Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en ourense
general/especial nivel: 28 . dependencia: jefatura territorial de ourense . localidad: ourense . cuerpo/escala: general/especial . formación específica: 640 (para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego . Fecha de publicación: 02 Noviembre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Ourense
jefe/a territorial consellería: economía . empleo e industria . denominación del puesto: jefe/a territorial . dependencia: jefatura territorial . localidad: ourense . cuerpo o escala: general/especial . nivel: 28 . complemento específico: 19 . Fecha de publicación: 30 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Ourense
jefatura del servicio de alertas epidemiológicas denominación del puesto: jefatura del servicio de alertas epidemiológicas . dependencia: jefatura territorial de ourense de la consellería de sanidad . localidad: ourense . complemento específico: 12 . cuerpo o escala: 1 . Fecha de publicación: 13 Septiembre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Ourense
caspicón - beacán punto de emplazamiento: caspicón - beacán . término municipal y provincia: a peroxa (ourense) . destino: riego . 퀜mina 1퀝: x = 603 . 679; 퀜mina 2퀝: x = 603 . Fecha de publicación: 08 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense - Fecha Resolución: 05 Julio 2017 Galicia Ourense
general/docente dependencia: jefatura territorial de ourense . localidad: ourense . nivel: 28 . cuerpo o escala: general/docente . complemento específico: 19 . tipo de adscripción: a17 . formación específica: 640 . Fecha de publicación: 10 Julio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Ourense
jefe/a territorial formación específica: para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego (ri) . denominación del puesto de trabajo: jefe/a territorial . código del puesto de trabajo: mac991000032001002 . centro directivo: servicios periféricos . localidad: ourense . nivel: 28 . complemento específico: 19 . tipo de adscripción: adscripción indistinta a funcionarios de la xunta de galicia . estado y cc . Fecha de publicación: 31 Mayo 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Ourense
adjunto a intervención del barco de valdeorras (ourense) entidad y provincia: ayuntamiento de o barco de valdeorras (ourense) . denominación y clase del puesto: adjunto a intervención del barco de valdeorras (ourense) . subescala y categoría: secretaría-intervención sin categoría . 2015: 13 . nivel de complemento de destino: 27 . complemento específico: 13 . Fecha de publicación: 13 Marzo 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
director/a museo denominación del puesto: director/a museo . centro directivo: museo etnológico de ribadavia . localidad: ribadavia . tipo de puesto: singularizado . cuerpo o escala: especial . nivel: 26 . complemento específico: 11 . tipo de adscripción: adscripción exclusiva a funcionarios de la xunta de galicia . formación específica: (962) ayudante sección museos (r . Fecha de publicación: 27 Febrero 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Ourense Ribadavia
general nivel: 24 . dependencia: residencia juvenil florentino lópez cuevillas (ourense) . localidad: ourense . cuerpo/escala: general . Fecha de publicación: 12 Febrero 2016 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Ourense
Director/a general de recursos humanos - Tipo de oferta: (libre designación ) ANUNCIO de convocatoria para la provisión . mediante libre designación . del órgano directivo de la Dirección General de Recursos Humanos . integrado por un puesto de director/a general de Recursos Humanos . personal directivo asimilado al subgrupo A1 . nivel 30 . . . Fecha de publicación: 12 Enero 2016 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Ourense
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en ourense España

Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo Ourense
oficinas e despachos profesionais anexas a outro uso principal - clasificación: . categoría 1 : oficinas e despachos profesionais anexas a outro uso principal . categoría 2 : oficinas e despachos independentes en plantas de edificios ou en edificios exclusivos . Fecha de publicación: 14 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
cuantía superior a 360 el empresario deberá acreditar su solvencia mediante la siguiente clasificación como contratista de obras: . categoría 3: cuantía superior a 360 . Fecha de publicación: 13 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Traballo obxecto da presente convocatoria e que foran organizados ou impartidos polas administracións públicas ou entidades particulares recoñecidas ao efecto por calquera administración pública Por cursos . xornadas . seminarios ou congresos de formación e perfeccionamento realizados polas persoas aspirantes . en calidade de alumnado ou docente . relacionados coas funcións do posto de traballo obxecto da presente convocatoria e que foran organizados ou impartidos polas Administracións públicas ou Entidades particulares recoñecidas ao efecto por calquera Administración pública Fecha de publicación: 13 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecto denominación: arquitecto . prazas: unha (1) . tipo de persoal: funcionario de carreira . escala: administración especial . subescala: técnica superior . nivel: 26 . funcións: as descritas na relación de postos de traballo do concello de monfero en vigor en cada momento . xornada: posto a media xornada . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
grao 3 , en situación de planta baixa ou primeira - industrial: categoría 1 . grupos 1 . 2 . 3 . 5 . 6 e 7 . - categoría hospedaxe: grao 1 e 2 . - categoría comercio: grao 1 tipos 1 e 2 . - categoría oficinas: grao 3 . en situación de planta baixa ou primeira . Fecha de publicación: 07 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
policía local a) denominación das prazas: policía local . c) retribucións: as retribucións básicas que legalmente corresponda ao grupo c . subgrupo c1 e as . d) número de prazas: 2 . Fecha de publicación: 05 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Traballo de asesor/a xurídico/a do centro de información á muller BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN . POLO SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN . DUN POSTO DE TRABALLO DE ASESOR/A XURÍDICO/A DO CENTRO DE INFORMACIÓN Á MULLER . NA MODALIDADE DE CONTRATO LABORAL TEMPORAL . DE INTERINIDADE . A TEMPO PARCIAL . . . Fecha de publicación: 04 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo de xerocultor/ auxiliar de xeriatría da residencia de persoas maiores e centro de día do concello de boimorto para nomeamentos interinos ou contratacións temporais no O obxecto da convocatoria é a formación da I bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais e/ou nomeamentos interinos no posto de traballo de xerocultor/ auxiliar de xeriatría da Residencia de persoas maiores e Centro de día do Concello de Boimorto para nomeamentos interinos ou contratacións temporais no posto de xerocultor/ auxiliar de xeriatría da Residencia de persoas maiores e Centro de día Fecha de publicación: 01 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Policía local Convocatoria e Bases reguladoras do proceso de selección polo procedemento de oposición libre . dunha praza de Policía Local . . . Fecha de publicación: 01 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Policía local ANUNCIO: CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS DO PROCESO DE SELECCIÓN POR PROCEDEMENTO DE OPOSICIÓN LIBRE . PARA COBERTURA EN PROPIEDADE DUNHA PRAZA VACANTE DO POSTO DE POLICÍA LOCAL . GRUPO C . SUBGRUPO C1 . ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL . SUBESCALA DE SERVIZOS ESPECIAIS . APROBADAS EN XUNTA DE GOBERNO EN DATA 15 DE NOVEMBRO DE 2017 . . . Fecha de publicación: 01 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo Ourense


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales