Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en Comunidad Valenciana
L servei de conservació i manteniment 0705/2016 . de 15 de juliol . ha elevat a definitiu l'acord del Ple de la Corporació d'aprovació de l'expedient de modificació de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament d'Albaida . que afecta a dues places del servei de conservació i manteniment . . . Fecha de publicación: 27 Julio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Personal L'Ajuntament d'Alc sser valorar en les convocat ries per a l'accés a places de personal . funcionari . laboral o de qualsevol altra mena . que totes les persones aspirants coneguen els dos idiomes oficials . . . Fecha de publicación: 26 Julio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
La dipu- 1- DICTAMEN DE APROBACIí“N DE LA MODIFICACIí“N DE LA PLANTILLA Y LA RELACIí“N DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA DIPU- . . . Fecha de publicación: 25 Julio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Funcionarios de la diputación provincial de castellón La relación de puestos de trabajo de Funcionarios de la Diputación Provincial de Castellón . en la forma siguiente: . . . Fecha de publicación: 25 Julio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Personal funcionario - Modificar la Relación de puestos de trabajo de Personal Funcionario . en la forma siguiente: . . . Fecha de publicación: 25 Julio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Maestro de audición Requisitos: Ser funcionario de carrera de la Diputación Provincial de Castellón . titular de una plaza de Maestro de Audición y Len- . . . Fecha de publicación: 25 Julio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Técnico de administración Requisitos: Ser funcionario de carrera de la Diputación Provincial de Castellón . titular de una plaza de Técnico de Administración . . . Fecha de publicación: 25 Julio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
La dipu- 1- DICTAMEN DE APROBACIí“N DE LA MODIFICACIí“N DE LA PLANTILLA Y LA RELACIí“N DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA DIPU- . . . Fecha de publicación: 24 Julio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Funcionarios de la diputación provincial de castellón La relación de puestos de trabajo de Funcionarios de la Diputación Provincial de Castellón . en la forma siguiente: . . . Fecha de publicación: 24 Julio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Personal funcionario - Modificar la Relación de puestos de trabajo de Personal Funcionario . en la forma siguiente: . . . Fecha de publicación: 24 Julio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Comunidad ValencianaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales