Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de tecnico superior en Galicia
técnico/a de prospección e inserción laboral denominación: técnico/a de prospección e inserción laboral . de postos: 1 . grupo de clasificación profesional (artigo 76 do rdl 5/2015 . de 30 de outubro): subgrupo a2 . soldo: o correspondente ao subgrupo a2 . complemento de destino: nivel 23 . xornada: a tempo parcial (0 . 5) . titulación mínima esixible: título de nivel 2 . equivalente ou superior . do marco español de cualificacións para o ensino superior (inclúense as diplomaturas universitarias) . outros coñecementos: posuír a seguinte titulación en lingua galega . contido funcional: as accións a desenvolver no posto son . Fecha de publicación: 12 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico superior de delineación Bases convocatoria 13 prazas de Técnico Superior de Delineación . CE 2/18 . promoción interna . aprobadas pola concelleira delegada de Facenda e Administración . por delegación da Xunta de Goberno Local . de data 21/12/18 . . . Fecha de publicación: 03 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico superior de informática Bases convocatoria 10 prazas de Técnico Superior de Informática . CE 4/18 . promoción interna . aprobadas pola concelleira delegada de Facenda e Administración . por delegación da Xunta de Goberno Local . de data 21/12/18 . . . Fecha de publicación: 03 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico superior de diseño gráfico Bases convocatoria 2 prazas de Técnico Superior de Diseño Gráfico . CE 3/18 . promoción interna . aprobadas pola concelleira delegada de Facenda e Administración . por delegación da Xunta de Goberno Local . de data 21/12/18 . . . Fecha de publicación: 03 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
técnico superior en des- clase plazas de cometidos especiales: técnico superior en des- . especial . subescala técnica: técnico superior en administra- . Fecha de publicación: 22 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
edafología y química agrícola localidad: santiago de compostela . nš de concurso: 2392/18 . nš de plazas: 1(c01791) . área de conocimiento: edafología y química agrícola . departamento: edafología y química agrícola . perfil: ciencia de materiales (g4021321) . centro (*): escuela técnica superior de ingeniería . Fecha de publicación: 25 Octubre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
edafología y química agrícola localidad: santiago de compostela . nš de concurso: 2392/18 . nš de plazas: 1(c01791) . área de conocimiento: edafología y química agrícola . departamento: edafología y química agrícola . perfil: ciencia de materiales (g4021321) . centro (*): escuela técnica superior de ingeniería . Fecha de publicación: 25 Octubre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
edafología y química agrícola localidad: santiago de compostela . nš de concurso: 2392/18 . nš de plazas: 1(c01791) . área de conocimiento: edafología y química agrícola . departamento: edafología y química agrícola . perfil: ciencia de materiales (g4021321) . centro (*): escuela técnica superior de ingeniería . Fecha de publicación: 25 Octubre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Técnico/a superior de economía A presente Convocatoria Específica ten por obxeto a cobertura en propiedade dunha praza de técnico/a superior de economía . vacante no cadro do persoal funcionario deste concello . dotadas orzamentariamente e constitúe o desenvolvemento da Oferta de Emprego deste Concello para o ano 2017 (BOP núm . . . Fecha de publicación: 23 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico/a superior de administración especial Bases de convocatoria 1 praza de técnico/a superior de administración especial . CE 7/16 . funcionario/a carrera . aprobadas pola concelleira delegada de Facenda e Administración . por delegación da Xunta de Goberno Local . de data 20/07/18 . . . Fecha de publicación: 31 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de tecnico superior en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales