Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de educador social en barcelona
Trabajador social (subgrupo a2); - Tipo de oferta: concurso-oposición 1 plaza de Trabajador Social (subgrupo A2); 1 plaza de Técnico Auxiliar de Archivo y Biblioteconomía (subgrupo C1); 1 plaza de Técnico Auxiliar Proyectista (subgrupo C1); una plaza de Operador-Programador Informático (subgrupo C1); una plaza de Educador de Guardería (subgrupo C1); una plaza de Auxiliar de Compras (subgrupo C2) y una plaza de Peón de Paleta (subgrupo AP) de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . en turno libre Fecha de publicación: 27 Agosto 2013 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 09 Agosto 2013 Cataluña Barcelona
Profesor , Treballador/a social Referència 133/COP-17/13: 19 places de TREBALLADOR/A SOCIAL . escala d'administració especial . subescala tècnica . classe diplomada . grup A2 . pel sistema de concurs oposició . torn de reserva especial . de conformitat amb les bases específiques reguladores aprovades per Acord de la JGL de 15/02/2013 Referència 134/COP-18/13: 16 places d'EDUCADOR/A . escala d'administració especial . subescala tècnica . classe diplomada . grup A2 . pel sistema de concurs oposició . torn de reserva especial Fecha de publicación: 07 Marzo 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Educador social - Tipo de oferta: concurso-oposición Tres plazas de Educador Social . de la escala de Administración Especial . subescala Técnica . clase Técnicos Medios . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 26 Abril 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 22 Marzo 2012 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Educador social
Tres plazas de Educador Social . de la escalera de Administración Especial . subescala Técnica . clase Técnicos Medios . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Profesor , Educador social - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Educador Social . de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 24 Marzo 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 09 Marzo 2011 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Profesor , Educador social
Una plaza de Educador Social . de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Profesor , Educador social - Tipo de oferta: concurso-oposición 1 plaza de Educador social . de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 22 Febrero 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Febrero 2011 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Profesor , Educador social
1 plaza de Educador social . de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
profesor o profesora titular de universidad - Tipo de oferta: concurso referencia de concurso: b4/128 . cuerpo docente: profesor o profesora titular de universidad . número de plazas: una . área de conocimiento: didáctica y organización escolar . departamento: pedagogía aplicada . perfil docente: contexto social y gestión escolar . perfil investigador: didáctica y organización escolar . Fecha de publicación: 10 Enero 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 26 Noviembre 2010 Cataluña Barcelona
Traducción automática
profesor o profesora titular de universidad
referencia de concurso: b4/128 . cuerpo docente: profesor o profesora titular de universidad . número de plazas: una . área de conocimiento: didáctica y organización escolar . departamento: pedagogía aplicada . perfil docente: contexto social y gestión escolar . perfil investigador: didáctica y organización escolar .
Profesor , Educador social - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Educador Social . mediante concurso-oposición libre . como personal laboral indefinido . . . Fecha de publicación: 10 Enero 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 22 Diciembre 2010 Cataluña Barcelona
Oposiciones y Concursos de educador social en Cataluña excluyendo Barcelona
Treballador social (compliment rí tio programa contrata 2019) - 1 plaí§a educador social a mitja jornada (compliment rí tio programa contrata 2019) - 2 places tí¨cnics mig igualtat (vacants) - 2 places de treballador social (compliment rí tio Programa Contrata 2019) - 1 plaí§a educador social a mitja jornada (compliment rí tio Programa Contrata 2019) - 2 places tí¨cnics mig igualtat (vacants) . . . Fecha de publicación: 08 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
87 v-o 605 . 00 província: tarragona corporació . personal laboral ajuntament de valls denominació del lloc núm llocs titulació exigida estat observacions t cnic-a medi ambient 1 llicenciatura o - enginyer t cnic 1 diplomatura-enginyeria t cnica o - t cnic-a relacions ciutadanes 1 diplomatura o - t cnic-a inform tic 1 diplomatura o interí t cnic-a ensenyament 1 diplomatura o - assistent-a social 3 diplomatura o 1 interí- 1 indef no fix administratiu-iva 6 fpii . batxillerat superior o equivalent o - educador-a 2 diplomatura o - t cnic -a mig relacions laborals 1 diplomatura o - t cnic-a mig administració 1 diplomatura o - t cnic-a mig dinamització comunit ria 1 grau . llicenciatura o diplomatura v 1 vacant delineant 6 fpii . batxillerat superior o equivalent o 1 interí t cnic-a auxiliar mediador intercultural 1 fpii . batxillerat superior o equivalent v 1 indef no fix encarregat-da serveis manteniment 1 fpii . batxillerat superior o equivalent o - oficial 1a obres 1 fpii . batxillerat superior o equivalent o - oficial 1a ferrer 1 fpii . batxillerat superior o equivalent o interí oficial 2a fuster 1 fpi . graduat eso o equivalent o interí auxiliar administratiu-iva 9 fpi . graduat eso o equivalent o 2 interins auxiliar delineació 1 fpi . graduat eso o equivalent o - denominació del lloc núm llocs titulació exigida estat observacions monitor-a 4 fpi . graduat eso o equivalent o 3 interins - places a temps parcial treballador-a familiar 2 fpi . graduat eso o equivalent o - oficial 2a obres 3 fpi . graduat eso o equivalent o-v 1 vacant oficial 2a pintura 2 fpi . graduat eso o equivalent o interins oficial 2a obres cementiri 1 fpi . graduat eso o equivalent o 1 interí conductor grua 1 fpi . graduat eso o equivalent o - auxiliar biblioteca 1 fpi . graduat eso o equivalent o - peó especialista neteja 1 certificat escolaritat o - peó d obres 4 certificat escolaritat o - peó senyalització 2 certificat escolaritat o - peó d obres cementiri 2 certificat escolaritat o 1 interí netejador-a 16 certificat escolaritat o-v 1 interí bidell 3 certificat escolaritat o-v 3 interins conserge 5 certificat escolaritat o-v 1 interí total: 87 v-o . Fecha de publicación: 13 Febrero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
ocupada interinament per auxiliar obra pública en situació d exced ncia volunt ria) classe t cnica auxiliar grup c . subgrup c2 - 1 pla a d oficial 1a personal de confian a-eventual - 1 pla a de cap gabinet de l alcaldia plantilla personal laboral fix assimilats grup a . subgrup a1 - 1 pla a d economista - 1 pla a d enginyer superior - 2 places d arquitecte - 7 places de professor ( 2 places cobertes interinament ) - 1 pla a de t cnic superior en inform tica - 1 pla a t cnic activitats esportives assimilats grup a . subgrup a2 - 1 pla a d arxiver (en situació de serveis especials per ocupar c rrec electe en una altra administració) - 1 pla a d arquitecte t cnic adscrit provisionalment con a encarregat brigada (acord ple de 24-2-2015) - 3 places de t cnic mig educació destinats al servei uec (cobertes interinament) - 11 places de treballador social - 2 places de t cnic mig de serveis socials - 1 pla a de professor - 2 places de bibliotec ria - 2 places de t cnic mig inform tic programador - 1 pla a de t cnic mig joventut - 6 places d educador social - 1 pla a de t cnic mig en cooperació-participació assimilats grup c . subgrup c1 - 1 pla a de cap administratiu - 2 places d auxiliar arxius - 4 places d auxiliar inform tica - 1 pla a d auxiliar t cnic serveis socials - 5 places d auxiliar biblioteca - 1 pla a d auxiliar t cnic obra pública (en situació d exced ncia volunt ria per ocupar pla a com a funcionari interí d inspector via pública) - 1 pla a t cnic especialista en activitats esportives assimilats grup c . subgrup c2 - 11 places d auxiliar administratiu (2 places cobertes interinament) - 1 pla a d auxiliar revisor - 19 places d oficial 1 (3 cobertes interinament fins cobrir pla a i 1 coberta interinament pendent revisió invalidesa titular pla a) - 4 places d oficial 2 assimilats agrupacions professionals - 23 places de conserge (1 pla a coberta interinament pendent procés selecció . 1 pla a contracte relleu i 3 places de durada determinada-obra o servei determinat per cobrir curs escolar) - 9 places d ajudant - 9 places de peó especialista (3 places cobertes interinament) personal laboral de durada determinada-plans ocupació personal subvencionat personal laboral temporal grup c . subgrup c1 - 11 places de delineant - 2 places d inspector via pública (1 coberta interinament) - 1 pla a d inspector-delineant (en situació serveis especials per ocupar c rrec electe: ocupada interinament per auxiliar obra pública en situació d exced ncia volunt ria) classe t cnica auxiliar . Fecha de publicación: 10 Febrero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
intervenció socioeducativa amb els nens-es annex: bases reguladores del procés de selecció mitjan ant oposició -concurs lliure per cobrir amb car cter interí un lloc de treball de t cnic d educació social primera . en aquest lloc de treball es realitzaran . entre d altres . les següents funcions: intervenció socioeducativa amb els nens-es . intervenció en famílies: - treball amb les famílies a través d entrevistes individuals com a espai de reflexió i debat de les pautes educatives envers els seus fills-es . treball en equip: - reunions de l equip d educadors-es del centre . Fecha de publicación: 11 Enero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Personal laboral interí fins a la cobertura definitiva d'un psic leg-a La Junta de Govern . en sessió del dia 30 d'agost de 2016 . va aprovar les Bases específiques per a la provisió de les places de personal laboral interí fins a la cobertura definitiva d'un psic leg-a . un pedagog-a . un treballador-a social i un educador-a social de l EAIA amb formació d'una borsa de treball del Consell Comarcal del Tarragon s i per Decret de Presid'ncia de 1 de setembre de 2016 . es va aprovar la convocat ria d'aquest procediment Fecha de publicación: 06 Septiembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
- donar suport en determinats moments i activitats educatives que ho requereixin - participar en la programació les funcions del lloc de treball seran les de: - donar suport en determinats moments i activitats educatives que ho requereixin - participar en la programació . en l organització les actuacions educatives i la seva avaluació . junt amb el tutor-a del grup d infants que té assignat . - participar en el treball d equip i amb altres professionals de la xarxa educativa requisits dels aspirants per ser adm s i prendre part en la convocat ria . els aspirants han de reunir . a la data d acabament del termini de presentació de sol licituds . els requisits següents: a) tenir la nacionalitat espanyola . d acord amb les lleis vigents . o tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la unió europea o d aquells estats als quals . en virtut de tractats internacionals celebrats per la unió europea i ratificats per espanya . sigui d aplicació la lliure circulació de treballadors . de conformitat amb l article 57 del reial decret legislatiu 5-2015 . de 30 d octubre . pel qual s aprova el text refós de la llei de l estatut b sic de l empleat públic . i amb el que estableixen la llei 4-2000 d 11 de gener . sobre drets i llibertats dels estrangers a espanya . i la llei 14-2003 . de 20 de novembre . sobre els drets i llibertats dels estrangers a espanya i la seva integració social . i disposicions concordants . Fecha de publicación: 22 Junio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
tarragona corporació 2016-00986 ajuntament de calafell anunci de l'ajuntament de calafell . sobre l'aprovació definitiva de la relació de llocs de treball de l'ajuntament de calafell . i de l'oam - fundació castell de calafell província: tarragona corporació . amortitzar a la relació de llocs de treball del personal al servei d'aquest ajuntament els següents llocs de treball: àrea d'alcaldia . modificar la condició del lloc de treball que tot seguit es relaciona en els extrems següents: r= règim g=grup personal laboral àrea d'alcaldia . crear a la relació de llocs de treball del personal al servei d'aquest ajuntament els següents llocs de treball: àrea d'alcaldia . llocs creats treballador social laboral a2 1 educador social laboral a2 2 àrea de medi ambient i seguretat: denominació lloc administració subescala - classe grup n . Fecha de publicación: 16 Febrero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
a) tenir complits els 18 anys d'edat els aspirants als llocs de treball enunciats a la base primera hauran de reunir els següents requisits: a) tenir complits els 18 anys d'edat . c) estar en possessió del títol oficial universitari que permeti exercir professionalment cadascun d'aquests llocs de treball: 1 . educadors-es socials: diplomatura en educació social 2 . treballadors-es socials: diplomatura en treball social 3 . psicòlegs-es: llicenciatura o grau en psicologia 4 . pedagogs-es: llicenciatura o grau en pedagogia 5 . tècnics d'inserció social: 6 . treballadores familiars: certificat d'escolaritat 7 . tècnic informàtic: llicenciatura o grau en informàtica 8 . auxiliar de programació: formació professional d'auxiliar de programació . coordinador de l'oficina de consum: llicenciatura o grau en dret . ciències polítiques o econòmiques . Fecha de publicación: 21 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Profesor , administratiu-iva(12) c1 ad ns ad 3 o n columna gp l a2 tso ns co 2 treballador-a social l a2 tso ns ad 2 c1 pcb-vp o n treballador-a social l a2 tso ns ad 2 c1 pcb-vp o n treballador-a social l a2 tso ns ad 2 c1 pcb-vp o n treballador-a social l a2 tso ns ad 2 c1 pcb-vp o n treballador-a social l a2 tso ns ad 2 c1 pcb-vp o n treballador-a social l a2 tso ns ad 2 c1 pcb-vp o n treballador-a social l a2 tso ns ad 2 c1 pcb-vp o n treballador-a social l a2 tso ns ad 2 c1 pcb-vp o n treballador-a social l a2 tso ns ad 2 c1 pcb-vp o n treballador-a social l a2 tso ns ad 2 c1 pcb-vp o n servei ajuda a domicili treballador-a familiar l a2 tf s co 2 c1 pcb-vp o n treballador-a familiar l a2 tf ns ad 2 c1 pcb-vp o n treballador-a familiar l a2 tf ns ad 2 c1 pcb-vp o n treballador-a familiar l a2 tf ns ad 2 c1 pcb-vp o n treballador-a familiar l a2 tf ns ad 2 c1 pcb-vp o n treballador-a familiar l a2 tf ns ad 2 c1 pcb-vp o n r gp esc se cl cat t prv fr nc ar jor ded treballador-a familiar l a2 tf ns ad 2 c1 pcb-vp o n treballador-a familiar l a2 tf ns ad 2 c1 pcb-vp o n educadors socials educador-a social l a2 eso s co 2 c1 pcb-vp o n educador-a social l a2 eso ns ad 2 c1 pcb-vp o n educador-a social l a2 eso ns ad 2 c1 pcb-vp o n educador-a social l a2 eso ns ad 2 c1 pcb-vp o n educador-a social l a2 eso ns ad 2 c1 pcb-vp o n educador-a social l a2 eso ns ad 2 c1 pcb-vp o n educador-a social l a2 eso ns ad 2 c1 pcb-vp o n equip d'atenció a la infància i a l'adolescència (eaia) baix camp administratiu-iva c1 ad ns ad 3 o n eaia baix camp i psicòleg-oga a1 ps ns ad 10 pcb-vp o n pedagog-a a1 pd ns ad 11 pcb-vp o n educador-a social a2 eso ns ad 12 pcb-vp o n treballador-a social a2 ts ns ad 13 pcb-vp o n eaia baix camp ii psicòleg-oga a1 ps ns ad 10 pcb-vp o n pedagog-a a1 pd ns ad 11 pcb-vp o n educador-a social a2 eso ns ad 12 pcb-vp o n equip d'atenció a la infància i a l'adolescència (eaia) reus administratiu-iva c1 ad 3 o n eaia reus i psicòleg-oga a1 ps ns ad 10 pcb-vp o n pedagog-a a1 pd ns ad 11 pcb-vp o n treballador-a social a2 tso ns ad 13 pcb-vp o n educador-a social a2 eso ns ad 12 pcb-vp o n eaia reus ii psicòleg-oga a1 ps ns ad 10 pcb-vp o n pedagog-a a1 pd ns ad 11 pcb-vp o n treballador-a social a2 tso ns ad 13 pcb-vp o n servei integració acolliments amb familia extensa psicòleg-oga a1 ps ns ad 10 pcb-vp o n tècnic-a mitjà-ana a2 tm ns ad 2 pcb-vp o n servei de centre obert i ludoteca monitor-a de lleure c2 ml ns ad 4 pcb-vp o n monitor-a de lleure c2 ml ns ad 4 pcb-vp o n monitor-a de lleure c2 ml ns ad 4 pcb-vp o n servei d'informació i atenció a les dones psicòleg-oga a1 ts ns ad 10 pcb-vp o n coordinador-a a2 tc ns ad 2 pcb-vp o n servei d'immigració tècnic-a d'immigració a2 tm ns ad 2 pcb-vp o n servei de transport adaptat xòfer c2 ns ad 4 pcb-vp pt n r gp esc se cl cat t prv fr nc ar jor ded projectes maragda i heura coordinador-a projecte heura a2 tm ns ad 14 pcb-vp o n coordinador-a projecte maragda a2 tm ns ad 14 pcb-vp o n insertor-a laboral a2 tm ns ad 14 pcb-vp o n insertor-a laboral a2 tm ns ad 14 pcb-vp o n punt òmnia tècnic-a auxiliar c1 at ns ad 3 pcb-vp o n ensenyament administratiu-iva c1 ad ns ad 3 o n joventut tècnic-a de joventut a1 ae tc ns co 1 pcb-vp o tcs dinamitzador-a juvenil c1 dnj ns ad 3 pcb-vp o n oficina consum de reus i baix camp coordinador-a a1 ae tc ns co 6 o n administratiu-iva- consum c1 ad ns ad 3 o n auxiliar administratiu-iva(12) c2 aux ns ad 4 o n proposta: administratiu-iva(12) c1 ad ns ad 3 o n columna gp . columna esc (escala): hn (habilitació nacional) ' ag (administració general) ' ae (administració especial) columna se (subescala) . Fecha de publicación: 15 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
administratiu-iva(12) c1 ad ns ad 3 o n columna gp l a2 tso ns co 2 treballador-a social l a2 tso ns ad 2 c1 pcb-vp o n treballador-a social l a2 tso ns ad 2 c1 pcb-vp o n treballador-a social l a2 tso ns ad 2 c1 pcb-vp o n treballador-a social l a2 tso ns ad 2 c1 pcb-vp o n treballador-a social l a2 tso ns ad 2 c1 pcb-vp o n treballador-a social l a2 tso ns ad 2 c1 pcb-vp o n treballador-a social l a2 tso ns ad 2 c1 pcb-vp o n treballador-a social l a2 tso ns ad 2 c1 pcb-vp o n treballador-a social l a2 tso ns ad 2 c1 pcb-vp o n treballador-a social l a2 tso ns ad 2 c1 pcb-vp o n servei ajuda a domicili treballador-a familiar l a2 tf s co 2 c1 pcb-vp o n treballador-a familiar l a2 tf ns ad 2 c1 pcb-vp o n treballador-a familiar l a2 tf ns ad 2 c1 pcb-vp o n treballador-a familiar l a2 tf ns ad 2 c1 pcb-vp o n treballador-a familiar l a2 tf ns ad 2 c1 pcb-vp o n treballador-a familiar l a2 tf ns ad 2 c1 pcb-vp o n r gp esc se cl cat t prv fr nc ar jor ded treballador-a familiar l a2 tf ns ad 2 c1 pcb-vp o n treballador-a familiar l a2 tf ns ad 2 c1 pcb-vp o n educadors socials educador-a social l a2 eso s co 2 c1 pcb-vp o n educador-a social l a2 eso ns ad 2 c1 pcb-vp o n educador-a social l a2 eso ns ad 2 c1 pcb-vp o n educador-a social l a2 eso ns ad 2 c1 pcb-vp o n educador-a social l a2 eso ns ad 2 c1 pcb-vp o n educador-a social l a2 eso ns ad 2 c1 pcb-vp o n educador-a social l a2 eso ns ad 2 c1 pcb-vp o n equip d'atenció a la infància i a l'adolescència (eaia) baix camp administratiu-iva c1 ad ns ad 3 o n eaia baix camp i psicòleg-oga a1 ps ns ad 10 pcb-vp o n pedagog-a a1 pd ns ad 11 pcb-vp o n educador-a social a2 eso ns ad 12 pcb-vp o n treballador-a social a2 ts ns ad 13 pcb-vp o n eaia baix camp ii psicòleg-oga a1 ps ns ad 10 pcb-vp o n pedagog-a a1 pd ns ad 11 pcb-vp o n educador-a social a2 eso ns ad 12 pcb-vp o n equip d'atenció a la infància i a l'adolescència (eaia) reus administratiu-iva c1 ad 3 o n eaia reus i psicòleg-oga a1 ps ns ad 10 pcb-vp o n pedagog-a a1 pd ns ad 11 pcb-vp o n treballador-a social a2 tso ns ad 13 pcb-vp o n educador-a social a2 eso ns ad 12 pcb-vp o n eaia reus ii psicòleg-oga a1 ps ns ad 10 pcb-vp o n pedagog-a a1 pd ns ad 11 pcb-vp o n treballador-a social a2 tso ns ad 13 pcb-vp o n servei integració acolliments amb familia extensa psicòleg-oga a1 ps ns ad 10 pcb-vp o n tècnic-a mitjà-ana a2 tm ns ad 2 pcb-vp o n servei de centre obert i ludoteca monitor-a de lleure c2 ml ns ad 4 pcb-vp o n monitor-a de lleure c2 ml ns ad 4 pcb-vp o n monitor-a de lleure c2 ml ns ad 4 pcb-vp o n servei d'informació i atenció a les dones psicòleg-oga a1 ts ns ad 10 pcb-vp o n coordinador-a a2 tc ns ad 2 pcb-vp o n servei d'immigració tècnic-a d'immigració a2 tm ns ad 2 pcb-vp o n servei de transport adaptat xòfer c2 ns ad 4 pcb-vp pt n r gp esc se cl cat t prv fr nc ar jor ded projectes maragda i heura coordinador-a projecte heura a2 tm ns ad 14 pcb-vp o n coordinador-a projecte maragda a2 tm ns ad 14 pcb-vp o n insertor-a laboral a2 tm ns ad 14 pcb-vp o n insertor-a laboral a2 tm ns ad 14 pcb-vp o n punt òmnia tècnic-a auxiliar c1 at ns ad 3 pcb-vp o n ensenyament administratiu-iva c1 ad ns ad 3 o n joventut tècnic-a de joventut a1 ae tc ns co 1 pcb-vp o tcs dinamitzador-a juvenil c1 dnj ns ad 3 pcb-vp o n oficina consum de reus i baix camp coordinador-a a1 ae tc ns co 6 o n administratiu-iva- consum c1 ad ns ad 3 o n auxiliar administratiu-iva(12) c2 aux ns ad 4 o n proposta: administratiu-iva(12) c1 ad ns ad 3 o n columna gp . columna esc (escala): hn (habilitació nacional) ' ag (administració general) ' ae (administració especial) columna se (subescala) . Fecha de publicación: 15 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de educador social en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales