Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de tecnico interino
técnica/o de administración xeral - denominación do posto/categoría: técnica/o de administración xeral . - clase: funcionaria/o interina/o . - escala: administración xeral . - subescala: xestión . - retribucións: as recollidas na rpt . - xornada: completa de 37 . 5 horas semanais . - funcións: as previstas no artigo 169 . Fecha de publicación: 10 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
técnica/o de administración xeral - denominación do posto/categoría: técnica/o de administración xeral . - clase: funcionaria/o interina/o . - escala: administración xeral . - subescala: técnica . - retribucións: as recollidas na rpt . - xornada: completa de 37 . 5 horas semanais . - funcións: as previstas no artigo 169 . Fecha de publicación: 10 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico de intermediación laboral del área de desarrollo Aprobación de la convocatoria y bases para la selección de una plaza de Técnico de Intermediación Laboral del Área de Desarrollo . funcionario interino sin plaza del Ayuntamiento de Martos . . . Fecha de publicación: 06 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Jaén Andalucía Jaén
Traballo de funcionario interino O obxecto da convocatoria é a provisión dun posto de traballo de funcionario interino . TÉCNICO/A DE MUSEOS . Grupo A . Subgrupo A2 para a execución de programas de carácter temporal . ao abeiro do establecido no artigo 10 . . . Fecha de publicación: 14 Mayo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico de museos para cando sexa posible a súa cobertura de conformidade cos requisitos esixidos pola normativa aplicable e previa acreditación no expediente da existencia de crédito adecuado e suficiente para esta finali O obxecto desta convocatoria é a creación dunha lista de aspirantes para futuras coberturas como funcionario/a interino/a de prazas de técnico de museos para cando sexa posible a súa cobertura de conformidade cos requisitos esixidos pola normativa aplicable e previa acreditación no expediente da existencia de crédito adecuado e suficiente para esta finalidade Fecha de publicación: 13 Mayo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico de museos para cando sexa posible a súa cobertura de conformidade cos requisitos esixidos pola normativa aplicable e previa acreditación no expediente da existencia de crédito adecuado e suficiente para esta finali O obxecto desta convocatoria é a creación dunha lista de aspirantes para futuras coberturas como funcionario/a interino/a de prazas de técnico de museos para cando sexa posible a súa cobertura de conformidade cos requisitos esixidos pola normativa aplicable e previa acreditación no expediente da existencia de crédito adecuado e suficiente para esta finalidade Fecha de publicación: 13 Mayo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Arquitecto/a técnico/a (escala de administración especial Convocatoria e bases para cubrir por persoal funcionario interino para a execución de programas de carácter temporal . un posto de arquitecto/a técnico/a (escala de administración especial . subescala técnica . clase técnico superior . subgrupo A2) . aprobada por resolución da segunda tenente de alcalde delegada de Persoal n 2024001461 . do 19 de marzo . . . Fecha de publicación: 25 Marzo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Arquitecto técnico Convocatoria y Bases . en extracto . del proceso selectivo para la cobertura . como funcionario interino . de una plaza de Arquitecto Técnico . mediante el sistema de concurso-oposición . . . Fecha de publicación: 06 Marzo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Jaén Andalucía Jaén
Técnico de administración general Convocatoria para cubrir con carácter interino (funcionario) una plaza de Técnico de Administración General . para la Oficina de Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas . . . Fecha de publicación: 15 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Jaén Andalucía Jaén
Técnico de xestión económica funcionario/a interino/a e creación de bolsa de emprego do concello de o pino - Proceder á convocatoria e aprobación das Bases relativas ao PROCESO DE SELECCIÓN MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE DUNHA (1) PRAZA DE TÉCNICO DE XESTIÓN ECONÓMICA FUNCIONARIO/A INTERINO/A E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO do Concello de O Pino . . . Fecha de publicación: 29 Enero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de tecnico interino EspañaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales