Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de subgrupo c2 en Galicia
Traballo de funcionario interino O obxecto da convocatoria é a provisión dun posto de traballo de funcionario interino . TÉCNICO/A DE MUSEOS . Grupo A . Subgrupo A2 para a execución de programas de carácter temporal . ao abeiro do establecido no artigo 10 . . . Fecha de publicación: 14 Mayo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico/a educador/a familiar (grupo a 1071/2024 . do 22/04/2024 . aprobáronse as Bases reguladoras da convocatoria pública e do proceso selectivo para a cobertura temporal dunha praza de Técnico/a Educador/a Familiar (grupo A . subgrupo A2) en réxime de interinidade ata a cobertura da praza vacante polo procedemento legalmente establecido . . . Fecha de publicación: 25 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal funcionario Bases reguladoras da convocatoria para a cobertura en propiedade dunha (1) praza de persoal funcionario . grupo A . subgrupo A2 . incluída na oferta de emprego público do Concello de Betanzos do ano 2023 . . . Fecha de publicación: 19 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico de xestión 032024 foi publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) n 66 a convocatoria para proveer dúas prazas de Técnico de xestión . dentro da escala de administración xeral . subescala de xestión e clase media . subgrupo A2 . pola quenda de promoción interna . mediante o sistema de concurso-oposición . pertencente á OEP 2023 . . . Fecha de publicación: 08 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Arquitecto/a técnico/a (escala de administración especial Convocatoria e bases para cubrir por persoal funcionario interino para a execución de programas de carácter temporal . un posto de arquitecto/a técnico/a (escala de administración especial . subescala técnica . clase técnico superior . subgrupo A2) . aprobada por resolución da segunda tenente de alcalde delegada de Persoal n 2024001461 . do 19 de marzo . . . Fecha de publicación: 25 Marzo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
técnico/a de xestión económica e intervención - clase de persoal: funcionario de carreira . - denominación: técnico/a de xestión económica e intervención . - clasificación: grupo a . subgrupo a2 . escala de administración xeral; subescala técnica . - xornada de traballo: completa . Fecha de publicación: 28 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecto/a - clase de persoal: funcionario de carreira . - denominación: arquitecto/a . - clasificación: grupo a . subgrupo a1 . escala de administración especial; subescala técnica; clase técnico/a superior . - xornada de traballo: completa . Fecha de publicación: 28 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Oficial de bombeiros 2023 foi publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) n 260 a convocatoria para proveer unha praza de oficial de bombeiros . dentro da escala de administración especial . subescala servizos especiais/extinción de incendios . subgrupo C1 . pola quenda de promoción interna . mediante o sistema de concurso-oposición . pertencente á OEP 2022 . . . Fecha de publicación: 20 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
coordinador/a denominación: coordinador/a . de postos: 1 . grupo de clasificación profesional (artigo 76 do trlebep): subgrupo a2 . Fecha de publicación: 09 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Xefe/a de departamento (xefe/a de contabilidade) 012024 pola que se propón o nomeamento como persoal laboral fixo do Consorcio para la Promoción de la Música a José Antonio Anido Rodríguez . segundo aspirante á praza de Xefe/a de departamento (xefe/a de contabilidade) . subgrupo A2 . de conformidade co disposto na base 133 e 4 das Bases xerais da convocatoria ao non haber presentado no prazo establecido ao efecto a documentación requirida na base 132 das Bases xerais da convocatoria . Alberto García Buño aspirante inicialmente proposto . quedando sen efecto as actuacións a el relativas Fecha de publicación: 07 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de subgrupo c2 en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales