Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de tecnico deportivo en a coruna
Tecnico deportivo - Tipo de oferta: concurso laboral temporal (Interino) Que solicito ser admitido/a para as probas de proceso selectivo por concurso correspondente a un posto de TECNICO DEPORTIVO . de acordo coa convocatoria publicada no B . . . Fecha de publicación: 14 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico/a deportivo/a a tempo completo - Tipo de oferta: laboral temporal concurso O obxecto da convocatoria é a provisión . con carácter laboral temporal dun/ha praza de técnico/a deportivo/a a tempo completo . en xornada partida en función das necesidades do servizo . . . Fecha de publicación: 26 Noviembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Tecnico deportivo - Tipo de oferta: concurso laboral temporal (Interino) Que solicito ser admitido/a para as probas de proceso selectivo por concurso correspondente a un posto de TECNICO DEPORTIVO . de acordo coa convocatoria publicada no B . . . Fecha de publicación: 17 Octubre 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Profesor , Tecnico deportivo - Tipo de oferta: concurso laboral temporal (Interino) Que solicito ser admitido/a para as probas de proceso selectivo por concurso correspondente a un posto de TECNICO DEPORTIVO . de acordo coa convocatoria publicada no B . . . Fecha de publicación: 10 Octubre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo - Tipo de oferta: concurso (Interino ) 1- É obxecto da presente convocatoria a provisión con carácter laboral interino . polo sistema de concurso . a praza de Técnico/a Deportivo/a para a substitución temporal da titular da praza . mentras se atope en situación de baixa por maternidade . dende o momento en que esta se produza e ata a súa reincorporación o seu posto de traballo . . . Fecha de publicación: 03 Septiembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico/a deportivo/a para a substitución temporal da titular da praza - Tipo de oferta: concurso (Interino ) 1- É obxecto da presente convocatoria a provisión con carácter laboral interino . polo sistema de concurso . a praza de Técnico/a Deportivo/a para a substitución temporal da titular da praza . mentras se atope en situación de baixa por maternidade . dende o momento en que esta se produza e ata a súa reincorporación o seu posto de traballo . . . Fecha de publicación: 03 Septiembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo - Tipo de oferta: concurso (Interino ) 1- É obxecto da presente convocatoria a provisión con carácter laboral interino . polo sistema de concurso . a praza de Técnico/a Deportivo/a para a substitución temporal da titular da praza . mentras se atope en situación de baixa por maternidade . dende o momento en que esta se produza e ata a súa reincorporación o seu posto de traballo . . . Fecha de publicación: 03 Septiembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico/a deportivo/a para a substitución temporal da titular da praza - Tipo de oferta: concurso (Interino ) 1- É obxecto da presente convocatoria a provisión con carácter laboral interino . polo sistema de concurso . a praza de Técnico/a Deportivo/a para a substitución temporal da titular da praza . mentras se atope en situación de baixa por maternidade . dende o momento en que esta se produza e ata a súa reincorporación o seu posto de traballo . . . Fecha de publicación: 03 Septiembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Tecnico deportivo - Tipo de oferta: concurso laboral temporal (Interino) Que solicito ser admitido/a para as probas de proceso selectivo por concurso correspondente a un posto de TECNICO DEPORTIVO . de acordo coa convocatoria publicada no B . . . Fecha de publicación: 13 Septiembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traducción automática
Tecnico deportivo
Que solicito ser admitido/la para las pruebas de proceso selectivo por concurso correspondiente a un puesto de TECNICO DEPORTIVO . de acuerdo con la convocatoria publicada en el B . . .

Oposiciones y Concursos de tecnico deportivo en Galicia excluyendo A Coruña
Traballo de técnico en infraestructuras vacante no cadro de persoal laboral fixo na deputación de pontevedra subvecnións concedidas a clubs deportivos inicio da fase de concurso do posto: técnico en saúde ambiental - Tipo de oferta: concurso BASES QUE REGULAN A CONVOCATORIA DUN POSTO DE TRABALLO DE TÉCNICO EN INFRAESTRUCTURAS VACANTE NO CADRO DE PERSOAL LABORAL FIXO NA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA SUBVECNIÓNS CONCEDIDAS A CLUBS DEPORTIVOS INICIO DA FASE DE CONCURSO DO POSTO: TÉCNICO EN SAÚDE AMBIENTAL - BOLSA DE EMPREGO 2014 INICIO DA FASE DE CONCURSO DO POSTO AUXILIAR DE LABORATORIO - BOLSA DE EMPREGO 2014 Fecha de publicación: 12 Mayo 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Tecnico auxiliar deportivo - Tipo de oferta: oposición concurso concurso-oposición (Interino) -OBXECTO Esta convocatoria ten por obxecto cubrir interinamente . por razóns de urxencia e necesidade . unha praza de TECNICO AUXILIAR DEPORTIVO . do grupo C2 . encadrada na escala de admón especial . subescala técnica . nivel 16 . . . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales