Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de tecnico cultural en Galicia
Técnico en animación sociocultural Por resolución da concelleira delegada número 2495/2019 . do 25 de setembro . aprobáronse as bases reguladoras da convocatoria e do procedemento de selección . polo sistema de concurso oposición . dun funcionario interino para a provisión dun posto de técnico en animación sociocultural . e para a formación dunha bolsa de traballo . . . Fecha de publicación: 02 Octubre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Tecnico/a municipal en xestion cultural para o concello de vedra BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN TEMPORAL . POLO SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN . DUN POSTO DE TECNICO/A MUNICIPAL EN XESTION CULTURAL PARA O CONCELLO DE VEDRA . . . Fecha de publicación: 15 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico cultural Que solicito ser admitido/a para as probas de proceso selectivo por concurso correspondente a un posto de TÉCNICO CULTURAL . de acordo coa convocatoria publicada no B . . . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico/ municipal en gestión cultural Mantenimiento do puesto de trabajo de técnico/ municipal en gestión cultural . . . Fecha de publicación: 07 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Personal técnico en gestión cultural Creación de nuevo puesto de trabajo de personal técnico en gestión cultural . . . Fecha de publicación: 07 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico/a municipal en animación sociocultural Mantenimiento de puesto de trabajo de técnico/a municipal en animación sociocultural . . . Fecha de publicación: 07 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico/a de información xuvenil e animación sociocultural e outra de oficial de oficios varios Convocatoria e publicación bases de una praza de Técnico/a de información xuvenil e animación sociocultural e outra de Oficial de oficios varios . . . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico/a de información xuvenil e animación sociocultural; e dunha Publicación bases xerais e específicas da convocatoria dunha praza de Técnico/a de información xuvenil e animación sociocultural; e dunha praza de Oficial de oficios varios . . . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico/a animador/a socio-cultural terceira idade centro social polivalente 2018 acordou a corrección de erros dos enunciados dos temas 12 e 13 do posto de técnico/a animador/a socio-cultural terceira idade centro social polivalente . nas bases xerais e específicas que regularán a convocatoria do proceso selectivo convocado para cubrir cinco postos de traballo de persoal laboral fixo . incluídos na Oferta de Emprego Público para o ano 2018 Fecha de publicación: 23 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
técnico de información xuvenil e animación sociocultural escala: técnica . número de vacantes: unha . denominación: técnico de información xuvenil e animación sociocultural . Fecha de publicación: 13 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de tecnico cultural en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales