Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de policia en Galicia
Policía local Convocatoria de comisión de servizos para a cobertura temporal dunha praza de policía local . . . Fecha de publicación: 22 Agosto 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Novo ingreso por quenda de acceso libre e unha praza por sistema de mobilidade En data 3 de agosto . o concello de Vilagarcía de Arousa comunica á Agasp que proceda á convocatoria e selección de dúas prazas de novo ingreso por quenda de acceso libre e unha praza por sistema de mobilidade . momento no que xa estaba en marcha o proceso unitario para o ingreso nos corpos de policía local . categoría de policía . quenda de acceso libre Fecha de publicación: 21 Agosto 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
oficial clasificación: escala de administración especial . subescala servizos especiais . clase policía local . número de vacantes: 3 . denominación: oficial . Fecha de publicación: 27 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
policía clasificación: escala de administración especial . subescala servizos especiais . clase policía local . número de vacantes . denominación: policía . Fecha de publicación: 27 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Oficial do corpo da policía local do concello de cabanas BASES DA CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE DUNHA PRAZA DE OFICIAL DO CORPO DA POLICÍA LOCAL DO CONCELLO DE CABANAS . INCLUÍDA NO OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DA ANUALIDADE 2018 . . . Fecha de publicación: 26 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
oficial de policía número de vacantes: 1 . denominación: oficial de policía . nivel de titulación: graduado escolar . formación profesional de primer grado o equivalente . denominación del puesto: albanel . Fecha de publicación: 23 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Policía local del ayuntamiento de 2 en propiedad dos plazas de policía local del Ayuntamiento de 2 Fecha de publicación: 13 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Policía local Convocatoria de dos plazas de policía local . . . Fecha de publicación: 13 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Policía local del ayuntamiento de en propiedad dos plazas de policía local del Ayuntamiento de . . . Fecha de publicación: 13 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Auxiliares de policía local Acordou . entre outros asuntos . delegar na Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia as competencias relativas á convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos para o acceso por quenda libre ou promoción interna á categoría dos funcionarios Axentes da policía local e as prazas de auxiliares de policía local . comprendendo as facultades recollidas no convenio asinado entre a Xunta de Galicia e o Concello de Ponteareas Fecha de publicación: 09 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales