Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de tecnico deportivo en Galicia
Traballo de técnico deportivo mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado Que desexa participar no proceso selectivo convocado para a provisión do posto de traballo de TÉCNICO DEPORTIVO mediante contratación en réxime laboral temporal por obra ou servizo determinado . de acordo coas bases da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía . . . Fecha de publicación: 02 Septiembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico/a deportivo Por resolución da Alcaldía n 147/2019 de data 15 de febreiro de 2019 . aprobaronse as bases que rexerán a convocatoria para a cobertura definitiva en propiedade . mediante o sistema de concurso-oposición de 1 prazas de técnico/a deportivo . personal laboral fixo . consolidación de emprego . . . Fecha de publicación: 17 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Tecnico deportivo Que solicito ser admitido/a para as probas de proceso selectivo por oposición correspondente a un posto de TECNICO DEPORTIVO . de acordo coa convocatoria publicada no B . . . Fecha de publicación: 24 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico deportivo Que solicito ser admitido/a para as probas de proceso selectivo por concurso correspondente a un posto de TÉCNICO DEPORTIVO . de acordo coa convocatoria publicada no B . . . Fecha de publicación: 12 Mayo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Tecnico deportivo Que solicito ser admitido/a para as probas de proceso selectivo por concurso-oposición correspondente a un posto de TECNICO DEPORTIVO . de acordo coa convocatoria publicada no B . . . Fecha de publicación: 28 Abril 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Tecnico deportivo - Tipo de oferta: concurso laboral temporal (Interino) Que solicito ser admitido/a para as probas de proceso selectivo por concurso correspondente a un posto de TECNICO DEPORTIVO . de acordo coa convocatoria publicada no B . . . Fecha de publicación: 14 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico/a deportivo/a a tempo completo - Tipo de oferta: laboral temporal concurso O obxecto da convocatoria é a provisión . con carácter laboral temporal dun/ha praza de técnico/a deportivo/a a tempo completo . en xornada partida en función das necesidades do servizo . . . Fecha de publicación: 26 Noviembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo de técnico en infraestructuras vacante no cadro de persoal laboral fixo na deputación de pontevedra subvecnións concedidas a clubs deportivos inicio da fase de concurso do posto: técnico en saúde ambiental - Tipo de oferta: concurso BASES QUE REGULAN A CONVOCATORIA DUN POSTO DE TRABALLO DE TÉCNICO EN INFRAESTRUCTURAS VACANTE NO CADRO DE PERSOAL LABORAL FIXO NA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA SUBVECNIÓNS CONCEDIDAS A CLUBS DEPORTIVOS INICIO DA FASE DE CONCURSO DO POSTO: TÉCNICO EN SAÚDE AMBIENTAL - BOLSA DE EMPREGO 2014 INICIO DA FASE DE CONCURSO DO POSTO AUXILIAR DE LABORATORIO - BOLSA DE EMPREGO 2014 Fecha de publicación: 12 Mayo 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Tecnico auxiliar deportivo - Tipo de oferta: oposición concurso concurso-oposición (Interino) -OBXECTO Esta convocatoria ten por obxecto cubrir interinamente . por razóns de urxencia e necesidade . unha praza de TECNICO AUXILIAR DEPORTIVO . do grupo C2 . encadrada na escala de admón especial . subescala técnica . nivel 16 . . . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Tecnico deportivo - Tipo de oferta: concurso laboral temporal (Interino) Que solicito ser admitido/a para as probas de proceso selectivo por concurso correspondente a un posto de TECNICO DEPORTIVO . de acordo coa convocatoria publicada no B . . . Fecha de publicación: 17 Octubre 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de tecnico deportivo en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales