Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de secretaria intervencion interino
Técnico de xestión económica correspondente ao grupo a A convocatoria ten por obxecto a regulación do proceso selectivo a través do procedemento de concurso-oposición libre . para a cobertura en réxime de funcionario interino dunha praza de TÉCNICO DE XESTIÓN ECONÓMICA correspondente ao Grupo A . Subgrupo A2 . escala de Administración Xeral . Subescala xestión . adscrito ao Departamento de secretaría-intervención e identificado na Relación de Postos de Traballo co número 1101 para cubrir unha praza vacante Fecha de publicación: 29 Enero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Secretaría-intervención Por todo ello . SOLICITA que se admita esta solicitud para el proceso de selección para creación de la Bolsa de trabajo del puesto de trabajo de Secretaría-Intervención . para su provisión con carácter interino . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara Castilla La Mancha Guadalajara
Administrativo/a interino/a adscrito/a ao departamento de secretaría-intervención e réxime interno e creación dunha bolsa de emprego 2023 por Decreto de Alcaldía 73/2023 aprobáronse as Bases e convocatoria do proceso de selección mediante concurso-oposición dunha praza de administrativo/a interino/a adscrito/a ao Departamento de Secretaría-Intervención e réxime interno e creación dunha bolsa de emprego . . . Fecha de publicación: 30 Noviembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo/a interino/a adscrito/a ao departamento de secretaría-intervención e creación dunha bolsa de emprego [código da rpt 010100 EXPEDIENTE 2023/E001/000003 Bases e convocatoria do proceso de selección mediante concurso-oposición dunha praza de auxiliar administrativo/a interino/a adscrito/a ao Departamento de Secretaría-Intervención e creación dunha bolsa de emprego [código da RPT 010100 . . . Fecha de publicación: 30 Noviembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Administrativo/a interino/a adscrito/a ao departamento de secretaría-intervención e réxime interno e creación dunha bolsa de emprego [código da rpt 010100 77 de 24 de abril de 2023 publicáronse as Bases e convocatoria do proceso de selección mediante concurso-oposición dunha praza de administrativo/a interino/a adscrito/a ao Departamento de Secretaría-Intervención e réxime interno e creación dunha bolsa de emprego [código da RPT 010100 . . . Fecha de publicación: 30 Noviembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Administrativo/a interino/a adscrito/a ao departamento de secretaría-intervención e réxime interno e creación dunha bolsa de emprego 2023 por Decreto de Alcaldía 73/2023 aprobáronse as Bases e convocatoria do proceso de selección mediante concurso-oposición dunha praza de administrativo/a interino/a adscrito/a ao Departamento de Secretaría-Intervención e réxime interno e creación dunha bolsa de emprego . . . Fecha de publicación: 23 Noviembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Interinidad de secretaría-intervención Aprobación de la Convocatoria y las Bases reguladoras para la cobertura urgente de una plaza de interinidad de Secretaría-Intervención y constitución de bolsa de interinidad de Técnico de Administración General . como personal funcionario interino . . . Fecha de publicación: 23 Noviembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Jaén Andalucía Jaén
Administrativo/a interino/a adscrito/a ao departamento de secretaría-intervención e réxime interno e creación dunha bolsa de emprego [código da rpt 010100 77 de 24 de abril de 2023 publicáronse as Bases e convocatoria do proceso de selección mediante concurso-oposición dunha praza de administrativo/a interino/a adscrito/a ao Departamento de Secretaría-Intervención e réxime interno e creación dunha bolsa de emprego [código da RPT 010100 . . . Fecha de publicación: 23 Noviembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo/a interino/a adscrito/a ao departamento de secretaría-intervención e creación dunha bolsa de emprego [código da rpt 010100 2023 por Decreto de Alcaldía 74/2023 aprobáronse as Bases e convocatoria do proceso de selección mediante concurso-oposición dunha praza de auxiliar administrativo/a interino/a adscrito/a ao Departamento de Secretaría-Intervención e creación dunha bolsa de emprego [código da RPT 010100 . . . Fecha de publicación: 23 Noviembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Administrativo/a interino/a adscrito/a ao departamento de secretaría-intervención e réxime interno e creación dunha bolsa de emprego 77 de 24 de abril de 2023 publicáronse as Bases e convocatoria do proceso de selección mediante concurso-oposición dunha praza de administrativo/a interino/a adscrito/a ao Departamento de Secretaría-Intervención e réxime interno e creación dunha bolsa de emprego . . . Fecha de publicación: 23 Noviembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de secretaria intervencion interino EspañaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales