Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de tecnico superior en Galicia
técnico/a superior de medio ambiente código do proceso: sel2019037 . denominación: técnico/a superior de medio ambiente . n de prazas: 3 . convocatoria específica: 12/18 . relación xurídica: funcionario de carreira . sistema de selección: concurso-oposición . quenda: promoción interna . escala: administración especial . oferta de emprego público: 2018 (bop n 232 . do 5/12/2018) . posto rpt vinculado: 1202 . 1203 . 1204 inspector medio ambiente . Fecha de publicación: 10 Junio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
licenciado/a en dereito código do proceso: sel2019022 . denominación: licenciado/a en dereito . de prazas: 1 . convocatoria específica: 8/16 . relación xurídica: funcionario de carreira . sistema de selección: concurso-oposición . quenda: libre (1 praza) . escala: administración especial . subescala: técnica . clase: técnicos superiores . oferta de emprego público: 2016 (bop n . posto rpt vinculado: 1532 - técnico xurídico de igualdade . Fecha de publicación: 29 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
técnico/a de educación área de adscrición: departamento de educación . denominación: técnico/a de educación . grupo de clasificación: escala de administración xeral . subescala técnica . clase superior . subgrupo a1 . nivel: 24 . complemento específico (ano 2019): 10 . titulación: estar en posesión da titulación de grao universitario . licenciatura universitaria ou equivalente . outros coñecementos: coñecementos de galego . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnicos/as superiores de medio ambiente baixo a modalidade de funcionarios/as interinos/as 81 . de data 30 de abril de 2019 . publicouse o anuncio da convocatoria dun proceso de selección para a cobertura de dúas prazas de Técnicos/as Superiores de Medio Ambiente baixo a modalidade de funcionarios/as interinos/as . . . Fecha de publicación: 09 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico superior - Aprobar as bases especificas e convocatoria para cubrir en propiedade unha (1) prazas de técnico superior . Escala de Administración Xeral . Subescala técnica . incluída na Oferta de Emprego Público do Concello de Carballo para 2018 mediante o proceso selectivo se determina . . . Fecha de publicación: 23 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
técnico/a de prospección e inserción laboral denominación: técnico/a de prospección e inserción laboral . de postos: 1 . grupo de clasificación profesional (artigo 76 do rdl 5/2015 . de 30 de outubro): subgrupo a2 . soldo: o correspondente ao subgrupo a2 . complemento de destino: nivel 23 . xornada: a tempo parcial (0 . 5) . titulación mínima esixible: título de nivel 2 . equivalente ou superior . do marco español de cualificacións para o ensino superior (inclúense as diplomaturas universitarias) . outros coñecementos: posuír a seguinte titulación en lingua galega . contido funcional: as accións a desenvolver no posto son . Fecha de publicación: 12 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico superior de delineación Bases convocatoria 13 prazas de Técnico Superior de Delineación . CE 2/18 . promoción interna . aprobadas pola concelleira delegada de Facenda e Administración . por delegación da Xunta de Goberno Local . de data 21/12/18 . . . Fecha de publicación: 03 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico superior de informática Bases convocatoria 10 prazas de Técnico Superior de Informática . CE 4/18 . promoción interna . aprobadas pola concelleira delegada de Facenda e Administración . por delegación da Xunta de Goberno Local . de data 21/12/18 . . . Fecha de publicación: 03 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico superior de diseño gráfico Bases convocatoria 2 prazas de Técnico Superior de Diseño Gráfico . CE 3/18 . promoción interna . aprobadas pola concelleira delegada de Facenda e Administración . por delegación da Xunta de Goberno Local . de data 21/12/18 . . . Fecha de publicación: 03 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
técnico superior en des- clase plazas de cometidos especiales: técnico superior en des- . especial . subescala técnica: técnico superior en administra- . Fecha de publicación: 22 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de tecnico superior en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales