Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de policia en Galicia
Auxiliar de policía local co fin de atender as funcións propias desta categoría profesional na policía local das pontes de garcía rodríguez - O obxecto desta convocatoria é a contratación laboral temporal de dúas persoas para ocupar igual número de prazas de AUXILIAR DE POLICÍA LOCAL co fin de atender as funcións propias desta categoría profesional na Policía Local das Pontes de García Rodríguez . dada a situación existente no cadro de persoal (a imposibilidade de nomear persoal interino) Fecha de publicación: 26 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Policía local CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS DO PROCESO DE SELECCIÓN POR PROCEDEMENTO DE OPOSICIÓN LIBRE . PARA COBERTURA EN PROPIEDADE DE DÚAS PRAZAS VACANTES DO POSTO DE POLICÍA LOCAL . GRUPO C . SUBGRUPO C1 . ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL . SUBESCALA DE SERVIZOS ESPECIAIS . . . Fecha de publicación: 05 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
auxiliar policía local número de plazas: cuatro (4) . denominación: auxiliar policía local . duración: 4 meses . Fecha de publicación: 01 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense - Fecha Resolución: 03 Mayo 2017 Galicia Ourense
policía local clasificación: escala de administración especial . subescala servizos especiais . número de vacantes: tres . denominación: policía local . Fecha de publicación: 29 Mayo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
oficial policía local clasificación: escala de administración especial . subescala servizos especiais . número de vacantes: unha . denominación: oficial policía local . Fecha de publicación: 29 Mayo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Policía local Convocatoria da provisión en comisión de servizos dun posto de policía local . . . Fecha de publicación: 18 Mayo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Policía local Visto o expediente que se tramita para a provisión en propiedade dunha praza de policía local . en desenvolvemento da Oferta de Emprego Público do ano 2016 . a través do proceso de oposición en quenda libre . segundo as Bases de selección que foron aprobadas por acordo da Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 26/01/2017 . e publicadas no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña número 21 do 31/01/2017 . no taboleiro de anuncios do Concello de Riveira . así como na súa páxina web . anunciándose a convocatoria no citado boletín provincial . no Diario Oficial de Galicia número 37 do 22/02/2017 . no Boletín Oficial do Estado número 43 do 20/02/2017 e no taboleiro de anuncios da Casa Consistorial Fecha de publicación: 11 Mayo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar da policía local debido a necesidade de apoiar e incrementar transitoriamente o cadro de persoal do corpo da policía local deste concello de conformidade co previsto no art 95 da lei 4/2007 Obxecto desta convocatoria é a contratación laboral temporal de dúas prazas de AUXILIAR DA POLICÍA LOCAL debido a necesidade de apoiar e incrementar transitoriamente o cadro de persoal do Corpo da Policía Local deste Concello de conformidade co previsto no art 95 da Lei 4/2007 . do 20 de abril . de coordinación de policías locais e como consecuencia do notable incremento de poboación e visitantes no municipio durante a época estival neste Municipio e das particulares circunstancias de disfrute dos períodos vacacionais do persoal pertencente ao Corpo da Policía Local deste Concello Fecha de publicación: 09 Mayo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar da policía local BASES DA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE SEIS (6) PRAZAS DE AUXILIAR DA POLICÍA LOCAL . EN RÉXIME DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL . . . Fecha de publicación: 19 Abril 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar de policía local co fin de atender as funcións propias desta categoría profesional na policía local das pontes de garcía rodríguez O obxecto desta convocatoria é a contratación laboral temporal de seis persoas para ocupar igual número de prazas de AUXILIAR DE POLICÍA LOCAL co fin de atender as funcións propias desta categoría profesional na Policía Local das Pontes de García Rodríguez . dada a situación existente no cadro de persoal (a imposibilidade de nomear persoal interino) Fecha de publicación: 17 Abril 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales