Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de profesor en lugo
didáctica y organización escolar número de concurso: 77t/21 . número de plazas: 1 (c01907) . área de conocimiento: didáctica y organización escolar . departamento: pedagogía y didáctica . perfil: escuela . comunidad y tic (g3151108) . centro (*): facultad de formación del ado . localidad: lugo . Fecha de publicación: 09 Diciembre 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 01 Diciembre 2021 Galicia Lugo
, didáctica de las ciencias sociales nº de concurso: 4005/18-19 . nº de plazas: 1 (px0448) . área de conocimiento: didáctica de las ciencias sociales . departamento: didácticas aplicadas . perfil: enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales ii (g3151321) . centro (*): facultad de formación del ado . localidad: lugo . Fecha de publicación: 23 Octubre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
, didáctica de la lengua y la literatura nº de concurso: 4002/18-19 . nº de plazas: 1 (px0445) . área de conocimiento: didáctica de la lengua y la literatura . departamento: didácticas aplicadas . perfil: enseñanza y aprendizaje de competencias comunicativas . centro (*): facultad de formación del ado . localidad: lugo . Fecha de publicación: 23 Octubre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
, didáctica de la matemática nº de concurso: 4003/18-19 . nº de plazas: 1 (px0446) . área de conocimiento: didáctica de la matemática . departamento: didácticas aplicadas . perfil: enseñanza y aprendizaje de la aritmética (g3151121) . centro (*): facultad de formación del ado . localidad: lugo . Fecha de publicación: 23 Octubre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
didáctica de la lengua y la literatura nº de concurso: 4002/18-19 . nº de plazas: 1 (px0445) . área de conocimiento: didáctica de la lengua y la literatura . departamento: didácticas aplicadas . perfil: enseñanza y aprendizaje de competencias comunicativas . centro (*): facultad de formación del ado . localidad: lugo . Fecha de publicación: 23 Octubre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
didáctica de la matemática nº de concurso: 4003/18-19 . nº de plazas: 1 (px0446) . área de conocimiento: didáctica de la matemática . departamento: didácticas aplicadas . perfil: enseñanza y aprendizaje de la aritmética (g3151121) . centro (*): facultad de formación del ado . localidad: lugo . Fecha de publicación: 23 Octubre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
didáctica de las ciencias sociales nº de concurso: 4005/18-19 . nº de plazas: 1 (px0448) . área de conocimiento: didáctica de las ciencias sociales . departamento: didácticas aplicadas . perfil: enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales ii (g3151321) . centro (*): facultad de formación del ado . localidad: lugo . Fecha de publicación: 23 Octubre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
, didáctica de la expresión musical centro (*): fac . localidad: lugo . nº de concurso: 1055/17-18 dedic . nº de plazas: 1(hx1305) . área de conocimiento: didáctica de la expresión musical . departamento: didácticas aplicadas . perfil: materias del área . titulación: superior de música . espec . Fecha de publicación: 20 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
, didáctica de la expresión musical centro (*): fac . localidad: lugo . nº de concurso: 1056/17-18 dedic . nº de plazas: 1(hx0025) . área de conocimiento: didáctica de la expresión musical . departamento: didácticas aplicadas . perfil: música en la educación primaria (g3141328) . titulación: superior de música . especialidad canto . Fecha de publicación: 20 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
, didáctica de la expresión musical centro (*): fac . localidad: lugo . nº de concurso: 1055/17-18 dedic . nº de plazas: 1(hx1305) . área de conocimiento: didáctica de la expresión musical . departamento: didácticas aplicadas . perfil: materias del área . titulación: superior de música . espec . Fecha de publicación: 20 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de profesor en lugo España

Oposiciones y Concursos de profesor en Galicia excluyendo Lugo
/a do conservatorio profesional de música No procedemento de referencia . relativo á convocatoria para a provisión dunha praza de /a do Conservatorio Profesional de Música . especialidade violín (persoal laboral fixo) . o concelleiro-delegado da Área de Xestión Económica . Planificación Urbana . Servizos á Veciñanza e Recursos Humanos ditou o Decreto núm . . . Fecha de publicación: 29 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
/a do conservatorio profesional de música No procedemento de referencia . relativo á convocatoria para a provisión dunha praza de /a do Conservatorio Profesional de Música . especialidade violín (persoal laboral fixo) . o concelleiro-delegado da Área de Xestión Económica . Planificación Urbana . Servizos á Veciñanza e Recursos Humanos ditou o Decreto núm . . . Fecha de publicación: 29 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
/a do conservatorio profesional de música No procedemento de referencia . relativo á convocatoria para a provisión dunha praza de /a do Conservatorio Profesional de Música . especialidade violoncello (persoal laboral fixo) . o concelleiro-delegado da Área de Xestión Económica . Planificación Urbana . Servizos á Veciñanza e Recursos Humanos ditou o Decreto núm . . . Fecha de publicación: 29 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
/a do conservatorio profesional de música No procedemento de referencia . relativo á convocatoria para a provisión dunha praza de /a do Conservatorio Profesional de Música . especialidade vento metal (persoal laboral fixo) . o concelleiro-delegado da Área de Xestión Económica . Planificación Urbana . Servizos á Veciñanza e Recursos Humanos ditou o Decreto núm . . . Fecha de publicación: 26 Marzo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
/a do conservatorio de música No procedemento de referencia . relativo á convocatoria para a provisión dunha praza de /a do Conservatorio de Música . especialidade frauta travesa (persoal laboral fixo) . o concelleiro-delegado da Área de Xestión Económica . Planificación Urbana . Servizos á Veciñanza e Recursos Humanos ditou o Decreto núm . . . Fecha de publicación: 25 Marzo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
/a do conservatorio de música No procedemento de referencia . relativo á convocatoria para a provisión dunha praza de /a do Conservatorio de Música . especialidade clarinete (persoal laboral fixo) . o concelleiro-delegado da Área de Xestión Económica . Planificación Urbana . Servizos á Veciñanza e Recursos Humanos ditou o Decreto núm . . . Fecha de publicación: 25 Marzo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
/a do conservatorio de música No procedemento de referencia . relativo á convocatoria para a provisión dunha praza de /a do Conservatorio de Música . especialidade harmonía e piano complementario (persoal laboral fixo) . o concelleiro-delegado da Área de Xestión Económica . Planificación Urbana . Servizos á Veciñanza e Recursos Humanos ditou o Decreto núm Fecha de publicación: 25 Marzo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
/a de música VISTO o expediente que se tramita para a provisión en propiedade dunha praza de /A DE MÚSICA . NA ESPECIALIADE DE GUITARRA . en desenvolvemento da Oferta de Emprego Público para a estabilización de emprego temporal . aprobada por Decreto da Alcaldía de data 09/05/2022 e publicada no DOG número 103 do 31/05/2022 e no BOP da Coruña número 90 do 12/05/2022 . a través do sistema de selección de CONCURSO DE MÉRITOS . segundo as Bases de selección que foron aprobadas por Acordo da Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 22/12/2022 . e publicadas no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña número 244 do 27/12/2022 . no taboleiro de anuncios do Concello de Ribeira (sede electrónica) . así como na súa páxina web . anunciándose a convocatoria no citado boletín provincial . no Diario Oficial de Galicia número 52 do 15/03/2023 . no Boletín Oficial do Estado número 229 do 25/09/2023 e no taboleiro de anuncios do Concello de Ribeira (sede electrónica) Fecha de publicación: 24 Noviembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Personal docente: titular de canto 25 horas Una plaza de personal docente: titular de canto 25 horas . grupo 1 . de la plantilla de personal laboral fijo de la Escuela Municipal de Música de A Coruña . a cubrir por el sistema de concurso . . . Fecha de publicación: 13 Enero 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 30 Diciembre 2022 Galicia A Coruña
Personal docente: auxiliar/titular de música Una plaza de personal docente: auxiliar/titular de música y movimiento 16 horas . grupo 1 . de la plantilla de personal laboral fijo de la Escuela Municipal de Música de A Coruña . a cubrir por el sistema de concurso . . . Fecha de publicación: 13 Enero 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 30 Diciembre 2022 Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de profesor en Galicia excluyendo Lugo


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales