Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de policia local en Cataluña
Agent de la policia local Fecha de publicación: 12 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agent de policia local per concurs oposició lliure i de 2 Fecha de publicación: 06 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Personal funcionari de carrera corresponents al cos de la policia local: En el cas de convocatí²ries de places de personal funcionari de carrera corresponents al cos de la Policia Local: . . . Fecha de publicación: 26 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La policia local) TAULA 2 (PER A LES CONVOCATí’RIES DE PLACES DE LA POLICIA LOCAL) . . . Fecha de publicación: 26 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agent de policia local de la plantil a de personal funcionari de l'ajuntament de val s per Selecció de places d'agent de policia local de la plantil a de personal funcionari de l'Ajuntament de Val s per . . . Fecha de publicación: 26 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent de la policia local i constitució Concurs-oposició lliure . de dues places d'agent de la Policia Local i constitució . . . Fecha de publicación: 22 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent de la policia local De concurs oposició lliure de 7 places d'agent de la policia local . enquadrades en l'escala . . . Fecha de publicación: 12 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent interí de 1 1 / 5 la policia local per a l'any 2019 w 2 g 5 t/ebop 0 r3 ca a Procés selectiu de 14 places d'agent interí de 1 1 / 5 la policia local per a l'any 2019 w 2 g 5 t/ebop 0 r3 ca a Fecha de publicación: 12 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent de la policia local De concurs oposició lliure de 2 places d'agent de la policia local . enquadrades en l'escala . . . Fecha de publicación: 12 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
segons necessitats organitzatives denominació: agent de la policia local . número de places: constitució d퀙una borsa classificació . rí¨gim jurídic: funcionari interí . escala: administració especial . subescala: serveis especials . nombre de llocs de treball a cobrir: segons necessitats organitzatives . incorporació: haurí  de ser immediata sistema selectiu . Fecha de publicación: 05 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia local en CataluñaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales