Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de peon
1 xefe/a, 1 peón condu- - número e denominación de postos: un/una xefe/a de bri- . número e denominación dos postos: 1 xefe/a . 1 peón condu- . Fecha de publicación: 16 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
peón número de postos de traballo: 5 (cinco) . clase: persoal laboral temporal a xornada completa . nivel de titulación mínimo esixido: non se esixe . denominación do posto: peón . funcións: entre outros . recollida de residuos . limpeza viaria . acceso a núcleos de poboación . grupo de cotización: 10 . duración do contrato: 5 meses . retribucións brutas mensuais: 825 . 53 (paga extra incluída) . Fecha de publicación: 14 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
responsable mantenimiento, número de plazas sistema de provisión: concurso-oposición . h) denominación: responsable mantenimiento . número de plazas . a) denominación: peón . número de plazas . nivel de complemento de destino: 8 . destino . Fecha de publicación: 14 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Álava País Vasco Álava
peón-conductor del ayuntamiento número de plazas: 2 peones conductor . categoría profesional: peón-conductor del ayuntamiento . Fecha de publicación: 12 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense - Fecha Resolución: 06 Junio 2017 Galicia Ourense
peón de brigada para prevención e defensa contra os incedios forestais número: oito (8) . clase: persoal laboral temporal . escala: administración especial . subescala: servizos especiais . denominación do posto: peón de brigada para prevención e defensa contra os incedios forestais . Fecha de publicación: 09 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Peón condutor e 3 prazas de peóns O obxecto desta convocatoria é cubrir mediante concurso-oposición unha praza de peón condutor e 3 prazas de peóns . ao abeiro do convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Cee para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante os anos 2016 . 2017 e 2018 . cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020 Fecha de publicación: 07 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
peón servicios varios - número de plazas: 3 . - denominación: peón servicios varios . - modalidad de contratación: laboral temporal . Fecha de publicación: 06 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Persoal laboral temporal para a limpeza de praias Enterado/a da convocatoria para a provisión de dez prazas de persoal laboral temporal para a limpeza de praias . a tempo parcial . para os postos de Peón (8 prazas) e Capataz (2 prazas) . considerando que se reúnen todos e cada un dos requisitos establecidos na Bases da presente convocatoria . . . Fecha de publicación: 06 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
peón número de postos de traballo: 11 (once) . clase: persoal laboral temporal a xornada completa . nivel de titulación mínimo esixido: non se esixe . denominación do posto: peón . funcións: limpeza de praias e das zonas peripraeiras . grupo de cotización: 10 . duración do contrato: 2 meses . retribucións brutas mensuais: 825 . 53 (paga extra incluída) . Fecha de publicación: 05 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
un jefe de brigada, un peón- duración do contrato: tres meses . denominación de los puestos: un jefe de brigada . un peón- . clase de persoal: laboral temporal . prazo de presentación de solicitudes: nos cinco días hábiles . duración del contrato: tres meses . clase de personal: laboral temporal . plazo de presentación de las solicitudes: en los cinco días . Fecha de publicación: 02 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de peon EspañaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google