Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de inspector en barcelona
Sots/a de la guí rdia urbana de l'ajuntament de barcelona - 8 places de Sots/a de la Guí rdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona . mitjaní§ant concurs oposició . articulat en torn de promoció interna . corresponents al grup C . subgrup C1 . escala d'Administració especial . sotsescala de serveis especials i rí¨gim funcionarial (exp . . . Fecha de publicación: 11 Enero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Sots/a de la guí€rdia urbana de l'ajuntament de barcelona BASES DE LA CONVOCATíÂ’RIA PER A LA SELECCIí“ PER PROMOCIí“ INTERNA DE 8 PLACES DE SOTS/A DE LA GUí€RDIA URBANA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA . . . Fecha de publicación: 11 Enero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Administrativo perteneciente a la escala de administración general - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) Una plaza de Administrativo perteneciente a la escala de Administración General . subescala Administrativos . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno promoción interna . . . Fecha de publicación: 24 Mayo 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 24 Abril 2012 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Administrativo perteneciente a la escalera de administración general
Una plaza de Administrativo perteneciente a la escalera de Administración General . subescala Administrativos . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno promoción interna . . .
Técnico superior ambiental - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Técnico Superior Ambiental . perteneciente a la escala de Administración General . subescala Técnico y clase Superior . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 23 Mayo 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 12 Mayo 2011 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Técnico superior inspector ambiental
Una plaza de Técnico Superior Inspector Ambiental . perteneciente a la escalera de Administración General . subescala Técnico y clase Superior . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
ambiental de la plantilla de personal laboral fijo - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Ambiental de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 23 Mayo 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 12 Mayo 2011 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Inspector ambiental de la plantilla de personal laboral fijo
Una plaza de Inspector Ambiental de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
de obras de la subescala técnica auxiliar de administración especial - Tipo de oferta: pruebas selectivas concurso-oposición Por Resolución de Alcaldía se han convocado las pruebas selectivas para cubrir . mediante el sistema de concurso-oposición libre . una plaza de de Obras de la Subescala Técnica Auxiliar de Administración Especial . . . Fecha de publicación: 28 Febrero 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 09 Febrero 2011 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Inspector de obras de la subescala técnica auxiliar de administración especial
Miedo Resolución de Alcaldía se han convocado las pruebas selectivas para cubrir . mediante el sistema de concurso-oposición libre . una plaza de Inspector de Obras de la Subescala Técnica Auxiliar de Administración Especial . . .
de obras - Tipo de oferta: concurso-oposición 1 plaza de de Obras . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Servicios Especiales . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 22 Febrero 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Febrero 2011 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Inspector de obras
1 plaza de Inspector de Obras . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Servicios Especiales . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Técnico superior ambiental - Tipo de oferta: concurso-oposición En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 9 de febrero de 2011 . así como en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5812 . de 7 de febrero de 2011 . se publica la convocatoria y las bases específicas que tienen que regir la selección por concurso-oposición libre . de una plaza de Técnico superior Ambiental . de la escala de Administración Especial Fecha de publicación: 22 Febrero 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Febrero 2011 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Técnico superior inspector ambiental
En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 9 de febrero de 2011 . así como en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña número 5812 . de 7 de febrero de 2011 . se publica la convocatoria y las bases específicas que tienen que regir la selección miedo concurso-oposición libre . de una plaza de Técnico superior Inspector Ambiental . de la escalera de Administración Especial
de obras - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de de Obras . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica y clase Técnica Auxiliar . mediante el sistema de concurso-oposición en turno libre . . . Fecha de publicación: 22 Febrero 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 08 Febrero 2011 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Inspector de obras
Una plaza de Inspector de Obras . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica y clase Técnica Auxiliar . mediante el sistema de concurso-oposición en turno libre . . .

Oposiciones y Concursos de inspector en Cataluña excluyendo Barcelona
sots policia local - codi del lloc de treball - denominació lloc de treball: sots policia local - codi del lloc de treball . - adscripció: í€rea de serveis generals i seguretat pública - tipus de lloc . - rí¨gim jurídic: funcionari/a carrera - escala . - subescala: serveis especials - classifi cació . - nivell destinació: 24 - retribucions complementí ries . - jornada de treball: aquest lloc de treball comporta una dedicació exclusiva . total disponibilitat horí ri i prestació . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
1 punt pel treball desenvolupat s'atorguen fins a 2 punts . d'acord amb el barem següent: a) pel desenvolupament actual de llocs de treball de nivell 26 o superior en el sistema d'inspecció de treball i seguretat social o propis del cos superior d's de treball i seguretat social . b) per la perman ncia ininterrompuda de serveis . durant un mínim de dos anys . computats entre els diferents llocs del sistema d'inspecció de treball i seguretat social: 1 punt . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
grau personal consolidat del nivell 21 al nivell 27 grau personal consolidat de nivell 28: 2 . 55 punts . grau personal consolidat de nivell 29 o 30: 2 . 6 punts . només a l'efecte de la puntuació per aquest m rit . als s que en el moment de la presentació de la sol licitud estiguin ocupant un lloc d' a la inspecció de treball del país basc . se'ls assigna la puntuació següent: grau personal consolidat del nivell 21 al nivell 27 . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
1 punt pel treball desenvolupat s'atorguen fins a 2 punts . d'acord amb el barem següent: a) pel desenvolupament actual de llocs de treball de nivell 26 o superior en el sistema d'inspecció de treball i seguretat social o propis del cos superior d's de treball i seguretat social . b) per la perman ncia ininterrompuda de serveis . durant un mínim de dos anys . computats entre els diferents llocs del sistema d'inspecció de treball i seguretat social: 1 punt . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Facultatiu especialista de medicina preventiva i farm cia hospital ria g) Metges o farmac utics s del cos sanitari de la Seguretat Social . per a places de facultatiu especialista de medicina preventiva i farm cia hospital ria . respectivament: 4 punts . . . Fecha de publicación: 22 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Facultatiu especialista de medicina preventiva i farm cia hospital ria g) Metges o farmac utics s del cos sanitari de la Seguretat Social . per a places de facultatiu especialista de medicina preventiva i farm cia hospital ria . respectivament: 4 punts . . . Fecha de publicación: 16 Abril 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
grau personal consolidat del nivell 21 al nivell 27 grau personal consolidat de nivell 28: 2 . 55 punts . grau personal consolidat de nivell 29 o 30: 2 . 6 punts . només a l'efecte de la puntuació per aquest m rit . als s que en el moment de la presentació de la sol licitud estiguin ocupant un lloc d' a la inspecció de treball del país basc . se'ls assigna la puntuació següent: grau personal consolidat del nivell 21 al nivell 27 . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
1 punt pel treball desenvolupat s'atorguen fins a 2 punts . d'acord amb el barem següent: a) pel desenvolupament actual de llocs de treball de nivell 26 o superior en el sistema d'inspecció de treball i seguretat social o propis del cos superior d's de treball i seguretat social . b) per la perman ncia ininterrompuda de serveis . durant un mínim de dos anys . computats entre els diferents llocs del sistema d'inspecció de treball i seguretat social: 1 punt . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
1 punt pel treball desenvolupat s'atorguen fins a 2 punts . d'acord amb el barem següent: a) pel desenvolupament actual de llocs de treball de nivell 26 o superior en el sistema d'inspecció de treball i seguretat social o propis del cos superior d's de treball i seguretat social . b) per la perman ncia ininterrompuda de serveis . durant un mínim de dos anys . computats entre els diferents llocs del sistema d'inspecció de treball i seguretat social: 1 punt . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Facultatiu especialista de medicina preventiva i farm cia hospital ria g) Metges o farmac utics s del cos sanitari de la Seguretat Social . per a places de facultatiu especialista de medicina preventiva i farm cia hospital ria . respectivament: 4 punts . . . Fecha de publicación: 22 Julio 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de inspector en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales