Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de profesor en Galicia
didáctica y organización escolar número de concurso: 77t/21 . número de plazas: 1 (c01907) . área de conocimiento: didáctica y organización escolar . departamento: pedagogía y didáctica . perfil: escuela . comunidad y tic (g3151108) . centro (*): facultad de formación del profesorado . localidad: lugo . Fecha de publicación: 09 Diciembre 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 01 Diciembre 2021 Galicia Lugo
Profesor de música É obxecto desta convocatoria a contratación laboral temporal . a través do sistema selectivo de CONCURSO-OPOSICIÓN . dun posto de PROFESOR DE MÚSICA . NA ESPECIALIDE DE COMPOSICIÓN . correspondente á categoría que se indica a seguir . incluído na relación de postos de traballo aprobada polo Pleno da Corporación Municipal en sesión celebrada na data 22/12/2009 (BOP n 274 do 31 de decembro de 2009 . corrección de erros aprobada polo Pleno en sesión de data 22/02/2010) . reservado ao persoal laboral . e trala dimisión do titular do posto que se fará efectiva a partir do vindeiro 15 de setembro do ano en curso Fecha de publicación: 30 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Profesor de música É obxecto desta convocatoria a contratación laboral temporal . a través do sistema selectivo de CONCURSO-OPOSICIÓN . dun posto de PROFESOR DE MÚSICA . NA ESPECIALIDE DE PIANO . correspondente á categoría que se indica a seguir . incluído na relación de postos de traballo aprobada polo Pleno da Corporación Municipal en sesión celebrada na data 22/12/2009 (BOP n 274 do 31 de decembro de 2009 . corrección de erros aprobada polo Pleno en sesión de data 22/02/2010) . reservado ao persoal laboral . e trala dimisión do titular do posto que se fará efectiva a partir do vindeiro 15 de setembro do ano en curso Fecha de publicación: 30 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
profesor/a de guitarra clásica denominación do posto: profesor/a de guitarra clásica . xornada: completa . soldo: 1 . Fecha de publicación: 16 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
profesor/a de violín denominación do posto: profesor/a de violín . xornada: 56% da xornada ordinaria . soldo: 715 . Fecha de publicación: 16 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
profesor/a de canto denominación do posto: profesor/a de canto . xornada: 24% da xornada ordinaria . soldo: 306 . Fecha de publicación: 16 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
profesor/a de música moderna denominación do posto: profesor/a de música moderna . xornada: 24% da xornada ordinaria . soldo: 306 . 52 . Fecha de publicación: 16 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo de profesor/a de piano para o conservatorio de música Por decreto do concelleiro delegado con responsabilidades na área de persoal número 144/2019 . do 21 de xaneiro . aprobouse a convocatoria e as bases reguladoras do proceso selectivo . mediante o sistema de concurso-oposición para a contratación laboral temporal . en réxime de interinidade . dun posto de traballo de profesor/a de piano para o conservatorio de música . cuxo texto únese ao presente decreto . nas que se inclúe a creación dunha bolsa de traballo Fecha de publicación: 25 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Profesor , didáctica de las ciencias sociales nº de concurso: 4005/18-19 . nº de plazas: 1 (px0448) . área de conocimiento: didáctica de las ciencias sociales . departamento: didácticas aplicadas . perfil: enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales ii (g3151321) . centro (*): facultad de formación del profesorado . localidad: lugo . Fecha de publicación: 23 Octubre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
Profesor , didáctica de la lengua y la literatura nº de concurso: 4002/18-19 . nº de plazas: 1 (px0445) . área de conocimiento: didáctica de la lengua y la literatura . departamento: didácticas aplicadas . perfil: enseñanza y aprendizaje de competencias comunicativas . centro (*): facultad de formación del profesorado . localidad: lugo . Fecha de publicación: 23 Octubre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de profesor en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales