Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de auxiliar biblioteca en Galicia
Persoal laboral temporal no marco do programa de integración laboral da deputación provincial da coruña BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL NO MARCO DO PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA . ANUALIDADE 2024 (PEL-CONCELLOS) : 5 PRAZAS DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA . 2 PRAZAS DE OFICIAL DE OFICIOS E 2 PRAZAS DE PEÓN . . . Fecha de publicación: 24 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar de biblioteca BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL NO MARCO DO PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA . ANUALIDADE 2024 (PEL-CONCELLOS) : 5 PRAZAS DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA . 2 PRAZAS DE OFICIAL DE OFICIOS E 2 PRAZAS DE PEÓN . . . Fecha de publicación: 24 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar de bibliotecas Convocatoria e bases para cubrir -por persoal laboral fixo e quenda libre- unha praza de auxiliar de bibliotecas . aprobadas por resolución da segunda tenente de alcalde delegada de Persoal n 2024001846 . do 12 de abril . . . Fecha de publicación: 17 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral fixo de auxiliar administrativo (ludoteca e biblioteca) do concello de ares Convocatoria 1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo (Ludoteca e Biblioteca) do Concello de Ares . . . Fecha de publicación: 09 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar de biblioteca do concello da laracha Bases e convocatoria do proceso de selección para a formación dunha bolsa de emprego para o posto de auxiliar de biblioteca do Concello da Laracha . . . Fecha de publicación: 23 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
auxiliar de biblioteca - denominación: auxiliar de biblioteca . - número: unha (1) . - clase: laboral fixo . - xornada laboral: completa . Fecha de publicación: 12 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
auxiliar de biblioteca a) denominación: auxiliar de biblioteca . b) número: unha (1) . d) clase: persoal laboral . e) xornada laboral: completa . Fecha de publicación: 12 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral fixo de auxiliar de biblioteca para a estabilización do emprego temporal incluída na oferta de emprego público extraordinaria do 2022 do concello de padrón ANUNCIO: CONVOCATORIA DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN . MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO . PARA A COBERTURA DUNHA (1) PRAZA DE PERSOAL LABORAL FIXO DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL INCLUÍDA NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DO 2022 DO CONCELLO DE PADRÓN . AO ABEIRO DA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DA LEI 20/201 . DO 28 DE DECEMBRO Fecha de publicación: 12 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar de biblioteca Dos plazas de Auxiliar de Biblioteca . siendo una de ellas a tiempo parcial . categoría profesional nivel IV . oferta de empleo público publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 100 . de 26 de mayo de 2022 . para la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso de méritos . en turno libre (procedimiento extraordinario de estabilización de empleo temporal) Fecha de publicación: 17 Enero 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Enero 2023 Galicia Pontevedra
Auxiliar de biblioteca A convocatoria prevé a cobertura polo sistema de concurso-oposición a través das presentes Bases específicas de 1 praza de auxiliar de biblioteca . en réxime de persoal laboral temporal a tempo completo . pertencente ao grupo de cotización 7 . . . Fecha de publicación: 17 Octubre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de auxiliar biblioteca en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales