Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de policia en cambrils
Caporal de la policia local de cambrils La selecció mitjançant el sistema de concurs oposició intern . de places de caporal de la Policia Local de Cambrils . d'acord amb el supòsit previst en l'article 31 del Decret 233-2002 . enquadrades en l'escala d'administració especial . subescala de serveis especials . classe policia local . escala bàsica . grup de titulació C2 . dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent Fecha de publicación: 07 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Cambrils
Cabo de la policía local - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) Dos plazas de Cabo de la Policía Local . pertenecientes a la escala de Administración Especial . subescala Servicios Especiales y clase Policía Local y sus auxiliares . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno promoción interna . . . Fecha de publicación: 16 Abril 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 30 Marzo 2012 Cataluña Tarragona Cambrils
Traducción automática
Cabo de la policía local
Dos plazas de Cabo de la Policía Local . pertenecientes a la escalera de Administración Especial . subescala Servicios Especiales y clase Policía Local y sus auxiliaste . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno promoción interna . . .
Caporal de la policia local 2012-03141 Ajuntament de Cambrils EDICTE La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 10 de febrer de 2012 . va aprovar la convocatòria que regirà el procés de selecció per a cobrir 2 places de caporal de la policia local . funcionari de carrera . grup C . subgrup C2 . a cobrir pel sistema de concurs oposició torn reservat a la promoció interna amb les següents modificacions: Les bases que regiran aquesta convocatòria seran les aprovades per la JGL el 11-03-2011 publicades al BOPT núm Fecha de publicación: 28 Marzo 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Cambrils
Traducción automática
Caporal de la policía local
2012-03141 Ayuntamiento de Cambrils EDICTO La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 10 de febrero de 2012 . aprobó la convocatoria que regirá el proceso de selección para cubrir 2 plazas de caporal de la policía local . funcionario de carrera . grupo C . subgrupo C2 . a cubrir por el sistema de concurso oposición turno reservado a la promoción interna con las siguientes modificaciones: Las bases que regirán esta convocatoria serán las aprobadas por la JGL el 11-03-2011 publicadas al BOPT núm
Agent de la policia local (bopt núm 1 Les Bases que regiran aquesta convocatòria seran les aprovades per la JGL el 14-11-2008 per cobrir places d'agent de la Policia Local (BOPT núm . . . Fecha de publicación: 14 Febrero 2012 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña Tarragona Cambrils
Traducción automática
Agente de la policía local (bopt núm
1 Las Bases que regirán esta convocatoria serán las aprobadas por la JGL el 14-11-2008 para cubrir plazas de agente de la Policía Local (BOPT núm . . .
Cabo de la policía local - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) Dos plazas de Cabo de la Policía Local . pertenecientes a la escala de Administración Especial . subescala Servicios Especiales y clase Policía Local y sus auxiliares . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno promoción interna . . . Fecha de publicación: 16 Abril 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Abril 2011 Cataluña Tarragona Cambrils
Traducción automática
Cabo de la policía local
Dos plazas de Cabo de la Policía Local . pertenecientes a la escalera de Administración Especial . subescala Servicios Especiales y clase Policía Local y sus auxiliaste . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno promoción interna . . .

Oposiciones y Concursos de policia en Tarragona excluyendo cambrils
L cos de la policia local D) En el cas de convocatí²ries de places del cos de la Policia Local . els requisits que . . . Fecha de publicación: 29 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Caporal de la policia local mitjaní§ant el sistema de promoció Proveir dues places de caporal de la Policia Local mitjaní§ant el sistema de promoció . . . Fecha de publicación: 22 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent de la policia local Sistema de concurs oposició l iure de 3 places d'agent de la policia local . . . . Fecha de publicación: 14 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent de la policia local Concurs oposició l iure . de dues places d'agent de la Policia Local . vacants a la . . . Fecha de publicación: 11 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent de policia local per concurs oposició lliure i de 2 Fecha de publicación: 06 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent de policia local de la plantil a de personal funcionari de l'ajuntament de val s per Selecció de places d'agent de policia local de la plantil a de personal funcionari de l'Ajuntament de Val s per . . . Fecha de publicación: 26 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent de la policia local i constitució Concurs-oposició lliure . de dues places d'agent de la Policia Local i constitució . . . Fecha de publicación: 22 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent de la policia Pel sistema de concurs oposició lliure . de dues places d'agent de la policia . . . Fecha de publicación: 22 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent de la policia local De concurs oposició lliure de 7 places d'agent de la policia local . enquadrades en l'escala . . . Fecha de publicación: 12 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent interí de 1 1 / 5 la policia local per a l'any 2019 w 2 g 5 t/ebop 0 r3 ca a Procés selectiu de 14 places d'agent interí de 1 1 / 5 la policia local per a l'any 2019 w 2 g 5 t/ebop 0 r3 ca a Fecha de publicación: 12 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia en Tarragona excluyendo cambrils
Oposiciones y Concursos de policia en Cataluña excluyendo Tarragona
auxiliar administratiu/va dí¢Â€Â™atenció a la ciutadania a la policia local lloc de treball: auxiliar administratiu/va dí¢Â€Â™atenció a la ciutadania a la policia local . nombre de places: 1 . dedicació: a jornada parcial (25 hores) . Fecha de publicación: 28 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agent de la policia local Sistema de concurs-oposició . a 5 places d'Agent de la Policia Local . enquadrades en l'escala d'administració especial . subescala de serveis especials . classe policia local . escala bí sica . grup de titulació C2 . dotada amb les retribucions que corresponen d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigents . . . Fecha de publicación: 04 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
L lloc de treball de caporal de la policia local CONVOCATíÂ’RIA PER A LA PROVISIí“ DE DUES PLACES DEL LLOC DE TREBALL DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL . . . Fecha de publicación: 25 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agent de la policia local Fecha de publicación: 12 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Personal funcionari de carrera corresponents al cos de la policia local: En el cas de convocatí²ries de places de personal funcionari de carrera corresponents al cos de la Policia Local: . . . Fecha de publicación: 26 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La policia local) TAULA 2 (PER A LES CONVOCATíÂ’RIES DE PLACES DE LA POLICIA LOCAL) . . . Fecha de publicación: 26 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Caporal/a de la policia local de bigues i riells La provisió per promoció interna . mitjaní§ant el sistema de concurs oposició . de tres places de caporal/a de la Policia Local de Bigues i Riells . dotades amb un sou anual corresponent al grup . . . Fecha de publicación: 05 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Policia local un increment de 2800 C2 Complements específic - Assignar a les places de Policia Local un increment de 2800 . 00 euros anuals . a cada nivel de complement específic (identificació CE PL i referenciat 01 . 02 . 03 . 04 i 05 . atenent els l ocs de trebal i categories) . . . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
subdirector/a general de recursos humans 1 característiques del lloc de treball nom del lloc: subdirector/a general de recursos humans . departament: interior . unitat directiva: direcció general de la policia . localitat: barcelona . nivell: 30 . complement específic: 39 . jornada: superior a la normal . horari: dedicació especial . tipus de lloc: comandament . forma de provisió: lliure designació . norma funcional: decret 58/2012 . de 29 de maig . de reestructuració parcial de la direcció general de la policia (dogc núm . Fecha de publicación: 22 Noviembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Seguretat (regidoria de seguretat ciutadana - policia local) i Fecha de publicación: 31 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia en Cataluña excluyendo Tarragona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales