Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en carballeda de valdeorras

No hemos encontrado oposición o concurso en todo carballeda de valdeorras

También puede buscar sólo en carballeda de valdeorras o la profesión
Oposiciones y Concursos en Ourense excluyendo carballeda de valdeorras
Auxiliar de ayuda en el hogar para la provisión de 17 plazas de auxiliar de ayuda en el hogar . . . . Fecha de publicación: 11 Agosto 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Auxiliar de recaudación para la provisión de dos plazas de auxiliar de recaudación . fecha . . . Fecha de publicación: 11 Agosto 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Agente dinamizador/a para la provisión de una plaza de agente dinamizador/a . fecha . . . Fecha de publicación: 11 Agosto 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Agente de empleo para la provisión de una plaza de agente de empleo . fecha . . . Fecha de publicación: 11 Agosto 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Educador/a social para la provisión de una plaza de educador/a social . fecha . . . Fecha de publicación: 11 Agosto 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Orientador/a laboral para la provisión de una plaza de orientador/a laboral . fecha . . . Fecha de publicación: 11 Agosto 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Personal excluidos/as en el proceso selectivo de dos plazas de personal . . . Fecha de publicación: 11 Agosto 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Conserje del ceip ribadavia Una plaza de Conserje del CEIP Ribadavia . grupo de clasificación V . jornada completa . . . Fecha de publicación: 01 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 14 Abril 2023 Galicia Ourense Ribadavia
planta solar fotovoltaica a gudiña solar de 65 9 mw de generación - denominación: planta solar fotovoltaica a gudiña solar de 65 9 mw de generación . 55 7 mw de instalación y 55 mw de su infraestructura de evacuación . - código del proyecto: pfot611 . generador fotovoltaico: módulos fotovoltaicos sobre un seguidor horizontal de seguimiento . módulos: 137 . 14 inversores fs3670kh: 690 vac de salida . 1500 vcc de entrada máxima y 3800 kvan . 1 inversor fs2445k: 690 vac de salida . 1500 vcc de entrada máxima y 2530 kvan . subsistemas auxiliares: cajas de conexiones . conducciones . protecciones eléctricas . sistema de monitorización . medición y control . sistema de vigilancia . Fecha de publicación: 02 Febrero 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia Ourense A Gudiña
planta solar fotovoltaica a gudiña solar de 65 9 mw de generación - denominación: planta solar fotovoltaica a gudiña solar de 65 9 mw de generación . 55 7 mw de instalación y 55 mw de su infraestructura de evacuación . - código del proyecto: pfot611 . generador fotovoltaico: módulos fotovoltaicos sobre un seguidor horizontal de seguimiento . módulos: 137 . 14 inversores fs3670kh: 690 vac de salida . 1500 vcc de entrada máxima y 3800 kvan . 1 inversor fs2445k: 690 vac de salida . 1500 vcc de entrada máxima y 2530 kvan . subsistemas auxiliares: cajas de conexiones . conducciones . protecciones eléctricas . sistema de monitorización . medición y control . sistema de vigilancia . Fecha de publicación: 02 Febrero 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia Ourense A Gudiña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Ourense excluyendo carballeda de valdeorras
Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo Ourense
Arquitecto técnico É obxecto da presente convocatoria a cobertura en propiedade . polo sistema de oposición libre . dunha praza de Arquitecto Técnico . encadrada na escala da Administración Especial . Subescala Técnica . clase media . pertencente ao grupo de clasificación A . subgrupo A2 . vacante no Cadro de persoal deste Concello e correspondente á oferta de emprego público do ano 2020 Fecha de publicación: 04 Diciembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Subalterno (ap) da escala de administración xeral As presentes bases teñen por obxecto a regulación dos aspectos xerais e específicos da convocatoria e do proceso selectivo para a cobertura en propiedade por persoal funcionario de carreira . en quenda libre . de tres (3) prazas de Subalterno (AP) da escala de Administración Xeral . subescala Subalternos . incluídas na Oferta de Emprego Pública Ordinaria do Concello de Carballo para o ano 2022 . aprobada por acordo da Xunta do Goberno Local en sesión 10/22 ordinaria . celebrada en data do 09/05/2022 . e publicada no BOP da Coruña núm Fecha de publicación: 04 Diciembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Subalterno-conserxe (oep 2022 ordinaria) Convocatoria e bases para a cobertura en propiedade por persoal funcionario de carreira . en quenda libre . de tres (3) prazas de Subalterno-Conserxe (OEP 2022 Ordinaria) . . . Fecha de publicación: 04 Diciembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Subalterno-conserxe (agrupación profesional) BASES XERAIS E BASES ESPECÍFICAS QUE REGULARÁN A CONVOCATORIA PÚBLICA E O PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA EN PROPIEDADE POR PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA . EN QUENDA LIBRE . DE TRES (3) PRAZAS DE SUBALTERNO-CONSERXE (AGRUPACIÓN PROFESIONAL) . DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL . SUBESCALA SUBALTERNOS . INCLUÍDAS NA OEP 2022 ORDINARIA DO CONCELLO DE CARBALLO Fecha de publicación: 04 Diciembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Oficial mantemento obras (grupo c As presentes bases teñen por obxecto a regulación dos aspectos xerais e específicos da convocatoria e do proceso selectivo para a cobertura en propiedade por persoal funcionario de carreira . en quenda libre . de catro (4) prazas de Oficial Mantemento Obras (Grupo C . Subgrupo C2) da escala de Administración Especial . subescala Servizos Especiais . clase Persoal de Oficios . incluídas na Oferta de Emprego Pública Ordinaria do Concello de Carballo para o ano 2022 . aprobada por acordo da Xunta do Goberno Local en sesión 10/22 ordinaria . celebrada en data do 09/05/2022 . e publicada no BOP da Coruña núm Fecha de publicación: 04 Diciembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Oficial mantemento obras (oep 2022 ordinaria) Convocatoria e bases para a cobertura en propiedade por persoal funcionario de carreira . en quenda libre . de catro (4) prazas de Oficial Mantemento Obras (OEP 2022 Ordinaria) . . . Fecha de publicación: 04 Diciembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Oficial de emerxencias (grupo c As presentes bases teñen por obxecto a regulación dos aspectos xerais e específicos da convocatoria e do proceso selectivo para a cobertura en propiedade por persoal funcionario de carreira . en quenda libre . de tres (3) prazas de Oficial de Emerxencias (Grupo C . Subgrupo C1) da escala de Administración Especial . subescala Servizos Especiais . clase Cometidos Especiais . incluídas na Oferta de Emprego Pública Ordinaria do Concello de Carballo para o ano 2022 . aprobada por acordo da Xunta do Goberno Local en sesión 10/22 ordinaria . celebrada en data do 09/05/2022 . e publicada no BOP da Coruña núm Fecha de publicación: 04 Diciembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Oficial de emerxencias (oep 2022 ordinaria) Convocatoria e bases para a cobertura en propiedade por persoal funcionario de carreira . en quenda libre . de tres (3) prazas de Oficial de Emerxencias (OEP 2022 Ordinaria) . . . Fecha de publicación: 04 Diciembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
coordinador / coordinadora denominación del puesto: coordinador / coordinadora . código puesto: 5688977 . nivel: 29 . complemento específico: 22 . localidad: vigo . adscripción: ae (administración del estado) . Fecha de publicación: 01 Diciembre 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 16 Noviembre 2023 Galicia Pontevedra Vigo
Administrativo/a interino/a adscrito/a ao departamento de secretaría-intervención e réxime interno e creación dunha bolsa de emprego 2023 por Decreto de Alcaldía 73/2023 aprobáronse as Bases e convocatoria do proceso de selección mediante concurso-oposición dunha praza de administrativo/a interino/a adscrito/a ao Departamento de Secretaría-Intervención e réxime interno e creación dunha bolsa de emprego . . . Fecha de publicación: 30 Noviembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo Ourense


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales