Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de orientador laboral
Orientador/a laboral do concello de betanzos do ano 2015 Entre eles . certificado médico en vigor en impreso oficial do Colexio de Médicos e asinado por un colexiado en exercicio . no que se faga constar expresamente que: o interesado/a reúne as condicións precisas para realizar as funcións establecidas na convocatoria dun (1) posto de orientador/a laboral do Concello de Betanzos do ano 2015 . . . Fecha de publicación: 06 Noviembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Betanzos
Orientador/a laboral do concello de sada do ano 2015 - Tipo de oferta: oposición concurso concurso-oposición laboral temporal (Concurso de méritos) Entre eles . certificado médico en vigor en impreso oficial do Colexio de Médicos e asinado por un colexiado en exercicio . no que se faga constar expresamente que: o interesado/a reúne as condicións precisas para realizar as funcións establecidas na convocatoria dun (1) posto de orientador/a laboral do Concello de Sada do ano 2015 . . . Fecha de publicación: 11 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Orientador/a laboral dacordo ás bases publicadas no b Informado da convocatoria que realiza o Concello de Betanzos para unha praza de orientador/a laboral dacordo ás bases publicadas no B . . . Fecha de publicación: 27 Octubre 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Betanzos
Orientador/a laboral do concello de sada do ano 2014 Entre eles . certificado médico en vigor en impreso oficial do Colexio de Médicos e asinado por un colexiado en exercicio . no que se faga constar expresamente que: o interesado/a reúne as condicións precisas para realizar as funcións establecidas na convocatoria dun (1) posto de orientador/a laboral do Concello de Sada do ano 2014 . . . Fecha de publicación: 05 Septiembre 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Orientadoras laborales a jornada completa - Dos plazas de Orientadoras Laborales a jornada completa . . . Fecha de publicación: 29 Abril 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Almería Andalucía Almería
Orientador/a laboral que prestará servizo no concello de sada - Tipo de oferta: laboral temporal oposición concurso (Concurso de méritos) A provisión polo procedemento de concurso - oposición . en quenda libre . dun (1) posto de orientador/a laboral que prestará servizo no Concello de Sada . en réxime de contratación laboral temporal . ao abeiro da Orde do 10 de abril de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de información . orientación e prospección de emprego no exercicio 2013 (DOG n Fecha de publicación: 30 Agosto 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Orientador/a laboral do concello de sada convocada por decreto da alcaldía núm Entre eles . certificado médico en vigor en impreso oficial do Colexio de Médicos e asinado por un colexiado en exercicio . no que se faga constar expresamente que: o interesado/a reúne as condicións precisas para realizar as funcións establecidas na convocatoria dun (1) posto de orientador/a laboral do Concello de Sada convocada por Decreto da Alcaldía núm Fecha de publicación: 30 Agosto 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Orientadoras laborales a jornada completa Dos plazas de Orientadoras Laborales a jornada completa . . . Fecha de publicación: 05 Febrero 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Almería Andalucía Almería
Operario de servicios múltiples en régimen de personal laboral a tiempo completo Aprobar la convocatoria y bases para la contratación de una plaza de Operario de Servicios Múltiples en régimen de personal laboral a tiempo completo y con carácter eventual en los términos en que figuran en el expediente . . . Fecha de publicación: 10 Diciembre 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Orientador/a laboral para o concello de sada - Tipo de oferta: laboral temporal concurso (Concurso de méritos) - O obxecto desta convocatoria é a selección polo procedemento de concurso libre dun (1) posto de orientador/a laboral para o Concello de Sada . para a súa contratación laboral temporal para o servizo de emprego do Concello de Sada de conformidade coa seguinte normativa: . . . Fecha de publicación: 17 Agosto 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traducción automática
Orientador/la laboral para el ayuntamiento de sada
- El objeto de esta convocatoria es la selección lo pones procedimiento de concurso libre de un (1) puesto de orientador/la laboral para el Ayuntamiento de Sada . para su contratación laboral temporal para el servicio de empleo del Ayuntamiento de Sada de conformidade con la siguiente normativa: . . .
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de orientador laboral EspañaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales