Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de policia local en a coruna
Policía local polo sistema de oposición en quenda libre Bases da convocatoria da praza de policía local polo sistema de oposición en quenda libre . . . Fecha de publicación: 29 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Oficial de policía local (promoción interna) Bases da convocatoria dunha praza de oficial de policía local (promoción interna) . . . Fecha de publicación: 29 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Oficial da policia local BASES DA CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN POR PROMOCIÓN INTERNA DUNHA PRAZA DE OFICIAL DA POLICIA LOCAL . . . Fecha de publicación: 29 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Policia local polo sistema de oposición en quenda libre BASES DA CONVOCATORIA DE PRAZA DE POLICIA LOCAL POLO SISTEMA DE OPOSICIÓN EN QUENDA LIBRE . . . Fecha de publicación: 29 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Oficial de la policía local de administración especial - Tipo de oferta: (promoción interna ) 47 . de 11 de marzo de 2015 . se publicaron las bases de la convocatoria específica para la provisión definitiva . por el turno de promoción interna . de una plaza de oficial de la Policía local de administración especial . subescala de servicios especiales . . . Fecha de publicación: 21 Mayo 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Cedeira
Policía local Rematado o novo prazo de solicitudes para participar na convocatoria para a provisión . en propiedade . de dúas prazas de Policía Local . pertencentes ao grupo clasificatorio C1 . aberto para aquelas persoas que en data 07/04/2014 cumprían todos os requisitos agás o do límite máximo de idade . e revisadas todas as presentadas . esta concellería adoptou unha resolución consistente en: Fecha de publicación: 13 Mayo 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
La policía local En el BOP número 154 . del día 14 de agosto de 2013 se publicaron las bases específicas reguladoras de la convocatoria para la provisión . en propiedad . de dos plazas de la Policía Local . . . Fecha de publicación: 13 Marzo 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Ferrol
La policía local ANUNCIO del extracto de nueva convocatoria de dos plazas de la Policía Local . . . Fecha de publicación: 13 Marzo 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Ferrol
Traballo de oficial da policía local - Tipo de oferta: oposición concurso concurso-oposición (promoción interna) BASES DA CONVOCATORIA ESPECÍFICA PARA A PROVISIÓN DEFINTIVA DE UN POSTO DE TRABALLO DE OFICIAL DA POLICÍA LOCAL . . . Fecha de publicación: 11 Marzo 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Inspector principal de la policía local - Tipo de oferta: concurso concurso-oposición (promoción interna) â 1 plaza de inspector principal de la Policía Local . C . . . Fecha de publicación: 11 Marzo 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia local en a coruna España

Oposiciones y Concursos de policia local en Galicia excluyendo A Coruña
En los cuerpos de policía local ORDEN de 4 de julio de 2018 por la que se convoca el proceso selectivo unitario para el ingreso en los cuerpos de policía local . categoría de policía . turno de acceso libre . . . Fecha de publicación: 13 Julio 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Policía local del ayuntamiento de 2 en propiedad dos plazas de policía local del Ayuntamiento de 2 Fecha de publicación: 13 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Los cuerpos de policía local 11 El objeto del proceso selectivo es cubrir 39 plazas de los cuerpos de policía local . categoría de policía . turno de acceso libre . subgrupo C1 . . . Fecha de publicación: 13 Julio 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Policía local Convocatoria de dos plazas de policía local . . . Fecha de publicación: 13 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Policía local del ayuntamiento de en propiedad dos plazas de policía local del Ayuntamiento de . . . Fecha de publicación: 13 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Policía local del ayuntamiento de allariz Mediante Decreto de la Alcaldía de 6 de julio de 2018 . se aprobaron las bases de la convocatoria para proveer en propiedad dos plazas de policía local del Ayuntamiento de Allariz . mediante el procedimiento extraordinario de integración en el cuerpo de la policía local del auxiliar que presta servicios en este ayuntamiento . en ejecución de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2016 . de 8 de julio . por la que se modifica la Ley 4/2007 . de 20 de abril . de coordinación de policías locales de Galicia Fecha de publicación: 12 Julio 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Auxiliares de policía local Acordou . entre outros asuntos . delegar na Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia as competencias relativas á convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos para o acceso por quenda libre ou promoción interna á categoría dos funcionarios Axentes da policía local e as prazas de auxiliares de policía local . comprendendo as facultades recollidas no convenio asinado entre a Xunta de Galicia e o Concello de Ponteareas Fecha de publicación: 09 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Auxiliares de policía local entre la vicepresidencia Convenio para la asunción por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia de la convocatoria y desarrollo de los procesos selectivos unitarios para el acceso a las diferentes categorías de los cuerpos de policía local y a las plazas de auxiliares de policía local entre la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia . Administraciones Públicas y Justicia y el Ayuntamiento de Fisterra Fecha de publicación: 29 Junio 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Auxiliares de policía local entre la vicepresidencia Convenio para la asunción por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia de la convocatoria y desarrollo de los procesos selectivos unitarios para el acceso a las diferentes categorías de los cuerpos de policía local y a las plazas de auxiliares de policía local entre la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia . Administraciones Públicas y Justicia y el Ayuntamiento de Gondomar Fecha de publicación: 29 Junio 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Policía local en la plantilla municipal del ayuntamiento de mondoñedo 93 . de 24 de abril de 2018 . aparecen íntegramente publicadas las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad . por el sistema de concurso-oposición . de una plaza de policía local en la plantilla municipal del Ayuntamiento de Mondoñedo . . . Fecha de publicación: 18 Junio 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia local en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales