Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de policia en Galicia
policía local a) denominación das prazas: policía local . c) retribucións: as retribucións básicas que legalmente corresponda ao grupo c . subgrupo c1 e as . d) número de prazas: 2 . Fecha de publicación: 05 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Policía local Convocatoria e Bases reguladoras do proceso de selección polo procedemento de oposición libre . dunha praza de Policía Local . . . Fecha de publicación: 01 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Policía local ANUNCIO: CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS DO PROCESO DE SELECCIÓN POR PROCEDEMENTO DE OPOSICIÓN LIBRE . PARA COBERTURA EN PROPIEDADE DUNHA PRAZA VACANTE DO POSTO DE POLICÍA LOCAL . GRUPO C . SUBGRUPO C1 . ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL . SUBESCALA DE SERVIZOS ESPECIAIS . APROBADAS EN XUNTA DE GOBERNO EN DATA 15 DE NOVEMBRO DE 2017 . . . Fecha de publicación: 01 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Inspector de policía local Por acordo da Xunta de Goberno Local de 20 de novembro de 2017 apróbanse as bases específicas e convocatoria para cubrir en propiedade 1 praza de inspector de policía local . incluídas na oferta de emprego público do ano 2017 . que seguidamente se transcriben . . . Fecha de publicación: 30 Noviembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Inspector de policia BASES ESPECÍFICAS E CONVOCATORIA PARA CUBRIR EN PROPIEDADE UNHA PRAZA DE INSPECTOR DE POLICIA . POLO SISTEMA DE CONCURSO . INCLUÍDA NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO CONCELLO DE CARBALLO PARA 2014 (2017/E001/000015) . . . Fecha de publicación: 30 Noviembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar de policía local co fin de atender as funcións propias desta categoría profesional na policía local das pontes de garcía rodríguez - O obxecto desta convocatoria é a contratación laboral temporal de dúas persoas para ocupar igual número de prazas de AUXILIAR DE POLICÍA LOCAL co fin de atender as funcións propias desta categoría profesional na Policía Local das Pontes de García Rodríguez . dada a situación existente no cadro de persoal (a imposibilidade de nomear persoal interino) Fecha de publicación: 26 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Policía local CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS DO PROCESO DE SELECCIÓN POR PROCEDEMENTO DE OPOSICIÓN LIBRE . PARA COBERTURA EN PROPIEDADE DE DÚAS PRAZAS VACANTES DO POSTO DE POLICÍA LOCAL . GRUPO C . SUBGRUPO C1 . ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL . SUBESCALA DE SERVIZOS ESPECIAIS . . . Fecha de publicación: 05 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
auxiliar policía local número de plazas: cuatro (4) . denominación: auxiliar policía local . duración: 4 meses . Fecha de publicación: 01 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense - Fecha Resolución: 03 Mayo 2017 Galicia Ourense
policía local clasificación: escala de administración especial . subescala servizos especiais . número de vacantes: tres . denominación: policía local . Fecha de publicación: 29 Mayo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
oficial policía local clasificación: escala de administración especial . subescala servizos especiais . número de vacantes: unha . denominación: oficial policía local . Fecha de publicación: 29 Mayo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales