Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de professor valencia
Professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2015-2016 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 16 de desembre de 2015 . del Rectorat de la Universitat de València . per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la Universitat per al curs 2015-2016 . . . Fecha de publicación: 13 Enero 2016 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana
Professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2015-2016 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 16 de desembre de 2015 . del Rectorat de la Universitat de València . per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la Universitat per al curs 2015-2016 . . . Fecha de publicación: 11 Enero 2016 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana
Ls cossos de catedràtics i professors d'ensenyament secundari CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 12 de novembre de 2015 . de la Direcció General de Centres i Personal Docent . per la qual es convoca el procediment de provisió de places dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari . de professors tècnics de Formació Professional . de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes . de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques . de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny dependents de l àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana Fecha de publicación: 17 Diciembre 2015 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana
Professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2015-2016 RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2015 . del Rectorat de la Universitat de València . per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2015-2016 . . . Fecha de publicación: 16 Octubre 2015 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Valencia
Professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat de valència per al curs 20152016 que es detallen en els annexos i i ii [2015/8263] Convocatòria número 14 La Universitat de València convoca concurs públic per a la provisió de les places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la Universitat de València per al curs 20152016 que es detallen en els annexos I i II . d'acord amb les següents Bases Primera . . . Fecha de publicación: 16 Octubre 2015 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Valencia
Ls cossos docents universitaris En execució de l acord 201/2015 . de 29 de setembre . del Consell de Govern i en exercici de les competències atribuïdes per l article 94 dels Estatuts de la Universitat de València . aprovats per Decret 128/2004 . de 30 de juliol . del Consell de la Generalitat (DOCV 8213 . 3 d'agost) . modificats per Decret 45/2013 . de 28 de març . del Consell (DOCV 6994 . 2 de abril) . aquest Rectorat resol: Publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la incorporació de cinc places per a la promoció al cos de catedràtics i catedràtiques d'universitat en l Oferta Pública d'Ocupació de la Universitat de València per a l any 2015 . relativa a places dels cossos docents universitaris . professorat contractat doctor i investigador doctor/investigadora doctora . la qual ha de incloure les places que consten en l Annex d'aquesta resolució Fecha de publicación: 16 Octubre 2015 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Islas Baleares Illes Balears Consell
Professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2015-2016 RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2015 . del Rectorat de la Universitat de València . per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2015-2016 . . . Fecha de publicación: 20 Julio 2015 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Valencia
Professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat de valència per al curs 20152016 que es detallen en els annexos i i ii [2015/6580] La Universitat de València convoca concurs públic per a la provisió de les places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la Universitat de València per al curs 20152016 que es detallen en els annexos I i II . d'acord amb les següents bases . . . Fecha de publicación: 20 Julio 2015 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Valencia
Professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2015-2016 RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2015 . del Rectorat de la Universitat de València . per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2015-2016 . . . Fecha de publicación: 15 Julio 2015 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Valencia
Professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat de valència per al curs 20152016 que es detallen en els annexos i i ii Convocatòria número 3 [2015/6127] La Universitat de València convoca concurs públic per a la provisió de les places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la Universitat de València per al curs 20152016 que es detallen en els annexos I i II . d'acord amb les següents bases . . . Fecha de publicación: 15 Julio 2015 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Valencia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de professor valencia EspañaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales