Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de policia en valencia
Agents de la policia local Ajuntament d'AlziraRecursos HumansAnunci de l'Ajuntament d'Alzira sobre paralització de la convoctòria de dos places d'agents de la Policia Local . una pel torn lliure i altra per mobilitat . . . Fecha de publicación: 04 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Agente de la policía local administración localayuntamientosayuntamiento de valencia del ventoso - Tipo de oferta: oposición pruebas selectivas Anuncio número 7259 - Boletín número 236viernes . 11 de diciembre de 2015 Aprobación de las bases y la convocatoria para cubrir una plaza de Agente de la Policía Local Administración LocalAyuntamientosAyuntamiento de Valencia del Ventoso . . . Fecha de publicación: 11 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Badajoz Extremadura Badajoz Valencia del Ventoso
Oficial de la policia local incloses a l'oferta d'ocupació pública d'aquest ajuntament 11 L'objecte de les presents bases es la regulació del procés selectiu per la provisió en propietat de les places d'oficial de la policia local incloses a l'oferta d'ocupació pública d'aquest Ajuntament . tot això sense perjudici de les possibles ampliacions o amortitzacions que es puguen produir fins la finalització del corresponent procés selectiu Fecha de publicación: 19 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Oficial estan classificades en l'escala bàsica d'administració especial 12 Les places d'oficial estan classificades en l'escala bàsica d'administració especial . subescala de servicis especials . classe policia local . categoria d'oficial . grup de titulació C1 . d'acord amb la titulació exigida per al seu ingrés . . . Fecha de publicación: 19 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Agente de la policía local - Tipo de oferta: oposición Ayuntamiento de Albalat dels SorellsAnuncio del Ayuntamiento de Albalat dels Sorells sobre formación de la bolsa de trabajo del proceso de selección para la provisión en propiedad de una plaza de Agente de la Policía Local . y propuesta de nombramiento funcionario en prácticas . . . Fecha de publicación: 19 Agosto 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia Albalat dels Sorells
Agente de la policía local - Tipo de oferta: oposición concurso Información sobre la formación de la bolsa de trabajo del proceso de selección para la provisión en propiedad de una plaza de agente de la policía local . y propuesta de nombramiento funcionario en prácticas . . . Fecha de publicación: 10 Agosto 2015 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Valencia Albalat dels Sorells
Agentes de la policía local [2015/5565] Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local . de fecha 14 de mayo de 2015 . se resolvió aprobar las bases para la creación de una bolsa de trabajo de agentes de la policía local . cuyo contenido íntegro figura en el tablón de edictos de este ayuntamiento; significando que el plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir del siguiente a la publicación de este edicto Fecha de publicación: 23 Junio 2015 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Valencia Paterna
Oficial de la policía local - Tipo de oferta: (promoción interna ) [2015/5574] Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local . de fecha 14 de mayo de 2015 . se resolvió aprobar las bases para la creación de una bolsa de trabajo de oficial de la policía local . por el procedimiento de promoción interna . cuyo contenido íntegro figura en el tablón de edictos de este ayuntamiento; significando que el plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir del siguiente a la publicación de este edicto Fecha de publicación: 23 Junio 2015 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Valencia Paterna
Agent de policia local i emplaçament de personació en recurs contenciós administratiu : 399/14ASSUMPTE: Suspensió de la convocatòria de dos places d'agent de Policia Local i emplaçament de personació en recurs contenciós administratiu . . . Fecha de publicación: 21 Mayo 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Agent de policia local i emplaçament de personació en recurs contenciós administratiu : 399/14ASSUMPTE: Suspensió de la convocatòria de dos places d'agent de Policia Local i emplaçament de personació en recurs contenciós administratiu . . . Fecha de publicación: 21 Mayo 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia en valencia España

Oposiciones y Concursos de policia en Comunidad Valenciana excluyendo Valencia
Agente de la policía local de la escala de admi- Atendiendo a la necesidad existente en la provisión en propiedad de cuatro plazas de agente de la Policía Local de la Escala de Admi- . . . Fecha de publicación: 23 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón - Fecha Resolución: 15 Marzo 2019 Comunidad Valenciana Castellón
Agente de la policía local de la escala de administra- Es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad de cuatro plazas de Agente de la Policía Local de la Escala de Administra- . . . Fecha de publicación: 23 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón - Fecha Resolución: 15 Marzo 2019 Comunidad Valenciana Castellón
Agente policía local APROBACIí“N BASES PARA LA PROVISIí“N EN PROPIEDAD DE CUATRO PLAZAS DE AGENTE POLICíA LOCAL . . . Fecha de publicación: 23 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón - Fecha Resolución: 15 Marzo 2019 Comunidad Valenciana Castellón
policía local escala: servicios especiales . clase: policía local . categoría: agente . plaza de trabajo: n 2 (vacante) . denominación: policía local . complemento destino: 16 . complemento específico: 654 . 64 euros/mensuales . Fecha de publicación: 12 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Agente de la policía local de la vilavella Un puesto de Agente de la Policía Local de La Vilavella . por Consolidación de Empleo y su convocatoria: . . . Fecha de publicación: 12 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Policia local por consolidacion en la vilavella Bases para una plaza de policia local por consolidacion en la vilavella . . . Fecha de publicación: 12 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Policia local por consolidacion en la vilavella BASES PARA UNA PLAZA DE POLICIA LOCAL POR CONSOLIDACION EN LA VILAVELLA . . . Fecha de publicación: 12 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
policía local escala: servicios especiales . clase: policía local . categoría: agente . plaza de trabajo: n 2 (vacante) . denominación: policía local . complemento destino: 16 . complemento específico: 654 . 64 euros/mensuales . Fecha de publicación: 11 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Agente de la policía local de la vilavella Un puesto de Agente de la Policía Local de La Vilavella . por Consolidación de Empleo y su convocatoria: . . . Fecha de publicación: 11 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Policia local por consolidacion en la vilavella Bases para una plaza de policia local por consolidacion en la vilavella . . . Fecha de publicación: 11 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia en Comunidad Valenciana excluyendo Valencia


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales