Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en Comunidad Valenciana
Suboficial/a de bombers/es Excel·lentíssim Ajuntament de ValènciaAnunci de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre l'acord de la Junta de Govern Local pel qual es designa nominalment als components del tribunal que ha de jutjar la convocatòria per a proveir en propietat 5 places de suboficial/a de Bombers/es . . . Fecha de publicación: 01 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Suboficial/a de bombers/es:president titular: tomás asensio martínez - A la vista de les actuacions que antecedixen . de l'informe del Servici de Personal i de conformitat amb el mateix . designar nominalment les següents persones que s'integren com a membres del Tribunal que ha de jutjar la convocatòria per a proveir en propietat 5 places de suboficial/a de bombers/es:President titular: Tomás Asensio Martínez . inspector cap del Servici de Bombers . Prevenció i Intervenció en Emergències d'esta Corporació Fecha de publicación: 01 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Suboficial/a de bombers/es Excel·lentíssim Ajuntament de ValènciaServici de PersonalAnunci de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre resolució aprobatòria de llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en la convocatòria per a proveir en propietat 5 places de suboficial/a de bombers/es . . . Fecha de publicación: 01 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Suboficial/a de bombers/as - A la vista de les actuacions que antecedixen . de l'informe del Servici de Personal i de conformitat amb el mateix . declarar aprovada les llistes provisionals de persones admeses en la convocatòria per a proveir en propietat 5 places de Suboficial/a de Bombers/as . que quedarà exposada en el tauler d'edictes Municipal així com en la pàgina web . en esta última per mitjà de consulta individual Fecha de publicación: 01 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Personal docent contractat a temps complet de caràcter temporal (convocatòria ordinària núm - Tipo de oferta: concurso RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2015 . del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló . per la qual es convoca concurs públic per a cobrir places de personal docent contractat a temps complet de caràcter temporal (Convocatòria ordinària núm . . . Fecha de publicación: 30 Noviembre 2015 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Castellón
Personal docent contractat a temps complet de caràcter temporal per al curs acadèmic 2015/16 La Universitat Jaume I de Castelló convoca concurs públic per a cobrir places de personal docent contractat a temps complet de caràcter temporal per al curs acadèmic 2015/16 . que es detallen en l annex I . d'acord amb les bases següents: Primera . . . Fecha de publicación: 30 Noviembre 2015 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Castellón
Professorat ajudant doctor a) estar en possessió del títol de doctor o doctora Per a accedir a places de professorat ajudant doctor a) Estar en possessió del títol de doctor o doctora . . . Fecha de publicación: 30 Noviembre 2015 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Castellón
Professorat ajudant doctor cal presentar fotocòpia del títol de doctor o doctora Per a places de professorat ajudant doctor cal presentar Fotocòpia del títol de doctor o doctora . . . Fecha de publicación: 30 Noviembre 2015 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Castellón
O ·haciendo el pago mediante tarjeta de crédito/débito en el propio registro general de la universitat jaume i En el justificante constará además del nombre y apellidos . el número de documento nacional de identidad y el número de la plaza . o ·Haciendo el pago mediante tarjeta de crédito/débito en el propio Registro General de la Universitat Jaume I . . . Fecha de publicación: 30 Noviembre 2015 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Castellón
Cada uno de los apartados de méritos afectados Tuará ponderando la adecuación al perfil de la plaza de cada uno de los apartados de méritos afectados y de manera justificada . . . Fecha de publicación: 30 Noviembre 2015 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Castellón
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Comunidad ValencianaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales