Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de profesor piano
profesor/a de música (piano) n de puestos: 1 . escala: administración especial . subescala: b (a2) . titulación: titulación media musical o equivalente (especialidad de lenguaje musical) . dedicación: tiempo parcial (según matriculación) . provisión: concurso . perfil lingüístico: 3 con fecha de preceptividad vencida . denominación: profesor/a de música (piano) . Fecha de publicación: 27 Mayo 2022 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Álava País Vasco Álava
profesor/a de música (flauta) n de puestos: 1 . escala: administración especial . subescala: b (a2) . titulación: titulación media musical o equivalente (especialidad de piano) . dedicación: tiempo parcial (según matriculación) . provisión: concurso . perfil lingüístico: 3 con fecha de preceptividad vencida . denominación: profesor/a de música (flauta) . Fecha de publicación: 27 Mayo 2022 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Álava País Vasco Álava
profesor/a de música (piano) n de puestos: 1 . escala: administración especial . subescala: b (a2) . titulación: titulación media musical o equivalente (especialidad de lenguaje musical) . dedicación: tiempo parcial (según matriculación) . provisión: concurso . perfil lingüístico: 3 con fecha de preceptividad vencida . denominación: profesor/a de música (piano) . Fecha de publicación: 27 Mayo 2022 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Álava País Vasco Álava
profesor/a de música (flauta) n de puestos: 1 . escala: administración especial . subescala: b (a2) . titulación: titulación media musical o equivalente (especialidad de piano) . dedicación: tiempo parcial (según matriculación) . provisión: concurso . perfil lingüístico: 3 con fecha de preceptividad vencida . denominación: profesor/a de música (flauta) . Fecha de publicación: 27 Mayo 2022 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Álava País Vasco Álava
profesora de piano de la escuela de música asparrena denominación: profesora de piano de la escuela de música asparrena . situación: vacante en interinidad . destino: escuela de música . perfil lingüístico: 2 . forma de provisión: concurso-oposición . Fecha de publicación: 24 Marzo 2021 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Álava País Vasco Álava
profesora de piano de la escuela de música asparrena denominación: profesora de piano de la escuela de música asparrena . situación: vacante en interinidad . destino: escuela de música . perfil lingüístico: 2 . forma de provisión: concurso-oposición . Fecha de publicación: 24 Marzo 2021 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Álava País Vasco Álava
Profesor de música É obxecto desta convocatoria a contratación laboral temporal . a través do sistema selectivo de CONCURSO-OPOSICIÓN . dun posto de PROFESOR DE MÚSICA . NA ESPECIALIDE DE PIANO . correspondente á categoría que se indica a seguir . incluído na relación de postos de traballo aprobada polo Pleno da Corporación Municipal en sesión celebrada na data 22/12/2009 (BOP n 274 do 31 de decembro de 2009 . corrección de erros aprobada polo Pleno en sesión de data 22/02/2010) . reservado ao persoal laboral . e trala dimisión do titular do posto que se fará efectiva a partir do vindeiro 15 de setembro do ano en curso Fecha de publicación: 30 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
profesora de piano de la escuela de música asparrena denominación: profesora de piano de la escuela de música asparrena . situación: vacante en interinidad . destino: escuela de música . perfil lingüístico: 2 . fecha preceptividad: sin fecha . forma de provisión: concurso-oposición . Fecha de publicación: 20 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Álava País Vasco Álava
profesora de piano de la escuela de música asparrena denominación: profesora de piano de la escuela de música asparrena . situación: vacante en interinidad . destino: escuela de música . perfil lingüístico: 2 . fecha preceptividad: sin fecha . forma de provisión: concurso-oposición . Fecha de publicación: 20 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Álava País Vasco Álava
Traballo de profesor/a de piano para o conservatorio de música Por decreto do concelleiro delegado con responsabilidades na área de persoal número 144/2019 . do 21 de xaneiro . aprobouse a convocatoria e as bases reguladoras do proceso selectivo . mediante o sistema de concurso-oposición para a contratación laboral temporal . en réxime de interinidade . dun posto de traballo de profesor/a de piano para o conservatorio de música . cuxo texto únese ao presente decreto . nas que se inclúe a creación dunha bolsa de traballo Fecha de publicación: 25 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de profesor piano EspañaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales