interino/a en réxime de execución de programas de carácter temporal . ao abeiro da orde do 6 de setembro de 2023 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades locais para programas de emerxencia social e inclusión social da poboación xitana . inmigrante e outras persoas en risco de exclusión . para os anos 2023 a 2025 . cofinanciada pola Unión Europea no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027 . e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS623C) publicada no Diario Oficial de Galicia n 177 do 18/09/2023 Fecha de publicación: 10 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Licenciado/a en dereito 1 PRAZA DE LICENCIADO/A EN DEREITO . 3 PRAZAS DE TRABALLADOR/A SOCIAL . 2 PRAZAS DE ORIENTADOR/A LABORAL E 2 PRAZAS DE EDUCADOR/A SOCIAL . con carácter de persoal funcionario/a interino/a en réxime de execución de programas de carácter temporal . ao abeiro da orde do 6 de setembro de 2023 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades locais para programas de emerxencia social e inclusión social da poboación xitana . inmigrante e outras persoas en risco de exclusión . para os anos 2023 a 2025 . cofinanciada pola Unión Europea no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027 . e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS623C) publicada no Diario Oficial de Galicia n 177 do 18/09/2023 Fecha de publicación: 10 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico medio orientador profesional de la plantilla de personal laboral fijo Tres plazas de Técnico Medio Orientador Profesional de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . en turno libre/estabilización . . . Fecha de publicación: 20 Mayo 2024 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 07 Mayo 2024
Orientador/a laboral de la plantilla de personal laboral fijo Una plaza de Orientador/a laboral de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . en turno libre/estabilización . . . Fecha de publicación: 14 Marzo 2024 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 06 Marzo 2024
Orientador laboral Convocatoria selección personal:unha (1) praza de orientador laboral . funcionario (estabilización) . . . Fecha de publicación: 26 Diciembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Orientador/a laboral para la provisión de una plaza de orientador/a laboral . fecha . . . Fecha de publicación: 11 Agosto 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Orientador/a laboral Dos plazas de Orientador/a Laboral . grupo de clasificación II . jornada completa . . . Fecha de publicación: 01 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 14 Abril 2023
Orientador/a profesional Dos plazas de Orientador/a Profesional . de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso . en turno libre . . . Fecha de publicación: 03 Abril 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 20 Marzo 2023
Orientador/a laboral Una plaza de Orientador/a Laboral . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica . grupo A . subgrupo A2 . en turno libre . mediante el sistema de concurso . . . Fecha de publicación: 27 Marzo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 15 Marzo 2023
Orientador/a laboral Una plaza de Orientador/a Laboral . a jornada completa . de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso . en turno libre . . . Fecha de publicación: 24 Marzo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 13 Marzo 2023
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de orientador laboral EspañaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales