Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de inspector
Inspector de policia BASES ESPECÍFICAS E CONVOCATORIA PARA CUBRIR EN PROPIEDADE UNHA PRAZA DE INSPECTOR DE POLICIA . POLO SISTEMA DE CONCURSO . INCLUÍDA NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO CONCELLO DE CARBALLO PARA 2019 (2019/E001/000007) . . . Fecha de publicación: 18 Junio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
inspector policía local código del proceso: sel2019031 . denominación: inspector policía local . de prazas: 3 (2 por promoción interna e 1 por mobilidade) . convocatoria específica: 7/18 . relación xurídica: funcionarios de carreira . sistema de selección: concurso- oposición para a quenda de promoción interna e concurso para a quenda de mobilidade . escala: administración especial . subescala: servizos especiais . clase: escala executiva . categoría: inspector policía local . ofertas de emprego público: 2017 (bop núm . Fecha de publicación: 10 Junio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
técnico/a superior de medio ambiente código do proceso: sel2019037 . denominación: técnico/a superior de medio ambiente . n de prazas: 3 . convocatoria específica: 12/18 . relación xurídica: funcionario de carreira . sistema de selección: concurso-oposición . quenda: promoción interna . escala: administración especial . oferta de emprego público: 2018 (bop n 232 . do 5/12/2018) . posto rpt vinculado: 1202 . 1203 . 1204 inspector medio ambiente . Fecha de publicación: 10 Junio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Inspector do corpo da policía local (2 promoción interna e 1 mobilidade) Bases convocatoria 3 prazas de Inspector do Corpo da Policía Local (2 promoción interna e 1 mobilidade) . CE 7/18 . aprobadas pola Concelleira delegada de Facenda e Administración . por delegación da Xunta de Goberno Loca . de data 28 de maio de 2019 . . . Fecha de publicación: 10 Junio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Inspector de la escala de administración especial ANUNCIO de convocatoria de una plaza de inspector de la escala de Administración especial . subescala servicios especiales . clase policía local . mediante concurso-oposición por promoción interna . . . Fecha de publicación: 31 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Personal funcionario de carrera de la categoría inspector 96 . de fecha 22 de mayo de 2019 . se publicó anuncio de la Resolución de la Alcaldía . de 14 de mayo de 2019 . por el que se aprobaron las bases y la convocatoria para cubrir una plaza de personal funcionario de carrera de la categoría inspector . de la escala de Administración especial . subescala de servicios especiales . clase policía local . mediante concurso-oposición por promoción interna Fecha de publicación: 31 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Inspector/a de la policia local Modificacion de las bases para la provision en propiedad de una plaza de inspector/a de la policia local . . . Fecha de publicación: 29 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Inspector/a de la policía local de onda UNA PLAZA DE INSPECTOR/A DE LA POLICíA LOCAL DE ONDA . . . Fecha de publicación: 29 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Tíˆcnics auxiliars inspectors activi- DUES PLACES DE TíˆCNICS AUXILIARS INSPECTORS ACTIVI- . . . Fecha de publicación: 28 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Tíˆcnics auxiliars inspectors activi- DUES PLACES DE TíˆCNICS AUXILIARS INSPECTORS ACTIVI- . . . Fecha de publicación: 28 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Girona Castilla La Mancha Cuenca
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de inspector EspañaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales