Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de profesor en Galicia
/a do conservatorio profesional de música No procedemento de referencia . relativo á convocatoria para a provisión dunha praza de /a do Conservatorio Profesional de Música . especialidade violín (persoal laboral fixo) . o concelleiro-delegado da Área de Xestión Económica . Planificación Urbana . Servizos á Veciñanza e Recursos Humanos ditou o Decreto núm . . . Fecha de publicación: 29 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
/a do conservatorio profesional de música No procedemento de referencia . relativo á convocatoria para a provisión dunha praza de /a do Conservatorio Profesional de Música . especialidade violín (persoal laboral fixo) . o concelleiro-delegado da Área de Xestión Económica . Planificación Urbana . Servizos á Veciñanza e Recursos Humanos ditou o Decreto núm . . . Fecha de publicación: 29 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
/a do conservatorio profesional de música No procedemento de referencia . relativo á convocatoria para a provisión dunha praza de /a do Conservatorio Profesional de Música . especialidade violoncello (persoal laboral fixo) . o concelleiro-delegado da Área de Xestión Económica . Planificación Urbana . Servizos á Veciñanza e Recursos Humanos ditou o Decreto núm . . . Fecha de publicación: 29 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
/a do conservatorio profesional de música No procedemento de referencia . relativo á convocatoria para a provisión dunha praza de /a do Conservatorio Profesional de Música . especialidade vento metal (persoal laboral fixo) . o concelleiro-delegado da Área de Xestión Económica . Planificación Urbana . Servizos á Veciñanza e Recursos Humanos ditou o Decreto núm . . . Fecha de publicación: 26 Marzo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
/a do conservatorio de música No procedemento de referencia . relativo á convocatoria para a provisión dunha praza de /a do Conservatorio de Música . especialidade frauta travesa (persoal laboral fixo) . o concelleiro-delegado da Área de Xestión Económica . Planificación Urbana . Servizos á Veciñanza e Recursos Humanos ditou o Decreto núm . . . Fecha de publicación: 25 Marzo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
/a do conservatorio de música No procedemento de referencia . relativo á convocatoria para a provisión dunha praza de /a do Conservatorio de Música . especialidade clarinete (persoal laboral fixo) . o concelleiro-delegado da Área de Xestión Económica . Planificación Urbana . Servizos á Veciñanza e Recursos Humanos ditou o Decreto núm . . . Fecha de publicación: 25 Marzo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
/a do conservatorio de música No procedemento de referencia . relativo á convocatoria para a provisión dunha praza de /a do Conservatorio de Música . especialidade harmonía e piano complementario (persoal laboral fixo) . o concelleiro-delegado da Área de Xestión Económica . Planificación Urbana . Servizos á Veciñanza e Recursos Humanos ditou o Decreto núm Fecha de publicación: 25 Marzo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
/a de música VISTO o expediente que se tramita para a provisión en propiedade dunha praza de /A DE MÚSICA . NA ESPECIALIADE DE GUITARRA . en desenvolvemento da Oferta de Emprego Público para a estabilización de emprego temporal . aprobada por Decreto da Alcaldía de data 09/05/2022 e publicada no DOG número 103 do 31/05/2022 e no BOP da Coruña número 90 do 12/05/2022 . a través do sistema de selección de CONCURSO DE MÉRITOS . segundo as Bases de selección que foron aprobadas por Acordo da Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 22/12/2022 . e publicadas no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña número 244 do 27/12/2022 . no taboleiro de anuncios do Concello de Ribeira (sede electrónica) . así como na súa páxina web . anunciándose a convocatoria no citado boletín provincial . no Diario Oficial de Galicia número 52 do 15/03/2023 . no Boletín Oficial do Estado número 229 do 25/09/2023 e no taboleiro de anuncios do Concello de Ribeira (sede electrónica) Fecha de publicación: 24 Noviembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Personal docente: titular de canto 25 horas Una plaza de personal docente: titular de canto 25 horas . grupo 1 . de la plantilla de personal laboral fijo de la Escuela Municipal de Música de A Coruña . a cubrir por el sistema de concurso . . . Fecha de publicación: 13 Enero 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 30 Diciembre 2022 Galicia A Coruña
Personal docente: auxiliar/titular de música Una plaza de personal docente: auxiliar/titular de música y movimiento 16 horas . grupo 1 . de la plantilla de personal laboral fijo de la Escuela Municipal de Música de A Coruña . a cubrir por el sistema de concurso . . . Fecha de publicación: 13 Enero 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 30 Diciembre 2022 Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de profesor en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales