Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de arquitecto tecnico en Galicia
Arquitecto/a técnico/a (escala de administración especial Convocatoria e bases para cubrir por persoal funcionario interino para a execución de programas de carácter temporal . un posto de arquitecto/a técnico/a (escala de administración especial . subescala técnica . clase técnico superior . subgrupo A2) . aprobada por resolución da segunda tenente de alcalde delegada de Persoal n 2024001461 . do 19 de marzo . . . Fecha de publicación: 25 Marzo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecta/o técnica/o - denominación: arquitecta/o técnica/o . - número: dúas (2) . - clase: laboral fixo . - xornada laboral: parcial de 25 e 35 . 5 horas semanais . Fecha de publicación: 25 Marzo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecta/o técnica/o a) denominación: arquitecta/o técnica/o . b) número: dúas (2) . d) clase: persoal laboral . e) xornada laboral: parcial de 25 e 35 . 5 horas semanais . Fecha de publicación: 25 Marzo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral fixo de arquitecta/o técnica/o para a estabilización do emprego temporal incluídas na oferta de emprego público extraordinaria do 2022 do concello de padrón 1 DAS BASES QUE REXERÁN O PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN . MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO . PARA A COBERTURA DE DÚAS (2) PRAZAS DE PERSOAL LABORAL FIXO DE ARQUITECTA/O TÉCNICA/O PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL INCLUÍDAS NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DO 2022 DO CONCELLO DE PADRÓN . AO ABEIRO DA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DA LEI 20/201 . DO 28 DE DECEMBRO . E CONVOCATORIA DO PROCEDEMENTO Fecha de publicación: 25 Marzo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Arquitecto/a técnico/a mediante persoal laboral fixo Que desexo participar na CONVOCATORIA E PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA de 1 praza de ARQUITECTO/A TÉCNICO/A mediante persoal laboral fixo . ao abeiro das previsións legais para a estabilización do emprego temporal . . . Fecha de publicación: 14 Marzo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecto/a técnico/a - clase de persoal: persoal laboral fixo . - denominación: arquitecto/a técnico/a . - clasificación: segundo convenio . grupo ii . - xornada de traballo: completa . - n de vacantes convocadas: 1 . Fecha de publicación: 14 Marzo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecto/a - clase de persoal: funcionario de carreira . - denominación: arquitecto/a . - clasificación: grupo a . subgrupo a1 . escala de administración especial; subescala técnica; clase técnico/a superior . - xornada de traballo: completa . Fecha de publicación: 28 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecta/o técnica/o - denominación: arquitecta/o técnica/o . - número: dúas (2) . - clase: laboral fixo . - xornada laboral: parcial de 25 e 35 . 5 horas semanais . Fecha de publicación: 12 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecta/o técnica/o a) denominación: arquitecta/o técnica/o . b) número: dúas (2) . d) clase: persoal laboral . e) xornada laboral: parcial de 25 e 35 . 5 horas semanais . Fecha de publicación: 12 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral fixo de arquitecta/o técnica/o para a estabilización do emprego temporal incluídas na oferta de emprego público extraordinaria do 2022 do concello de padrón ANUNCIO: CONVOCATORIA DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN . MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO . PARA A COBERTURA DE DÚAS (2) PRAZAS DE PERSOAL LABORAL FIXO DE ARQUITECTA/O TÉCNICA/O PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL INCLUÍDAS NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DO 2022 DO CONCELLO DE PADRÓN . AO ABEIRO DA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DA LEI 20/201 . DO 28 DE DECEMBRO Fecha de publicación: 12 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de arquitecto tecnico en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales