Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de policia local en a coruna
Policía local polo sistema de oposición en quenda libre Bases da convocatoria da praza de policía local polo sistema de oposición en quenda libre . . . Fecha de publicación: 29 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Oficial de policía local (promoción interna) Bases da convocatoria dunha praza de oficial de policía local (promoción interna) . . . Fecha de publicación: 29 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Oficial da policia local BASES DA CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN POR PROMOCIÓN INTERNA DUNHA PRAZA DE OFICIAL DA POLICIA LOCAL . . . Fecha de publicación: 29 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Policia local polo sistema de oposición en quenda libre BASES DA CONVOCATORIA DE PRAZA DE POLICIA LOCAL POLO SISTEMA DE OPOSICIÓN EN QUENDA LIBRE . . . Fecha de publicación: 29 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Oficial de la policía local de administración especial - Tipo de oferta: (promoción interna ) 47 . de 11 de marzo de 2015 . se publicaron las bases de la convocatoria específica para la provisión definitiva . por el turno de promoción interna . de una plaza de oficial de la Policía local de administración especial . subescala de servicios especiales . . . Fecha de publicación: 21 Mayo 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Cedeira
Policía local Rematado o novo prazo de solicitudes para participar na convocatoria para a provisión . en propiedade . de dúas prazas de Policía Local . pertencentes ao grupo clasificatorio C1 . aberto para aquelas persoas que en data 07/04/2014 cumprían todos os requisitos agás o do límite máximo de idade . e revisadas todas as presentadas . esta concellería adoptou unha resolución consistente en: Fecha de publicación: 13 Mayo 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
La policía local En el BOP número 154 . del día 14 de agosto de 2013 se publicaron las bases específicas reguladoras de la convocatoria para la provisión . en propiedad . de dos plazas de la Policía Local . . . Fecha de publicación: 13 Marzo 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Ferrol
La policía local ANUNCIO del extracto de nueva convocatoria de dos plazas de la Policía Local . . . Fecha de publicación: 13 Marzo 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Ferrol
Traballo de oficial da policía local - Tipo de oferta: oposición concurso concurso-oposición (promoción interna) BASES DA CONVOCATORIA ESPECÍFICA PARA A PROVISIÓN DEFINTIVA DE UN POSTO DE TRABALLO DE OFICIAL DA POLICÍA LOCAL . . . Fecha de publicación: 11 Marzo 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Inspector principal de la policía local - Tipo de oferta: concurso concurso-oposición (promoción interna) â 1 plaza de inspector principal de la Policía Local . C . . . Fecha de publicación: 11 Marzo 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia local en a coruna España

Oposiciones y Concursos de policia local en Galicia excluyendo A Coruña
Policía local 2 plazas de policía local . . . Fecha de publicación: 16 Mayo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Auxiliares de policía local CONVOCATORIA DE PRAZAS DE AUXILIARES DE POLICíA LOCAL . . . Fecha de publicación: 15 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Oficial de policía local por promoción interna ANUNCIO de la convocatoria de una plaza de oficial de policía local por promoción interna . . . Fecha de publicación: 26 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Agentes de la policía local por promoción interna en un proceso de integración de auxiliares de policía Por Resolución de la Alcaldía de 21 de marzo de 2018 se aprobó la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2018 en la que está previsto cubrir 2 plazas de agentes de la policía local por promoción interna en un proceso de integración de auxiliares de policía . conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 4/2007 . de 20 de abril . de coordinación de policías locales de Galicia . conforme a la redacción establecida por la Ley 9/2016 . de 8 de julio Fecha de publicación: 26 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Auxiliar de policía local na temporada de verán Que . unha vez informado/a da convocatoria feita polo Concello de Chantada para cubrir . como persoal laboral de duración determinada . dúas prazas de auxiliar de policía local na temporada de verán . . . Fecha de publicación: 21 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Auxiliar de policía local na temporada de verán Que . unha vez informado/a da convocatoria feita polo Concello de Chantada para cubrir . como persoal laboral de duración determinada . dúas prazas de auxiliar de policía local na temporada de verán . . . Fecha de publicación: 18 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Inspector/a de policía local ANUNCIO de convocatoria del procedimiento selectivo para cubrir . por promoción interna . una plaza de inspector/a de policía local . . . Fecha de publicación: 12 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Policía local por el sistema de movilidad ANUNCIO de convocatoria del procedimiento selectivo para la cobertura de dos plazas de policía local por el sistema de movilidad y por el procedimiento de concurso . . . Fecha de publicación: 12 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Auxiliares de policía local que a continuación se enumeran El objeto de esta convocatoria y la selección de 109 puestos de auxiliares de policía local que a continuación se enumeran y la creación de la lista de reserva de contratación para el año 2018: . . . Fecha de publicación: 04 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Jefe/a del cuerpo de la policía local 20 . de 29 de enero de 2018 . aparecen publicadas las bases reguladoras de la convocatoria para la provisión . por el sistema de libre designación . del puesto de trabajo de jefe/a del cuerpo de la policía local . . . Fecha de publicación: 19 Marzo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia local en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales