Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de policia en valencia
Agents de la policia local Ajuntament d'AlziraRecursos HumansAnunci de l'Ajuntament d'Alzira sobre paralització de la convoctòria de dos places d'agents de la Policia Local . una pel torn lliure i altra per mobilitat . . . Fecha de publicación: 04 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Agente de la policía local administración localayuntamientosayuntamiento de valencia del ventoso - Tipo de oferta: oposición pruebas selectivas Anuncio número 7259 - Boletín número 236viernes . 11 de diciembre de 2015 Aprobación de las bases y la convocatoria para cubrir una plaza de Agente de la Policía Local Administración LocalAyuntamientosAyuntamiento de Valencia del Ventoso . . . Fecha de publicación: 11 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Badajoz Extremadura Badajoz Valencia del Ventoso
Oficial de la policia local incloses a l'oferta d'ocupació pública d'aquest ajuntament 11 L'objecte de les presents bases es la regulació del procés selectiu per la provisió en propietat de les places d'oficial de la policia local incloses a l'oferta d'ocupació pública d'aquest Ajuntament . tot això sense perjudici de les possibles ampliacions o amortitzacions que es puguen produir fins la finalització del corresponent procés selectiu Fecha de publicación: 19 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Oficial estan classificades en l'escala bàsica d'administració especial 12 Les places d'oficial estan classificades en l'escala bàsica d'administració especial . subescala de servicis especials . classe policia local . categoria d'oficial . grup de titulació C1 . d'acord amb la titulació exigida per al seu ingrés . . . Fecha de publicación: 19 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Agente de la policía local - Tipo de oferta: oposición Ayuntamiento de Albalat dels SorellsAnuncio del Ayuntamiento de Albalat dels Sorells sobre formación de la bolsa de trabajo del proceso de selección para la provisión en propiedad de una plaza de Agente de la Policía Local . y propuesta de nombramiento funcionario en prácticas . . . Fecha de publicación: 19 Agosto 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia Albalat dels Sorells
Agente de la policía local - Tipo de oferta: oposición concurso Información sobre la formación de la bolsa de trabajo del proceso de selección para la provisión en propiedad de una plaza de agente de la policía local . y propuesta de nombramiento funcionario en prácticas . . . Fecha de publicación: 10 Agosto 2015 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Valencia Albalat dels Sorells
Agentes de la policía local [2015/5565] Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local . de fecha 14 de mayo de 2015 . se resolvió aprobar las bases para la creación de una bolsa de trabajo de agentes de la policía local . cuyo contenido íntegro figura en el tablón de edictos de este ayuntamiento; significando que el plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir del siguiente a la publicación de este edicto Fecha de publicación: 23 Junio 2015 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Valencia Paterna
Oficial de la policía local - Tipo de oferta: (promoción interna ) [2015/5574] Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local . de fecha 14 de mayo de 2015 . se resolvió aprobar las bases para la creación de una bolsa de trabajo de oficial de la policía local . por el procedimiento de promoción interna . cuyo contenido íntegro figura en el tablón de edictos de este ayuntamiento; significando que el plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir del siguiente a la publicación de este edicto Fecha de publicación: 23 Junio 2015 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Valencia Paterna
Agent de policia local i emplaçament de personació en recurs contenciós administratiu : 399/14ASSUMPTE: Suspensió de la convocatòria de dos places d'agent de Policia Local i emplaçament de personació en recurs contenciós administratiu . . . Fecha de publicación: 21 Mayo 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Agent de policia local i emplaçament de personació en recurs contenciós administratiu : 399/14ASSUMPTE: Suspensió de la convocatòria de dos places d'agent de Policia Local i emplaçament de personació en recurs contenciós administratiu . . . Fecha de publicación: 21 Mayo 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia en valencia España

Oposiciones y Concursos de policia en Comunidad Valenciana excluyendo Valencia
Inspector de la policía local mediante el sistema Piedad de una plaza de inspector de la policía local mediante el sistema . . . Fecha de publicación: 11 Octubre 2018 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana - Fecha Resolución: 07 Agosto 2018 Comunidad Valenciana
Puesto de trabajo de inspector de la policía local 2018 . que supone la creación de una plaza y puesto de trabajo de Inspector de la Policía Local y la reclasificación de los puestos de Oficial . . . Fecha de publicación: 05 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Inspector de la policía local 2018 . que supone la creación de una plaza y puesto de trabajo de Inspector de la Policía Local y la reclasificación de los puestos de Oficial . . . Fecha de publicación: 05 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Puesto de trabajo de inspector de la policía local 2018 . que supone la creación de una plaza y puesto de trabajo de Inspector de la Policía Local y la reclasificación de los puestos de Oficial . . . Fecha de publicación: 04 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Agente de la policía local de dos plazas de agente de la Policía Local . una mediante . . . Fecha de publicación: 03 Octubre 2018 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana
Oficial de la policia local Dos plazas de oficial de la policia local . por promoción interna . a través . . . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana
Oficial de la policía La provisión con carácter definitivo de una plaza de oficial de la policía . . . Fecha de publicación: 27 Agosto 2018 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana
Oficial de la policía local en propiedad de dos plazas de oficial de la policía local . . . . Fecha de publicación: 24 Agosto 2018 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana
Inspector de la policía local Para para cubrir en propiedad una plaza de inspector de la Policía Local . vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Fecha de publicación: 24 Agosto 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Inspector de la policía local Para para cubrir en propiedad una plaza de inspector de la Policía Local . vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Fecha de publicación: 24 Agosto 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia en Comunidad Valenciana excluyendo Valencia


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales