Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de trabajador social en Galicia
Traballador/a social 1 PRAZA DE LICENCIADO/A EN DEREITO . 3 PRAZAS DE TRABALLADOR/A SOCIAL . 2 PRAZAS DE ORIENTADOR/A LABORAL E 2 PRAZAS DE EDUCADOR/A SOCIAL . con carácter de persoal funcionario/a interino/a en réxime de execución de programas de carácter temporal . ao abeiro da orde do 6 de setembro de 2023 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades locais para programas de emerxencia social e inclusión social da poboación xitana . inmigrante e outras persoas en risco de exclusión . para os anos 2023 a 2025 . cofinanciada pola Unión Europea no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027 . e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS623C) publicada no Diario Oficial de Galicia n 177 do 18/09/2023 Fecha de publicación: 10 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Licenciado/a en dereito 1 PRAZA DE LICENCIADO/A EN DEREITO . 3 PRAZAS DE TRABALLADOR/A SOCIAL . 2 PRAZAS DE ORIENTADOR/A LABORAL E 2 PRAZAS DE EDUCADOR/A SOCIAL . con carácter de persoal funcionario/a interino/a en réxime de execución de programas de carácter temporal . ao abeiro da orde do 6 de setembro de 2023 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades locais para programas de emerxencia social e inclusión social da poboación xitana . inmigrante e outras persoas en risco de exclusión . para os anos 2023 a 2025 . cofinanciada pola Unión Europea no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027 . e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS623C) publicada no Diario Oficial de Galicia n 177 do 18/09/2023 Fecha de publicación: 10 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
traballador/a social -referencia do proceso selectivo: ps 4-2024 . a) denominación da praza: traballador/a social . b) grupo de clasificación: a . d) tipo de relación xurídica: funcionario . Fecha de publicación: 30 Mayo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Funcionario denominada: traballador social Bases específicas para a convocatoria para provisión en propiedade . polo sistema de oposición por quenda libre . de unha (1) praza de funcionario denominada: traballador social . pertencente á escala de administración especial . subescala técnica . clase servizos técnicos . grupo A . subgrupo A2 . incluída na Oferta de Emprego Público do Concello de Sada para 2024 de quenda reservada a persoas con discapacidade Fecha de publicación: 30 Mayo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
traballador/a social - denominación: traballador/a social . - número: unha (1) . - clase: laboral fixo . - xornada laboral: completa . Fecha de publicación: 25 Marzo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
traballador/a social a) denominación: traballador/a social . b) número: unha (1) . d) clase: persoal laboral . e) xornada laboral: completa . Fecha de publicación: 25 Marzo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral fixo de traballador/a social do emprego temporal incluídas na oferta de emprego público extraordinaria do 2022 do concello de padrón 1 DAS BASES QUE REXERÁN O PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN . MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO . PARA A COBERTURA DUNHA (1) PRAZA DE PERSOAL LABORAL FIXO DE TRABALLADOR/A SOCIAL DO EMPREGO TEMPORAL INCLUÍDAS NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DO 2022 DO CONCELLO DE PADRÓN . AO ABEIRO DA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DA LEI 20/201 . DO 28 DE DECEMBRO . E CONVOCATORIA DO PROCEDEMENTO Fecha de publicación: 25 Marzo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballador/a social mediante persoal laboral fixo Que desexo participar na CONVOCATORIA E PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA de 1 praza de TRABALLADOR/A SOCIAL mediante persoal laboral fixo . ao abeiro das previsións legais para a estabilización do emprego temporal . . . Fecha de publicación: 14 Marzo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
traballador/a social - clase de persoal: persoal laboral fixo . - denominación: traballador/a social . - clasificación: segundo convenio . grupo ii . - xornada de traballo: completa . - n de vacantes convocadas: 1 . Fecha de publicación: 14 Marzo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
traballador/a social - denominación: traballador/a social . - número: unha (1) . - clase: laboral fixo . - xornada laboral: completa . Fecha de publicación: 12 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de trabajador social en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales