Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de profesor piano conservatorio
Traballo de profesor/a de piano para o conservatorio de música Por decreto do concelleiro delegado con responsabilidades na área de persoal número 144/2019 . do 21 de xaneiro . aprobouse a convocatoria e as bases reguladoras do proceso selectivo . mediante o sistema de concurso-oposición para a contratación laboral temporal . en réxime de interinidade . dun posto de traballo de profesor/a de piano para o conservatorio de música . cuxo texto únese ao presente decreto . nas que se inclúe a creación dunha bolsa de traballo Fecha de publicación: 25 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Profesor de música conservatorio e instituto musical ( escuela de música) en las siguientes especialidades: piano; guitarra; piano; piano; pedagogía musical; violín; trompeta; guitarra; personal funcionario -Crear ocho puestos de Profesor de Música Conservatorio e Instituto Musical ( Escuela de Música) en las siguientes especialidades: Piano; Guitarra; Piano; Piano; Pedagogía Musical; Violín; Trompeta; Guitarra; Personal funcionario . Escala de Administración Especial . Subescala Técnica . Clase Técnicos Medios . Grupo A . Subgrupo A2 . Nivel 19 . adscritos a la Unidad Instituto Musical y Conservatorio y cuya provisión se realizará: cuatro mediante el sistema de concurso-oposición libre y cuatro mediante el sistema de concurso-oposición promoción interna Fecha de publicación: 19 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Huesca Aragón Huesca
Profesor de música conservatorio e instituto musical ( escuela de música) en las siguientes especialidades: piano; guitarra; piano; piano; pedagogía musical; violín; trompeta; guitarra; personal funcionario -Crear ocho puestos de Profesor de Música Conservatorio e Instituto Musical ( Escuela de Música) en las siguientes especialidades: Piano; Guitarra; Piano; Piano; Pedagogía Musical; Violín; Trompeta; Guitarra; Personal funcionario . Escala de Administración Especial . Subescala Técnica . Clase Técnicos Medios . Grupo A . Subgrupo A2 . Nivel 19 . adscritos a la Unidad Instituto Musical y Conservatorio y cuya provisión se realizará: cuatro mediante el sistema de concurso-oposición libre y cuatro mediante el sistema de concurso-oposición promoción interna Fecha de publicación: 15 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Huesca Aragón Huesca
Profesor de conservatorio Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Molina de Segura de fecha 30 de agosto de 2016 . se ha aprobado la convocatoria de proceso selectivo para la constitución . mediante concurso-oposición libre . de una bolsa de trabajo de la categoría de profesor de conservatorio . en la especialidad de piano . . . Fecha de publicación: 10 Septiembre 2016 - Publicado: BORM,Boletín Oficial de la Región de Murcia Murcia
Profesor , Traballo que se atopa vacante no cadro de persoal do orzamento vixente e cuxo código na rpt identificativo do posto é 120100 - Tipo de oferta: laboral temporal oposición concurso concurso-oposición (Interino) É obxecto desta convocatoria a contratación laboral temporal dun/dunha profesor/a de música . nas especialidades de Piano e Teoría da Música . Transposición e Acompañamento para o Conservatorio Profesional de Música do Concello de Riveira . posto de traballo que se atopa vacante no cadro de persoal do orzamento vixente e cuxo Código na RPT identificativo do posto é 120100 Fecha de publicación: 13 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Profesor conservatorio (piano) - Tipo de oferta: concurso-oposición Borrega Romero con fecha 17/03/14 . ha resuelto se lleve a efecto la siguiente RESOLUCIÓN Dictada Resolución Presidencial de fecha 14 de febrero de 2014 (publicada en BOP de 25 de febrero de los corrientes) . por la que se determina que el Tribunal encargado de juzgar la convocatoria para la provisión . mediante el sistema de concurso-oposición libre de 4 plazas de Profesor Conservatorio (Piano) . queda constituida por el Presidente . Secretario y Vocales titulares y suplentes que se establecen en dicha Resolución Presidencial Fecha de publicación: 19 Marzo 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Cáceres Extremadura Cáceres
Profesor piano conservatorio - Tipo de oferta: concurso-oposición 4 plazas de Profesor piano conservatorio . de la plantilla de personal laboral fijo . proceso consolidación . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . . . Fecha de publicación: 18 Julio 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 08 Julio 2011
Traducción automática
Profesor piano conservatorio
4 plazas de Profesor piano conservatorio . de la plantilla de personal laboral fijo . proceso consolidación . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición . . .Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales