Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de policia en gava

No hemos encontrado oposición o concurso de policia en todo gava

También puede buscar sólo en gava o la profesión policia
Oposiciones y Concursos de policia en Barcelona excluyendo gava
auxiliar administratiu/va dí¢Â€Â™atenció a la ciutadania a la local lloc de treball: auxiliar administratiu/va dí¢Â€Â™atenció a la ciutadania a la local . nombre de places: 1 . dedicació: a jornada parcial (25 hores) . Fecha de publicación: 28 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agent de la local Sistema de concurs-oposició . a 5 places d'Agent de la Local . enquadrades en l'escala d'administració especial . subescala de serveis especials . classe local . escala bí sica . grup de titulació C2 . dotada amb les retribucions que corresponen d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigents . . . Fecha de publicación: 04 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
L lloc de treball de caporal de la local CONVOCATíÂ’RIA PER A LA PROVISIí“ DE DUES PLACES DEL LLOC DE TREBALL DE CAPORAL DE LA LOCAL . . . Fecha de publicación: 25 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agent de la local Fecha de publicación: 12 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Personal funcionari de carrera corresponents al cos de la local: En el cas de convocatí²ries de places de personal funcionari de carrera corresponents al cos de la Local: . . . Fecha de publicación: 26 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La local) TAULA 2 (PER A LES CONVOCATíÂ’RIES DE PLACES DE LA LOCAL) . . . Fecha de publicación: 26 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Caporal/a de la local de bigues i riells La provisió per promoció interna . mitjaní§ant el sistema de concurs oposició . de tres places de caporal/a de la Local de Bigues i Riells . dotades amb un sou anual corresponent al grup . . . Fecha de publicación: 05 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona Bigues i Riells
subdirector/a general de recursos humans 1 característiques del lloc de treball nom del lloc: subdirector/a general de recursos humans . departament: interior . unitat directiva: direcció general de la . localitat: barcelona . nivell: 30 . complement específic: 39 . jornada: superior a la normal . horari: dedicació especial . tipus de lloc: comandament . forma de provisió: lliure designació . norma funcional: decret 58/2012 . de 29 de maig . de reestructuració parcial de la direcció general de la (dogc núm . Fecha de publicación: 22 Noviembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña Barcelona
Agent de la local de l'ajuntament de corbera de llobregat la selecció mitjaní§ant oposició lliure de 2 places d'agent de la local de l'ajuntament de corbera de llobregat . . . Fecha de publicación: 18 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona Corbera de Llobregat
Agent de local Fecha de publicación: 16 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia en Barcelona excluyendo gava
Oposiciones y Concursos de policia en Cataluña excluyendo Barcelona
L cos de la local D) En el cas de convocatí²ries de places del cos de la Local . els requisits que . . . Fecha de publicación: 29 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Caporal de la local mitjaní§ant el sistema de promoció Proveir dues places de caporal de la Local mitjaní§ant el sistema de promoció . . . Fecha de publicación: 22 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent de la local Sistema de concurs oposició l iure de 3 places d'agent de la local . . . . Fecha de publicación: 14 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent de la local Concurs oposició l iure . de dues places d'agent de la Local . vacants a la . . . Fecha de publicación: 11 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent de local per concurs oposició lliure i de 2 Fecha de publicación: 06 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent de local de la plantil a de personal funcionari de l'ajuntament de val s per Selecció de places d'agent de local de la plantil a de personal funcionari de l'Ajuntament de Val s per . . . Fecha de publicación: 26 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent de la local i constitució Concurs-oposició lliure . de dues places d'agent de la Local i constitució . . . Fecha de publicación: 22 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent de la Pel sistema de concurs oposició lliure . de dues places d'agent de la . . . Fecha de publicación: 22 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent de la local De concurs oposició lliure de 7 places d'agent de la local . enquadrades en l'escala . . . Fecha de publicación: 12 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent interí de 1 1 / 5 la local per a l'any 2019 w 2 g 5 t/ebop 0 r3 ca a Procés selectiu de 14 places d'agent interí de 1 1 / 5 la local per a l'any 2019 w 2 g 5 t/ebop 0 r3 ca a Fecha de publicación: 12 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales