Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de inspector en barcelona
Técnico superior inspector ambiental - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Técnico Superior Inspector Ambiental . perteneciente a la escala de Administración General . subescala Técnico y clase Superior . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 23 Mayo 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 12 Mayo 2011 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Técnico superior inspector ambiental
Una plaza de Técnico Superior Inspector Ambiental . perteneciente a la escalera de Administración General . subescala Técnico y clase Superior . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Inspector ambiental de la plantilla de personal laboral fijo - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Inspector Ambiental de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 23 Mayo 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 12 Mayo 2011 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Inspector ambiental de la plantilla de personal laboral fijo
Una plaza de Inspector Ambiental de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Inspector de obras de la subescala técnica auxiliar de administración especial - Tipo de oferta: pruebas selectivas concurso-oposición Por Resolución de Alcaldía se han convocado las pruebas selectivas para cubrir . mediante el sistema de concurso-oposición libre . una plaza de Inspector de Obras de la Subescala Técnica Auxiliar de Administración Especial . . . Fecha de publicación: 28 Febrero 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 09 Febrero 2011 Cataluña Barcelona Vacarisses
Traducción automática
Inspector de obras de la subescala técnica auxiliar de administración especial
Miedo Resolución de Alcaldía se han convocado las pruebas selectivas para cubrir . mediante el sistema de concurso-oposición libre . una plaza de Inspector de Obras de la Subescala Técnica Auxiliar de Administración Especial . . .
Inspector de obras - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Inspector de Obras . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica y clase Técnica Auxiliar . mediante el sistema de concurso-oposición en turno libre . . . Fecha de publicación: 22 Febrero 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 08 Febrero 2011 Cataluña Barcelona Vacarisses
Traducción automática
Inspector de obras
Una plaza de Inspector de Obras . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica y clase Técnica Auxiliar . mediante el sistema de concurso-oposición en turno libre . . .
Técnico superior inspector ambiental - Tipo de oferta: concurso-oposición En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 9 de febrero de 2011 . así como en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5812 . de 7 de febrero de 2011 . se publica la convocatoria y las bases específicas que tienen que regir la selección por concurso-oposición libre . de una plaza de Técnico superior Inspector Ambiental . de la escala de Administración Especial Fecha de publicación: 22 Febrero 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Febrero 2011 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Técnico superior inspector ambiental
En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 9 de febrero de 2011 . así como en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña número 5812 . de 7 de febrero de 2011 . se publica la convocatoria y las bases específicas que tienen que regir la selección miedo concurso-oposición libre . de una plaza de Técnico superior Inspector Ambiental . de la escalera de Administración Especial
Inspector de obras - Tipo de oferta: concurso-oposición 1 plaza de Inspector de Obras . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Servicios Especiales . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 22 Febrero 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Febrero 2011 Cataluña Barcelona Argentona
Traducción automática
Inspector de obras
1 plaza de Inspector de Obras . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Servicios Especiales . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .

Oposiciones y Concursos de inspector en Cataluña excluyendo Barcelona
Facultatiu especialista de medicina preventiva i farm cia hospital ria g) Metges o farmac utics inspectors del cos sanitari de la Seguretat Social . per a places de facultatiu especialista de medicina preventiva i farm cia hospital ria . respectivament: 4 punts . . . Fecha de publicación: 16 Abril 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
1 punt pel treball desenvolupat s'atorguen fins a 2 punts . d'acord amb el barem següent: a) pel desenvolupament actual de llocs de treball de nivell 26 o superior en el sistema d'inspecció de treball i seguretat social o propis del cos superior d'inspectors de treball i seguretat social . b) per la perman ncia ininterrompuda de serveis . durant un mínim de dos anys . computats entre els diferents llocs del sistema d'inspecció de treball i seguretat social: 1 punt . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
grau personal consolidat del nivell 21 al nivell 27 grau personal consolidat de nivell 28: 2 . 55 punts . grau personal consolidat de nivell 29 o 30: 2 . 6 punts . només a l'efecte de la puntuació per aquest m rit . als inspectors que en el moment de la presentació de la sol licitud estiguin ocupant un lloc d'inspector a la inspecció de treball del país basc . se'ls assigna la puntuació següent: grau personal consolidat del nivell 21 al nivell 27 . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
1 punt pel treball desenvolupat s'atorguen fins a 2 punts . d'acord amb el barem següent: a) pel desenvolupament actual de llocs de treball de nivell 26 o superior en el sistema d'inspecció de treball i seguretat social o propis del cos superior d'inspectors de treball i seguretat social . b) per la perman ncia ininterrompuda de serveis . durant un mínim de dos anys . computats entre els diferents llocs del sistema d'inspecció de treball i seguretat social: 1 punt . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
1 punt pel treball desenvolupat s'atorguen fins a 2 punts . d'acord amb el barem següent: a) pel desenvolupament actual de llocs de treball de nivell 26 o superior en el sistema d'inspecció de treball i seguretat social o propis del cos superior d'inspectors de treball i seguretat social . b) per la perman ncia ininterrompuda de serveis . durant un mínim de dos anys . computats entre els diferents llocs del sistema d'inspecció de treball i seguretat social: 1 punt . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
1 punt pel treball desenvolupat s'atorguen fins a 2 punts . d'acord amb el barem següent: a) pel desenvolupament actual de llocs de treball de nivell 26 o superior en el sistema d'inspecció de treball i seguretat social o propis del cos superior d'inspectors de treball i seguretat social . b) per la perman ncia ininterrompuda de serveis . durant un mínim de dos anys . computats entre els diferents llocs del sistema d'inspecció de treball i seguretat social: 1 punt . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Facultatiu especialista de medicina preventiva i farm cia hospital ria g) Metges o farmac utics inspectors del cos sanitari de la Seguretat Social . per a places de facultatiu especialista de medicina preventiva i farm cia hospital ria . respectivament: 4 punts . . . Fecha de publicación: 22 Julio 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Facultatiu especialista de medicina preventiva i farm cia hospital ria g) Metges o farmac utics inspectors del cos sanitari de la Seguretat Social . per a places de facultatiu especialista de medicina preventiva i farm cia hospital ria . respectivament: 4 punts . . . Fecha de publicación: 16 Abril 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
ocupada interinament per auxiliar obra pública en situació d exced ncia volunt ria) classe t cnica auxiliar grup c . subgrup c2 - 1 pla a d oficial 1a personal de confian a-eventual - 1 pla a de cap gabinet de l alcaldia plantilla personal laboral fix assimilats grup a . subgrup a1 - 1 pla a d economista - 1 pla a d enginyer superior - 2 places d arquitecte - 7 places de professor ( 2 places cobertes interinament ) - 1 pla a de t cnic superior en inform tica - 1 pla a t cnic activitats esportives assimilats grup a . subgrup a2 - 1 pla a d arxiver (en situació de serveis especials per ocupar c rrec electe en una altra administració) - 1 pla a d arquitecte t cnic adscrit provisionalment con a encarregat brigada (acord ple de 24-2-2015) - 3 places de t cnic mig educació destinats al servei uec (cobertes interinament) - 11 places de treballador social - 2 places de t cnic mig de serveis socials - 1 pla a de professor - 2 places de bibliotec ria - 2 places de t cnic mig inform tic programador - 1 pla a de t cnic mig joventut - 6 places d educador social - 1 pla a de t cnic mig en cooperació-participació assimilats grup c . subgrup c1 - 1 pla a de cap administratiu - 2 places d auxiliar arxius - 4 places d auxiliar inform tica - 1 pla a d auxiliar t cnic serveis socials - 5 places d auxiliar biblioteca - 1 pla a d auxiliar t cnic obra pública (en situació d exced ncia volunt ria per ocupar pla a com a funcionari interí d inspector via pública) - 1 pla a t cnic especialista en activitats esportives assimilats grup c . subgrup c2 - 11 places d auxiliar administratiu (2 places cobertes interinament) - 1 pla a d auxiliar revisor - 19 places d oficial 1 (3 cobertes interinament fins cobrir pla a i 1 coberta interinament pendent revisió invalidesa titular pla a) - 4 places d oficial 2 assimilats agrupacions professionals - 23 places de conserge (1 pla a coberta interinament pendent procés selecció . 1 pla a contracte relleu i 3 places de durada determinada-obra o servei determinat per cobrir curs escolar) - 9 places d ajudant - 9 places de peó especialista (3 places cobertes interinament) personal laboral de durada determinada-plans ocupació personal subvencionat personal laboral temporal grup c . subgrup c1 - 11 places de delineant - 2 places d inspector via pública (1 coberta interinament) - 1 pla a d inspector-delineant (en situació serveis especials per ocupar c rrec electe: ocupada interinament per auxiliar obra pública en situació d exced ncia volunt ria) classe t cnica auxiliar . Fecha de publicación: 10 Febrero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
personal titulat i superior nivell iii: personal titulat grau mig i caps administratius de primera . nivell iv: cap de personal . ajudant d'obres . encarregat general . nivell v: cap d'administració de segona . delineant superior . encarregat general d'obres . cap de secció d'organització de segona . cap de compres . nivell vi: oficial adm . nivell vii: delineant de segona . tècnic organització de segona . pràctic topògraf de segona . analista de primera . viatjant . capatàs . especialista d'ofici . nivell viii: oficial administratiu de segona . oficial de primera d'ofici . analista de segona . inspector de control . senyalització i serveis . muntador d'andami de primera . nivell ix: auxiliar administratiu . ajudant topògraf . auxiliar d'organització . venedors . conserges . oficial de segona d'ofici . muntador d'andami de segona . nivell x: auxiliar de laboratori . vigilant . magatzemista . infermer . cobrador . guarda jurats . ajudant d'ofici . especialista de primera . nivell xi: especialista de segona . peó especialista . nivell xii: personal de neteja . peó ordinari . nivell xiii: aspirant administratiu . aspirant tècnic . ¿pinches¿ de 16 a 18 anys . annex ii taules salarials diàries 2015 nivells salari base plus conveni plus assiten dist transp roba i ferr total dia treball total dia festiu nivell vi 29 . 99 euros 18 . 96 euros 9 . 69 euros 7 . 05 euros 0 . 69 euros 66 . 39 euros 29 . 99 euros nivell vii 28 . 76 euros 17 . 57 euros 10 . 15 euros 6 . 74 euros 0 . 69 euros 63 . 93 euros 28 . 76 euros nivell viii 27 . 91 euros 15 . 50 euros 11 . 49 euros 5 . 90 euros 1 . 29 euros 62 . 10 euros 27 . 91 euros nivell ix 26 . 61 euros 13 . 67 euros 12 . 05 euros 5 . 55 euros 1 . 29 euros 59 . 17 euros 26 . 61 euros nivell x 25 . 95 euros 11 . 09 euros 12 . 25 euros 5 . 19 euros 1 . 29 euros 55 . 78 euros 25 . 95 euros nivell xi 25 . 83 euros 9 . 44 euros 12 . 46 euros 5 . 61 euros 0 . 70 euros 54 . 05 euros 25 . 83 euros nivell xii 25 . 41 euros 8 . 16 euros 12 . 43 euros 5 . 41 euros 0 . 70 euros 52 . 11 euros 25 . 41 euros nivell xiii 20 . 44 euros 6 . 70 euros 14 . 12 euros 4 . 59 euros 0 . 69 euros 46 . 53 euros 20 . 44 euros nivell ii: personal titulat i superior . Fecha de publicación: 10 Febrero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de inspector en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales