Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de tecnico superior en santiago de compostela
arquitectura y tecnología de computadores número de concurso: 9c/21 . número de plazas: 1 (a00651) . área de conocimiento: arquitectura y tecnología de computadores . departamento: electrónica y computación . perfil: materias del área . centro (*): escuela técnica superior de ingeniería . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 09 Diciembre 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 01 Diciembre 2021 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
arquitectura y tecnología de computadores número de concurso: 10c/21 . número de plazas: 1 (a00652) . área de conocimiento: arquitectura y tecnología de computadores . departamento: electrónica y computación . perfil: materias del área . centro (*): escuela técnica superior de ingeniería . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 09 Diciembre 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 01 Diciembre 2021 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
ingeniería química número de concurso: 12c/21 . número de plazas: 1 (a00654) . área de conocimiento: ingeniería química . departamento: ingeniería química . perfil: materias del área . centro (*): escuela técnica superior de ingeniería . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 09 Diciembre 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 01 Diciembre 2021 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
arquitectura y tecnología de computadores número de concurso: 51t/21 . número de plazas: 1 (c01877) . área de conocimiento: arquitectura y tecnología de computadores . departamento: electrónica y computación . perfil: ingeniería de computadores (g4011327) . centro (*): escuela técnica superior de ingeniería . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 09 Diciembre 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 01 Diciembre 2021 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
ciencia de la computación e inteligencia artificial número de concurso: 52t/21 . número de plazas: 1 (c01878) . área de conocimiento: ciencia de la computación e inteligencia artificial . departamento: electrónica y computación . perfil: teoría de autómatas y lenguajes formales (g4012321) . centro (*): escuela técnica superior de ingeniería . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 09 Diciembre 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 01 Diciembre 2021 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
lenguajes y sistemas informáticos número de concurso: 53t/21 . número de plazas: 1 (c01879) . área de conocimiento: lenguajes y sistemas informáticos . departamento: electrónica y computación . perfil: bases de datos ii (g4012226) . centro (*): escuela técnica superior de ingeniería . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 09 Diciembre 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 01 Diciembre 2021 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
ingeniería química número de concurso: 55t/21 . número de plazas: 1 (c01881) . área de conocimiento: ingeniería química . departamento: ingeniería química . perfil: termodinámica aplicada a la ingeniería química (g4021222) . centro (*): escuela técnica superior de ingeniería . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 09 Diciembre 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 01 Diciembre 2021 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
ingeniería química número de concurso: 56t/21 . número de plazas: 1 (c01882) . área de conocimiento: ingeniería química . departamento: ingeniería química . perfil: fundamentos de procesos químicos (g4021121) . centro (*): escuela técnica superior de ingeniería . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 09 Diciembre 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 01 Diciembre 2021 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
ingeniería química número de concurso: 57t/21 . número de plazas: 1 (c01883) . área de conocimiento: ingeniería química . departamento: ingeniería química . perfil: transmisión de calor (g4021225) . centro (*): escuela técnica superior de ingeniería . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 09 Diciembre 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 01 Diciembre 2021 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
ingeniería química número de concurso: 58t/21 . número de plazas: 1 (c01884) . área de conocimiento: ingeniería química . departamento: ingeniería química . perfil: reactores químicos (g4021328) . centro (*): escuela técnica superior de ingeniería . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 09 Diciembre 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 01 Diciembre 2021 Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de tecnico superior en santiago de compostela España

Oposiciones y Concursos de tecnico superior en A Coruña excluyendo santiago de compostela
técnico/a superior de medio ambiente código do proceso: sel2019037 . denominación: técnico/a superior de medio ambiente . n de prazas: 3 . convocatoria específica: 12/18 . relación xurídica: funcionario de carreira . sistema de selección: concurso-oposición . quenda: promoción interna . escala: administración especial . oferta de emprego público: 2018 (bop n 232 . do 5/12/2018) . posto rpt vinculado: 1202 . 1203 . 1204 inspector medio ambiente . Fecha de publicación: 10 Junio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
licenciado/a en dereito código do proceso: sel2019022 . denominación: licenciado/a en dereito . de prazas: 1 . convocatoria específica: 8/16 . relación xurídica: funcionario de carreira . sistema de selección: concurso-oposición . quenda: libre (1 praza) . escala: administración especial . subescala: técnica . clase: técnicos superiores . oferta de emprego público: 2016 (bop n . posto rpt vinculado: 1532 - técnico xurídico de igualdade . Fecha de publicación: 29 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
técnico/a de educación área de adscrición: departamento de educación . denominación: técnico/a de educación . grupo de clasificación: escala de administración xeral . subescala técnica . clase superior . subgrupo a1 . nivel: 24 . complemento específico (ano 2019): 10 . titulación: estar en posesión da titulación de grao universitario . licenciatura universitaria ou equivalente . outros coñecementos: coñecementos de galego . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnicos/as superiores de medio ambiente baixo a modalidade de funcionarios/as interinos/as 81 . de data 30 de abril de 2019 . publicouse o anuncio da convocatoria dun proceso de selección para a cobertura de dúas prazas de Técnicos/as Superiores de Medio Ambiente baixo a modalidade de funcionarios/as interinos/as . . . Fecha de publicación: 09 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico superior - Aprobar as bases especificas e convocatoria para cubrir en propiedade unha (1) prazas de técnico superior . Escala de Administración Xeral . Subescala técnica . incluída na Oferta de Emprego Público do Concello de Carballo para 2018 mediante o proceso selectivo se determina . . . Fecha de publicación: 23 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
técnico/a de prospección e inserción laboral denominación: técnico/a de prospección e inserción laboral . de postos: 1 . grupo de clasificación profesional (artigo 76 do rdl 5/2015 . de 30 de outubro): subgrupo a2 . soldo: o correspondente ao subgrupo a2 . complemento de destino: nivel 23 . xornada: a tempo parcial (0 . 5) . titulación mínima esixible: título de nivel 2 . equivalente ou superior . do marco español de cualificacións para o ensino superior (inclúense as diplomaturas universitarias) . outros coñecementos: posuír a seguinte titulación en lingua galega . contido funcional: as accións a desenvolver no posto son . Fecha de publicación: 12 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico superior de delineación Bases convocatoria 13 prazas de Técnico Superior de Delineación . CE 2/18 . promoción interna . aprobadas pola concelleira delegada de Facenda e Administración . por delegación da Xunta de Goberno Local . de data 21/12/18 . . . Fecha de publicación: 03 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico superior de informática Bases convocatoria 10 prazas de Técnico Superior de Informática . CE 4/18 . promoción interna . aprobadas pola concelleira delegada de Facenda e Administración . por delegación da Xunta de Goberno Local . de data 21/12/18 . . . Fecha de publicación: 03 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico superior de diseño gráfico Bases convocatoria 2 prazas de Técnico Superior de Diseño Gráfico . CE 3/18 . promoción interna . aprobadas pola concelleira delegada de Facenda e Administración . por delegación da Xunta de Goberno Local . de data 21/12/18 . . . Fecha de publicación: 03 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico/a superior de economía A presente Convocatoria Específica ten por obxeto a cobertura en propiedade dunha praza de técnico/a superior de economía . vacante no cadro do persoal funcionario deste concello . dotadas orzamentariamente e constitúe o desenvolvemento da Oferta de Emprego deste Concello para o ano 2017 (BOP núm . . . Fecha de publicación: 23 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de tecnico superior en A Coruña excluyendo santiago de compostela
Oposiciones y Concursos de tecnico superior en Galicia excluyendo A Coruña
superior relaciones laborales y acción social escala superior relaciones laborales y acción social . Nivel a1 . nordm; de plazas 1 . requisito 2 1 a) escala técnica de grado medio . relaciones laborales y acción social . subgrupo a2 . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
La escala técnica superior 1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir por el turno de promoción interna . y mediante el sistema de concurso-oposición . las siguientes plazas de la escala técnica superior . subescalas del subgrupo A1 . de la UDC: . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Como personal laboral fijo del grupo i en la categoría de técnico/a superior de tecnologías de la información RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2019 por la que se corrige la Resolución de 28 de junio de 2019 por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso como personal laboral fijo del grupo I en la categoría de técnico/a superior de tecnologías de la información y comunicaciones por el sistema de promoción interna y de acceso libre . . . Fecha de publicación: 06 Agosto 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Como personal laboral fijo del grupo i en la categoría de técnico/a superior de i+d por los sistemas de promoción interna RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2019 por la que se corrige la Resolución de 28 de junio de 2019 por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso como personal laboral fijo del grupo I en la categoría de técnico/a superior de I+D por los sistemas de promoción interna y de acceso libre . . . Fecha de publicación: 06 Agosto 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Técnico/a superior de i+d de la universidad de vigo Fecha de publicación: 06 Agosto 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Como personal laboral fijo del grupo i en la categoría de técnico/a superior de tecnologías de la información Resolución de 28 de junio de 2019 por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso como personal laboral fijo del grupo I en la categoría de técnico/a superior de tecnologías de la información y comunicaciones . por el sistema de promoción interna y de acceso libre . . . Fecha de publicación: 24 Julio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 28 Junio 2019 Galicia
técnico superior en ingeniería informática clasificación: escala de administración especial; subescala técnica; clase técnicos superiores . número de vacantes: 1 . denominación: técnico superior en ingeniería informática . Fecha de publicación: 17 Julio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
La escala técnica superior (subescala informática) vacante en la plantilla de personal funcionario RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2019 por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de 1 plaza de la escala técnica superior (subescala informática) vacante en la plantilla de personal funcionario . . . Fecha de publicación: 17 Julio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
La escala técnica superior (subescala informática) de la universidad de a coruña 1 plaza de la escala técnica superior (subescala informática) de la Universidad de A Coruña . grupo A . subgrupo A1 . . . Fecha de publicación: 17 Julio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
En la escala de auxiliar del servicio de prevención La Dirección General de la Función Pública recibió un oficio de la Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia por el que solicita el emplazamiento de cuantos aparezcan como interesados en el recurso contencioso-administrativo PO 121/2019 . contra la Orden de 28 de febrero de 2019 por la que se convoca el proceso selectivo para el ingreso en la escala de auxiliar del Servicio de Prevención y Defensa Contra Incendios Forestales . subgrupo C2 en las especialidades de emisorista/vigilante fijo/a . bombero forestal-conductor motobomba y bombero forestal . del cuerpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia Fecha de publicación: 10 Julio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de tecnico superior en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales