Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de policia en Galicia
Policía local del ayuntamiento de 2 en propiedad dos plazas de policía local del Ayuntamiento de 2 Fecha de publicación: 13 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Policía local Convocatoria de dos plazas de policía local . . . Fecha de publicación: 13 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Policía local del ayuntamiento de en propiedad dos plazas de policía local del Ayuntamiento de . . . Fecha de publicación: 13 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Auxiliares de policía local Acordou . entre outros asuntos . delegar na Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia as competencias relativas á convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos para o acceso por quenda libre ou promoción interna á categoría dos funcionarios Axentes da policía local e as prazas de auxiliares de policía local . comprendendo as facultades recollidas no convenio asinado entre a Xunta de Galicia e o Concello de Ponteareas Fecha de publicación: 09 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Policía local da convocatoria do proceso selectivo para cubrir . en propiedade . dúas prazas de policía local . polo sistema de mobilidade . que estará composto polos membros seguintes: . . . Fecha de publicación: 21 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliares de policía local CONVOCATORIA DE PRAZAS DE AUXILIARES DE POLICíA LOCAL . . . Fecha de publicación: 15 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Auxiliar de policía local na temporada de verán Que . unha vez informado/a da convocatoria feita polo Concello de Chantada para cubrir . como persoal laboral de duración determinada . dúas prazas de auxiliar de policía local na temporada de verán . . . Fecha de publicación: 21 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Auxiliar de policía local na temporada de verán Que . unha vez informado/a da convocatoria feita polo Concello de Chantada para cubrir . como persoal laboral de duración determinada . dúas prazas de auxiliar de policía local na temporada de verán . . . Fecha de publicación: 18 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Auxiliares de policía local APROBACIí“N DA ADHESIí“N DO CONCELLO DE BUEU AO CONVENIO PARA A ASUNCIí“N POLA COMUNIDADE AUTí“NOMA DE GALICIA DA CONVOCATORIA E DESENVOLVEMENTO DOS PROCESOS SELECTIVOS PARA O ACCESO AO CORPO POLICíA LOCAL E íS PRAZAS DE AUXILIARES DE POLICíA LOCAL . . . Fecha de publicación: 14 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Policía local do concello de arteixo CONVOCATORIA DE EXAME DO PROCESO SELECTIVO DE DÚAS PRAZAS DE POLICÍA LOCAL DO CONCELLO DE ARTEIXO . . . Fecha de publicación: 02 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales