Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de auxiliar biblioteca en Galicia
Auxiliar de biblioteca A convocatoria prevé a cobertura polo sistema de concurso-oposición a través das presentes Bases específicas de 1 praza de auxiliar de biblioteca . en réxime de persoal laboral temporal a tempo completo . pertencente ao grupo de cotización 7 . . . Fecha de publicación: 17 Octubre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Encargado de biblioteca (auxiliar de biblioteca) 1 plaza de encargado de biblioteca (auxiliar de biblioteca) . y Fecha de publicación: 31 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
auxiliar de biblioteca, oficina de información xuvenil e arquivo -n de prazas: unha (1) . -denominación: auxiliar de biblioteca . oficina de información xuvenil e arquivo . -nivel de titulación: graduado en educación secundaria obrigatoria ou equivalente . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar para la biblioteca municipal De una plaza de auxiliar para la biblioteca municipal . archivos y documentación . por jubilación de la anterior titular . . . Fecha de publicación: 22 Septiembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
director/a biblioteca denominación del puesto: director/a biblioteca . centro directivo: biblioteca pontevedra . localidad: pontevedra . tipo de puesto: singularizado . cuerpo o escala: especial . nivel: 26 . complemento específico: 11 . tipo de adscripción: adscripción exclusiva a funcionarios de la xunta de galicia . formación específica: (957) ayudante sección bibliotecas (r . Fecha de publicación: 20 Abril 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Pontevedra
director/a biblioteca denominación del puesto: director/a biblioteca . centro directivo: biblioteca lugo . localidad: lugo . tipo de puesto: singularizado . cuerpo o escala: especial . nivel: 26 . complemento específico: 11 . tipo de adscripción: adscripción exclusiva a funcionarios de la xunta de galicia . formación específica: (957) ayudante sección bibliotecas (r . Fecha de publicación: 20 Abril 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
director/a biblioteca denominación del puesto: director/a biblioteca . centro directivo: biblioteca de santiago de compostela . localidad: santiago de compostela . tipo de puesto: singularizado . cuerpo o escala: especial . nivel: 26 . complemento específico: 11 . tipo de adscripción: adscripción exclusiva a funcionarios de la xunta de galicia . formación específica: (957) ayudante sección bibliotecas (r . Fecha de publicación: 20 Abril 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
director/a biblioteca denominación del puesto: director/a biblioteca . centro directivo: biblioteca de a coruña . localidad: a coruña . tipo de puesto: singularizado . cuerpo o escala: especial . nivel: 26 . complemento específico: 11 . tipo de adscripción: adscripción exclusiva a funcionarios de la xunta de galicia . formación específica: (957) ayudante sección bibliotecas (r . Fecha de publicación: 20 Abril 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
Auxiliar de biblioteca-arquivo de persoal laboral fixo do concello de cambre BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A FUNCIONARIZACIÓN DAS SEIS PRAZAS DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA-ARQUIVO DE PERSOAL LABORAL FIXO DO CONCELLO DE CAMBRE . . . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Cambre
Auxiliar de biblioteca-arquivo do cadro de persoal deste concello É obxecto da presente convocatoria a funcionarización do persoal laboral fixo que realiza as funcións das seis prazas de auxiliar de biblioteca-arquivo do cadro de persoal deste Concello . encadradas na Escala de Administración Especial . Subescala Servizos Especiais . Clase cometidos especiais . Subgrupo C2 . que ocupan os postos de traballo de auxiliar de biblioteca-arquivo da relación de postos de traballo deste Concello . de conformidade coa disposición transitoria segunda da Lei 7/2007 . do Estatuto Básico do Empregado Público e Disposición Adicional vixésimo primeira do Texto Refundido da Lei da Función Pública de Galicia . aprobado por Decreto Lexislativo 1/2008 . e de acordo coas Bases Xerais reguladoras dos procesos selectivos para a funcionarización do persoal laboral fixo do Concello de Cambre Fecha de publicación: 08 Septiembre 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Cambre
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de auxiliar biblioteca en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales