Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de policia en Galicia
Trabajo denominado policía local segunda actividad en la unidad g) Se prevé la creación de un puesto de trabajo denominado Policía Local Segunda Actividad en la Unidad . . . Fecha de publicación: 18 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
policía -n de prazas: cinco (5) . -denominación: policía . -escala: administración especial . -subescala: servizos especiais . -clase: policía local e os seus auxiliares . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Policía local polo sistema de mobilidade horizontal Bases da convocatoria para a provisión en propiedade dunha praza de policía local polo sistema de mobilidade horizontal . . . Fecha de publicación: 21 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Policía local (reservada para a mobilidade horizontal) en desenvolvemento da oferta de emprego público do ano 2018 Bases da convocatoria para a provisión en propiedade dunha praza de Policía Local (reservada para a mobilidade horizontal) en desenvolvemento da oferta de emprego público do ano 2018 . . . Fecha de publicación: 21 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Policía local do concello de riveira polo sistema de mobilidade Enterado/a da convocatoria para a provisión dunha praza de POLICÍA LOCAL DO CONCELLO DE RIVEIRA POLO SISTEMA DE MOBILIDADE . (Oferta de Emprego Público do ano 2018) e considerando que se reúnen todos e cada un dos requisitos establecidos na Base 2 da convocatoria . . . Fecha de publicación: 21 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Policía local ASUNTO: Convocatoria de comisión de servizos para a cobertura temporal dunha praza de policía local . . . Fecha de publicación: 28 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Policía local Convocatoria de comisión de servizos para a cobertura temporal dunha praza de policía local . . . Fecha de publicación: 22 Agosto 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Novo ingreso por quenda de acceso libre e unha praza por sistema de mobilidade En data 3 de agosto . o concello de Vilagarcía de Arousa comunica á Agasp que proceda á convocatoria e selección de dúas prazas de novo ingreso por quenda de acceso libre e unha praza por sistema de mobilidade . momento no que xa estaba en marcha o proceso unitario para o ingreso nos corpos de policía local . categoría de policía . quenda de acceso libre Fecha de publicación: 21 Agosto 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
oficial clasificación: escala de administración especial . subescala servizos especiais . clase policía local . número de vacantes: 3 . denominación: oficial . Fecha de publicación: 27 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
policía clasificación: escala de administración especial . subescala servizos especiais . clase policía local . número de vacantes . denominación: policía . Fecha de publicación: 27 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales