Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de peo de brigada en torredembarra

No hemos encontrado oposición o concurso de peo de brigada en todo torredembarra

También puede buscar sólo en torredembarra o la profesión peo de brigada
Oposiciones y Concursos de peo de brigada en Tarragona excluyendo torredembarra
ocupada interinament per auxiliar obra pública en situació d exced ncia volunt ria) classe t cnica auxiliar grup c . subgrup c2 - 1 pla a d oficial 1a personal de confian a-eventual - 1 pla a de cap gabinet de l alcaldia plantilla personal laboral fix assimilats grup a . subgrup a1 - 1 pla a d economista - 1 pla a d enginyer superior - 2 places d arquitecte - 7 places de professor ( 2 places cobertes interinament ) - 1 pla a de t cnic superior en inform tica - 1 pla a t cnic activitats esportives assimilats grup a . subgrup a2 - 1 pla a d arxiver (en situació de serveis especials per ocupar c rrec electe en una altra administració) - 1 pla a d arquitecte t cnic adscrit provisionalment con a encarregat brigada (acord ple de 24-2-2015) - 3 places de t cnic mig educació destinats al servei uec (cobertes interinament) - 11 places de treballador social - 2 places de t cnic mig de serveis socials - 1 pla a de professor - 2 places de bibliotec ria - 2 places de t cnic mig inform tic programador - 1 pla a de t cnic mig joventut - 6 places d educador social - 1 pla a de t cnic mig en cooperació-participació assimilats grup c . subgrup c1 - 1 pla a de cap administratiu - 2 places d auxiliar arxius - 4 places d auxiliar inform tica - 1 pla a d auxiliar t cnic serveis socials - 5 places d auxiliar biblioteca - 1 pla a d auxiliar t cnic obra pública (en situació d exced ncia volunt ria per ocupar pla a com a funcionari interí d inspector via pública) - 1 pla a t cnic especialista en activitats esportives assimilats grup c . subgrup c2 - 11 places d auxiliar administratiu (2 places cobertes interinament) - 1 pla a d auxiliar revisor - 19 places d oficial 1 (3 cobertes interinament fins cobrir pla a i 1 coberta interinament pendent revisió invalidesa titular pla a) - 4 places d oficial 2 assimilats agrupacions professionals - 23 places de conserge (1 pla a coberta interinament pendent procés selecció . 1 pla a contracte relleu i 3 places de durada determinada-obra o servei determinat per cobrir curs escolar) - 9 places d ajudant - 9 places de peó especialista (3 places cobertes interinament) personal laboral de durada determinada-plans ocupació personal subvencionat personal laboral temporal grup c . subgrup c1 - 11 places de delineant - 2 places d inspector via pública (1 coberta interinament) - 1 pla a d inspector-delineant (en situació serveis especials per ocupar c rrec electe: ocupada interinament per auxiliar obra pública en situació d exced ncia volunt ria) classe t cnica auxiliar . Fecha de publicación: 10 Febrero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
peó de brigada, i s obre la corresponen convocat ria del procés selectiu 2016-08794 ajuntament de puigpelat anunci per acord de la junta de govern local de 18 d octubre de 2016 . s han aprovat les següents bases reguladores que regeixen la convocat ria del procés selectiu per constituir una borsa de treball: peó de brigada . i s obre la corresponen convocat ria del procés selectiu . bases reguladores que regeixen la convocat ria del procés selectiu per constituir una borsa de treball: peó de brigada 1 . 2 característiques b siques del lloc de treball denominació: peó r gim jurídic . Fecha de publicación: 14 Noviembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
peó de brigada 2016-06420 ajuntament de puigpelat anunci per decret d alcaldia de 30 de juny de 2016 . s han aprovat les següents bases reguladores que regeixen la convocat ria del procés selectiu per constituir una borsa de treball: peó de brigada . bases reguladores que regeixen la convocat ria del procés selectiu per constituir una borsa de treball: peó de brigada 1 . Fecha de publicación: 10 Agosto 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Nominació del lloc de treball categoria professional grup 1 peó serveis varis peó ap segon - i amb el següent detall . BRIGADA Nombre places Denominació del lloc de treball Categoria professional Grup 1 Peó serveis varis Peó AP SEGON . . . Fecha de publicación: 03 Agosto 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Personal laboral de peó especialitzat - Creació de dues places de personal laboral de peó especialitzat . reservades al torn lliure i dos llocs de treball de peó especialitzat APL complement personal 14 i 28 punts a efectes de complement del lloc amb adscripció a la Brigada comarques sud i Brigada Parc de Maquinària . de Conservació . Àrea SAT . . . Fecha de publicación: 13 Noviembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Personal laboral de peó especialitzat-ada - Creació de dos llocs de treball de personal laboral de peó especialista APL . a proveir per adscripció directa . complement personal 14 i 28 punts a efectes de complement del lloc . amb adscripció a la Brigada comarques sud i Brigada parc de maquinària . de Conservació . Àrea SAT . vinculats a dues places de personal laboral de peó especialitzat-ada . reservades al torn lliure que també es creen Fecha de publicación: 13 Noviembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Personal funcionari d'auxiliar administratiu d'administració general B) Creacions: - Una plaça de personal funcionari d'administratiu-va d'administració general . grup C . subgrup C1 . a cobrir pel torn lliure - Una plaça de personal funcionari d'administratiu-va d'administració general . grup C . subgrup C1 . a cobrir pel torn lliure - Una plaça de personal funcionari d'administratiu-va d'administració general . grup C . subgrup C1 . a cobrir pel torn promoció interna discapacitats - Una plaça de personal funcionari de tècnic-a mitjà d'administració especial . grup A . subgrup A2 . a cobrir pel torn lliure - Una plaça de personal laboral de tècnic auxiliar . grup C1L . a cobrir pel torn promoció interna - Una plaça de personal laboral de tècnic mitjà . grup A2L . a proveir pel torn promoció interna - Una plaça de personal laboral de tècnic mitjà . grup A2L . a proveir pel torn promoció interna - Una plaça de personal laboral de tècnic mitjà . grup A2L . a proveir pel torn promoció interna - Una plaça de personal funcionari d'auxiliar tècnic . grup C . subgrup C2 . a proveir pel torn lliure - Quatre places de personal funcionari d'auxiliar administratiu d'administració general . grup C . subgrup C2 . a proveir pel torn lliure - Tres places de personal laboral de peó especialista . grup APL . a proveir pel torn lliure - Una plaça de personal laboral d'oficial primera . grup C2L . a proveir pel torn promoció interna . per vincular-la al lloc de treball de cap d'equip ja existent L401008 adscrit a Brigada Comarques Centre . de Conservació de l'Àrea SAT - Una plaça de personal funcionari d'administratiu-iva . d'administració general . grup C . subgrup C1 . a cobrir per torn lliure - Una plaça de tècnic-a superior d'administració especial . grup A . subgrup A1 . a proveir per funcionarització C) Modificacions: - Modificar el torn de la plaça 713 de tècnic mitjà-ana d'administració especial . que passa a ser lliure (USIM . Àrea SAM) - Modificar el torn de la plaça núm Fecha de publicación: 14 Agosto 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Personal funcionari d'auxiliar administratiu d'administració general B) Creacions: - Una plaça de personal funcionari d'administratiu-va d'administració general . grup C . subgrup C1 . a cobrir pel torn lliure - Una plaça de personal funcionari d'administratiu-va d'administració general . grup C . subgrup C1 . a cobrir pel torn lliure - Una plaça de personal funcionari d'administratiu-va d'administració general . grup C . subgrup C1 . a cobrir pel torn promoció interna discapacitats - Una plaça de personal funcionari de tècnic-a mitjà d'administració especial . grup A . subgrup A2 . a cobrir pel torn lliure - Una plaça de personal laboral de tècnic auxiliar . grup C1L . a cobrir pel torn promoció interna - Una plaça de personal laboral de tècnic mitjà . grup A2L . a proveir pel torn promoció interna - Una plaça de personal laboral de tècnic mitjà . grup A2L . a proveir pel torn promoció interna - Una plaça de personal laboral de tècnic mitjà . grup A2L . a proveir pel torn promoció interna - Una plaça de personal funcionari d'auxiliar tècnic . grup C . subgrup C2 . a proveir pel torn lliure - Quatre places de personal funcionari d'auxiliar administratiu d'administració general . grup C . subgrup C2 . a proveir pel torn lliure - Tres places de personal laboral de peó especialista . grup APL . a proveir pel torn lliure - Una plaça de personal laboral d'oficial primera . grup C2L . a proveir pel torn promoció interna . per vincular-la al lloc de treball de cap d'equip ja existent L401008 adscrit a Brigada Comarques Centre . de Conservació de l'Àrea SAT - Una plaça de personal funcionari d'administratiu-iva . d'administració general . grup C . subgrup C1 . a cobrir per torn lliure - Una plaça de tècnic-a superior d'administració especial . grup A . subgrup A1 . a proveir per funcionarització C) Modificacions: - Modificar el torn de la plaça 713 de tècnic mitjà-ana d'administració especial . que passa a ser lliure (USIM . Àrea SAM) - Modificar el torn de la plaça núm Fecha de publicación: 14 Agosto 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Personal laboral de peó especialista apl - Tres llocs de treball de personal laboral de peó especialista . grup APL-14-28 . a proveir per adscripció directa . i amb adscripció a la Brigada comarques nord . Brigada parc de maquinària i Brigada comarques sud . de la Unitat de Conservació de l'Àrea del SAT . i vinculats a tres places de personal laboral de peó especialista APL . a proveir pel torn lliure que també es creen Fecha de publicación: 14 Agosto 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Peó - Tipo de oferta: laboral temporal La provisió . en règim d'interinatge per vacant . de dues places de peó . un de neteja viària i l'altre de comeses diverses de la Brigada Municipal (Categoria professional laboral V) vacants en la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament del Catllar . amb formació de borsa de treball destinada a cobrir possibles vacants o substitucions . . . Fecha de publicación: 20 Noviembre 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de peo de brigada en Tarragona excluyendo torredembarra
Oposiciones y Concursos de peo de brigada en Cataluña excluyendo Tarragona
peo brigada pintor, laboral temporal borsa de treball de personal dí¢Â€Â™oficis: peo brigada pintor . laboral temporal . - denominació de la borsa de treball denominació de la borsa: personal dí¢Â€Â™oficis . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Peons de la brigada i la creació d'una borsa de treball 2017/098 de data 17/07/2017 ha resolt APROVAR l'expedient administratiu gestiona 399/2017 . així com la BASES reguladores del procés de selecció per a la contractació de 3 places de peons de la brigada i la creació d'una borsa de treball . en relació al programa complementari foment de l'ocupació en el marc del pla 'xarxa de governs locals 2016-2019 . amb codi XGL 17/X234102 de la Diputació de Barcelona . declarant la urgí¨ncia de la tramitació de l'expedient . i alhora . aprovant les Bases i la convocatí²ria que l'ha de regir Fecha de publicación: 20 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Peons de la brigada i la creacií“ d'una borsa de treball BASES ESPECíFIQUES I CONVOCATíÂ’RIA QUE HAN DE REGIR EL PROCí‰S SELECTIU PER A LA CONTRACTACIí“ DE 3 PLACES DE PEONS DE LA BRIGADA I LA CREACIí“ D'UNA BORSA DE TREBALL . EN RELACIí“ AL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L'OCUPACIí“ LOCAL 2017-2018 EN EL MARC DEL PLA XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019 . AMB CODI XGL 17/X/234102DE LA DIPUTACIí“ DE BARCELONA Fecha de publicación: 20 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Peons de la brigada i la creació d'una borsa de treball 2017-0097 . de data 17 de juliol de 2017 . ha resolt APROVAR l'expedient administratiu gestiona 358/2017 . així com la BASES reguladores del procés de selecció per a la contractació de 2 places de peons de la brigada i la creació d'una borsa de treball . en relació al programa complementari per a la garantia del benestar social en el marc del pla 'xarxa de governs locals 2016-2019 . amb codi XGL 17/X/235991 de la Diputació de Barcelona . declarant la urgí¨ncia de la tramitació de l'expedient . i alhora . aprovant les Bases i la convocatí²ria que l'ha de regir Fecha de publicación: 20 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Peons de la brigada i la creacií“ d'una borsa de treball BASES ESPECíFIQUES I CONVOCATíÂ’RIA QUE HAN DE REGIR EL PROCí‰S SELECTIU PER A LA CONTRACTACIí“ DE 2 PLACES DE PEONS DE LA BRIGADA I LA CREACIí“ D'UNA BORSA DE TREBALL . EN RELACIí“ AL PROGRAMA COMPLEMENTARI PER A LA GARANTIA DEL BENESTAR SOCIAL . EN EL MARC DEL PLA 'XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019 . AMB CODI XGL 17/X/235991 DE LA DIPUTACIí“ DE BARCELONA Fecha de publicación: 20 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Peons de brigada Per ACORD de la Junta de Govern Local . de data 28 de novembre de 2016 . s'aprovaren les bases i la convocatória per a cobrir 3 places de PEONS DE BRIGADA . en rí¨gim laboral temporal i per a la constitució d'una borsa de treball . . . Fecha de publicación: 01 Diciembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Peons de la brigada En les places de peons de la brigada . un cop realitzada la fase de valoració es convocarí  per a l'entrevista als 20 primers candidats/es per ordre de puntuació . . . Fecha de publicación: 03 Mayo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Peó de brigada Per Decret d'Alcaldia de 30 de marí§ de 2016 es van aprovar la convocatória del procés selectiu per a la provisió quatre places de peó de brigada . en rí¨gim de personal laboral temporal de l'Ajuntament de Sant Hipólit de Voltregí  . mitjaní§ant concurs-oposició i les bases reguladores procés selectiu que es transcriuen a continuació: Fecha de publicación: 06 Abril 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Peón de la brigada municipal - Tipo de oferta: concurso Una plaza de Peón de la Brigada Municipal . de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso . en turno libre . . . Fecha de publicación: 04 Abril 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 19 Marzo 2012 Cataluña Lleida Les Borges Blanques
Traducción automática
Peón de la brigada municipal
Una plaza de Peón de la Brigada Municipal . de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir miedo el sistema de concurso . en turno libre . . .
Peón de la brigada municipal - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Peón de la Brigada Municipal . de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 27 Diciembre 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 14 Diciembre 2011 Cataluña Barcelona Cabrils
Traducción automática
Peón de la brigada municipal
Una plaza de Peón de la Brigada Municipal . de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de peo de brigada en Cataluña excluyendo Tarragona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales