Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de socorrista
(tiempo parcial) de la plantilla de personal laboral fijo Seis plazas de (tiempo parcial) de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso . en turno libre/estabilización . . . Fecha de publicación: 17 Junio 2024 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Junio 2024
s de la plantilla de personal laboral fijo Tres plazas de s de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso . en turno libre/estabilización . . . Fecha de publicación: 10 Junio 2024 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 28 Mayo 2024
de las piscinas municipales de pradilla de ebro correspondientes a la campa a de verano de 2024: Vista la propuesta de los siguientes candidatos a las dos plazas de de las piscinas municipales de Pradilla de Ebro correspondientes a la campa a de verano de 2024: . . . Fecha de publicación: 25 Mayo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Zaragoza Aragón Zaragoza
Persoal s acuáticos para a unidade de salvamento e socorrismo acuático que prestarán o servizo nas praias do concello de carballo O obxecto desta convocatoria é a contratación laboral de duración determinada de trinta e dúas (32) prazas de persoal s acuáticos para a Unidade de Salvamento e Socorrismo Acuático que prestarán o servizo nas praias do Concello de Carballo . dos cales catro (4) serán coordinadores s de praia (Grupo V) e os restantes vinte e oito (28) serán s de praia (Grupo IV) . a través do procedemento de selección que se sinala nestas bases . de conformidade co disposto no Real Decreto Lexislativo 5/2015 . de 30 de outubro . polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público . a Lei 7/1985 . de 2 de abril . o Real Decreto Lexislativo 781/1986 . de 18 de abril . a Lei 2/2015 . de 29 de abril . do emprego público de Galicia . e demais disposicións de pertinente aplicación Fecha de publicación: 24 Mayo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
s para a unidade de salvamento e socorrismo acuático que prestará servizo nas praias do concello de carballo no ano 2024 1307/2024 do 21/05/2024 . aprobáronse as Bases Xerais e Bases Específicas que regularan a convocatoria pública e o proceso selectivo para a contratación de duración determinada . en quenda libre . de trinta e dúas (32) prazas de s para a Unidade de Salvamento e Socorrismo acuático que prestará servizo nas praias do Concello de Carballo no ano 2024 Fecha de publicación: 24 Mayo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Monitor escuela deportes/ piscina municipal de la plantilla de personal laboral fijo-discontinuo Dos plazas de Monitor Escuela Deportes/ Piscina Municipal de la plantilla de personal laboral fijo-discontinuo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . en turno libre/estabilización . . . Fecha de publicación: 20 Mayo 2024 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 06 Mayo 2024
de la plantilla de personal laboral fijo-discontinuo Dos plazas de de la plantilla de personal laboral fijo-discontinuo . a cubrir por el sistema de concurso . en turno libre/estabilización . . . Fecha de publicación: 17 Mayo 2024 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 01 Mayo 2024
s acuáticos e/ou persoal auxiliar de información e primeiros auxilios en espazos acuáticos naturais Anuncio das bases e da convocatoria do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego para a cobertura temporal de prazas de s acuáticos e/ou persoal auxiliar de información e primeiros auxilios en espazos acuáticos naturais . . . Fecha de publicación: 08 Mayo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
- personal fijo-discontinuo Resoluci n de Alcald'a 2024-0131 del Ayuntamiento de Leci ena . de fecha 2 de mayo de 2024 . por la que se aprueba la contrataci n de una plaza de - personal fijo-discontinuo . jornada completa . as como creaci n de una bolsa de empleo para . para la cobertura de vacantes . as como cubrir de forma gil los periodos de vacaciones . bajas . permisos . licencias y otras necesidades . por el sistema de concurso-oposici n Fecha de publicación: 08 Mayo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Zaragoza Aragón Zaragoza
-personal fijo Habi ndose aprobado por resoluci n de Alcald'a 2024-0131 del Ayuntamiento de Leci ena . de fecha 2 de mayo de 2024 . por la que se aprueba la contrataci n de una plaza de -personal fijo . jornada completa . as como creaci n de una bolsa de empleo para . para la cobertura de vacantes . as como cubrir de forma gil los periodos de vacaciones . bajas . permisos . licencias y otras necesidades . por el sistema de concurso-oposici n . se abre el plazo de presentaci n de solicitudes . que ser de veinte d'as h biles a contar desde el d'a siguiente a la publicaci n de este anuncio en el Bolet n oficial del Estado Fecha de publicación: 08 Mayo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Zaragoza Aragón Zaragoza
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de socorrista EspañaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales