Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en ourense
m1 grupo prof 17 . especialidad profesional m1 . centro directivo/ organismo laborat de análisis y control de calidad . provincia confederacion hidrografica del miño-sil . ciudad ourense . ourense . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia Ourense
4g grupo prof 120 . especialidad profesional 4g . centro directivo/ organismo administración . provincia confederacion hidrografica del miño-sil . ciudad ourense . ourense . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia Ourense
2g grupo prof 84 . especialidad profesional 2g . centro directivo/ organismo ingeniería técnica . provincia confederacion hidrografica del miño-sil . ciudad ourense . ourense . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia Ourense
e1 grupo prof 53 . especialidad profesional e1 . centro directivo/ organismo aprovechamientos forestales . provincia confederacion hidrografica del miño-sil . ciudad ourense . ourense . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia Ourense
2g grupo prof 86 . especialidad profesional 2g . centro directivo/ organismo ingeniería técnica . provincia confederacion hidrografica del miño-sil . ciudad ourense . ourense . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia Ourense
gestor / gestora administrativo ord 2844 . map 787559 . unidad direccion provincial de ourense . puesto gestor / gestora administrativo . niv 15 . ads sb c1c2 . ciudad ourense . min iss . nombre seara gonzalez . m carmen . nrp ***5628***a1616 . sb c1 . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia Ourense
gestor / gestora administrativo ord 2849 . map 2111710 . unidad direccion provincial de ourense . puesto gestor / gestora administrativo . niv 14 . ads sb c1c2 . ciudad ourense . min iss . nombre vazquez cendon . m lucia . nrp ***2955***a1622 . sb c2 . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia Ourense
gestor / gestora informador ord 2857 . map 1845831 . unidad admon de la s s no 2 de ourense . puesto gestor / gestora informador . niv 17 . ads sb c1c2 . ciudad lugo . min iss . nombre vazquez perez . jose . nrp ***3545***a1616 . sb c1 . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia Ourense
gestor / gestora informador ord 2858 . map 1157507 . unidad admon de la s s no 2 de ourense . puesto gestor / gestora informador . niv 17 . ads sb c1c2 . ciudad ourense . min iss . nombre menendez perez . ana m . nrp ***3753***a1622 . sb c2 . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia Ourense
gestor / gestora informador ord 2860 . map 3532352 . unidad admon de la s s no 1 de ourense . puesto gestor / gestora informador . niv 17 . ads sb c1c2 . ciudad ourense . min iss . nombre gomez gomez . julio . nrp ***6045***a1622 . sb c2 . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Galicia Ourense
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en ourense España

Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo Ourense
Persoal funcionario Bases reguladoras da convocatoria para a cobertura en propiedade dunha (1) praza de persoal funcionario . grupo A . subgrupo A2 . incluída na oferta de emprego público do Concello de Betanzos do ano 2023 . . . Fecha de publicación: 19 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Xuíz ou xuíza de paz titular de cee (a coruña) O Tribunal Superior de Xustiza . anuncia a convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz ou xuíza de paz TITULAR de CEE (A CORUÑA) . . . Fecha de publicación: 19 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Referencia Que tiven coñecemento da convocatoria anunciada polo Concello de Mugardos para a creación dunha bolsa de emprego para proceder á provisión temporal . mediante a contratación de persoal laboral temporal . da praza de referencia . . . Fecha de publicación: 17 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Referencia Que tiven coñecemento da convocatoria anunciada polo Concello de Mugardos para a creación dunha bolsa de emprego para proceder á provisión temporal . mediante a contratación de persoal laboral temporal . da praza de referencia . . . Fecha de publicación: 17 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Referencia Que tiven coñecemento da convocatoria anunciada polo Concello de Mugardos para a creación dunha bolsa de emprego para proceder á provisión temporal . mediante a contratación de persoal laboral temporal . da praza de referencia . . . Fecha de publicación: 17 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar de bibliotecas Convocatoria e bases para cubrir -por persoal laboral fixo e quenda libre- unha praza de auxiliar de bibliotecas . aprobadas por resolución da segunda tenente de alcalde delegada de Persoal n 2024001846 . do 12 de abril . . . Fecha de publicación: 17 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Peóns de servizos municipais CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS PARA A SELECCIÓN POLO PROCEDEMENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN DE 2 PRAZAS DE PEÓNS DE SERVIZOS MUNICIPAIS . . . Fecha de publicación: 15 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Peóns de servizos básicos A convocatoria prevé a cobertura polo sistema de concurso-oposición a través das presentes Bases específicas de 2 prazas de peóns de servizos básicos . en réxime de persoal laboral temporal . na modalidade de contrato para a mellora da ocupabilidade e a inserción . por un prazo de duración o contrato de sete (7) meses dende a contratación . a xornada completa (contrato 405) . pertencente ao grupo de cotización 10 Fecha de publicación: 15 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Estabilización do emprego temporal incluídas na oferta de emprego público extraordinaria de 2022 O anuncio da convocatoria dos procesos selectivos . polo sistema de concurso . correspondentes as prazas de estabilización do emprego temporal incluídas na oferta de emprego público extraordinaria de 2022 . foi publicado no Diario Oficial de Galicia o 13 de marzo de 2023 (DOG núm . . . Fecha de publicación: 15 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Estabilización do emprego temporal incluídas na oferta de emprego público extraordinaria de 2022 O anuncio da convocatoria dos procesos selectivos . polo sistema de concurso . correspondentes as prazas de estabilización do emprego temporal incluídas na oferta de emprego público extraordinaria de 2022 . foi publicado no Diario Oficial de Galicia o 13 de marzo de 2023 (DOG núm . . . Fecha de publicación: 15 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo Ourense


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales