Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de policia en Galicia
policía -n de prazas: cinco (5) . -denominación: policía . -escala: administración especial . -subescala: servizos especiais . -clase: policía local e os seus auxiliares . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Policía local polo sistema de mobilidade horizontal Bases da convocatoria para a provisión en propiedade dunha praza de policía local polo sistema de mobilidade horizontal . . . Fecha de publicación: 21 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Policía local (reservada para a mobilidade horizontal) en desenvolvemento da oferta de emprego público do ano 2018 Bases da convocatoria para a provisión en propiedade dunha praza de Policía Local (reservada para a mobilidade horizontal) en desenvolvemento da oferta de emprego público do ano 2018 . . . Fecha de publicación: 21 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Policía local do concello de riveira polo sistema de mobilidade Enterado/a da convocatoria para a provisión dunha praza de POLICÍA LOCAL DO CONCELLO DE RIVEIRA POLO SISTEMA DE MOBILIDADE . (Oferta de Emprego Público do ano 2018) e considerando que se reúnen todos e cada un dos requisitos establecidos na Base 2 da convocatoria . . . Fecha de publicación: 21 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Policía local ASUNTO: Convocatoria de comisión de servizos para a cobertura temporal dunha praza de policía local . . . Fecha de publicación: 28 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Policía local Convocatoria de comisión de servizos para a cobertura temporal dunha praza de policía local . . . Fecha de publicación: 22 Agosto 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Novo ingreso por quenda de acceso libre e unha praza por sistema de mobilidade En data 3 de agosto . o concello de Vilagarcía de Arousa comunica á Agasp que proceda á convocatoria e selección de dúas prazas de novo ingreso por quenda de acceso libre e unha praza por sistema de mobilidade . momento no que xa estaba en marcha o proceso unitario para o ingreso nos corpos de policía local . categoría de policía . quenda de acceso libre Fecha de publicación: 21 Agosto 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
oficial clasificación: escala de administración especial . subescala servizos especiais . clase policía local . número de vacantes: 3 . denominación: oficial . Fecha de publicación: 27 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
policía clasificación: escala de administración especial . subescala servizos especiais . clase policía local . número de vacantes . denominación: policía . Fecha de publicación: 27 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Oficial do corpo da policía local do concello de cabanas BASES DA CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE DUNHA PRAZA DE OFICIAL DO CORPO DA POLICÍA LOCAL DO CONCELLO DE CABANAS . INCLUÍDA NO OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DA ANUALIDADE 2018 . . . Fecha de publicación: 26 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales