Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de subgrupo c2 en ourense
Director/a general de recursos humanos - Tipo de oferta: (libre designación ) ANUNCIO de convocatoria para la provisión . mediante libre designación . del órgano directivo de la Dirección General de Recursos Humanos . integrado por un puesto de director/a general de Recursos Humanos . personal directivo asimilado al subgrupo A1 . nivel 30 . . . Fecha de publicación: 12 Enero 2016 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Ourense
Chofer especialista para la unidad de gestión de rsu en san cibrao das viñas - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) pruebas selectivas laboral temporal Decreto de la Presidencia por el que se señala lugar y fecha para la constitución del tribunal . realización de la prueba de gallego . valoración de méritos y realización del primer ejercicio de una plaza de chofer especialista para la Unidad de Gestión de RSU en San Cibrao das Viñas . concurso-oposición por promoción interna vertical . subgrupo C2 Fecha de publicación: 18 Septiembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Capataz de explotaciones agropecuarias - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) Decreto de la Presidencia por el que se señala lugar y fecha para la constitución del tribunal . realización de la prueba de gallego . valoración de méritos y realización del primer ejercicio de una plaza de capataz de explotaciones agropecuarias . concurso-oposición por promoción interna vertical . subgrupo C2 . . . Fecha de publicación: 18 Septiembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Albañil - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) Decreto de la Presidencia por el que se señala lugar y fecha para la constitución del tribunal . realización de la prueba de gallego . valoración de méritos y realización del primer ejercicio de dos plazas de albañil . concurso-oposición por promoción interna vertical . subgrupo C2 . . . Fecha de publicación: 18 Septiembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Tractorista - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) Decreto de la Presidencia por el que se señala lugar y fecha para la constitución del tribunal . realización de la prueba de gallego . valoración de méritos y realización del primero ejercicio de dos plazas de tractorista . concurso-oposición por promoción interna vertical . subgrupo C2 . . . Fecha de publicación: 18 Septiembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Chofer de presidencia - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) Decreto da Presidencia por el que se señala lugar y fecha para la constitución del tribunal . realización de la prueba de gallego . valoración de méritos y realización del primer ejercicio de una plaza de chofer de Presidencia . concurso-oposición por promoción interna horizontal . subgrupo C2 . . . Fecha de publicación: 18 Septiembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Administrativo de administración general - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) Decreto da Presidencia por el que se señala lugar y fecha para la constitución del tribunal . valoración de méritos y realización del primer ejercicio de una plaza de administrativo de administración general . concurso-oposición por promoción interna vertical . subgrupo C1 . . . Fecha de publicación: 18 Septiembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Oficial de obras - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) Decreto de la Presidencia por el que se señal lugar y fecha para la constitución del tribunal . realización de la prueba de gallego . valoración de méritos y realización del primer ejercicio de una plaza de oficial de obras y servicios . concurso-oposición por promoción interna vertical . subgrupo C1 . . . Fecha de publicación: 18 Septiembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Técnico auxiliar en medio ambiente - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) Decreto de la Presidencia por el que se señala lugar y fecha para la constitución del tribunal . valoración de méritos y realización del primer ejercicio de una plaza de técnico auxiliar en medio ambiente . concurso-oposición . por promoción interna vertical . subgrupo C1 . . . Fecha de publicación: 18 Septiembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Auxiliar de servicios - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) Decreto de la Presidencia por el que se señla lugar y fecha para la constitución del tribunal . realización de la prueba de gallego . valoración de méritos y realización del primer ejercicio de dos plazas de auxiliar de servicios . concurso-oposición por promoción interna vertical . subgrupo C2 . . . Fecha de publicación: 18 Septiembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de subgrupo c2 en ourense España

Oposiciones y Concursos de subgrupo c2 en Galicia excluyendo Ourense
Funcionario denominada: traballador social Bases específicas para a convocatoria para provisión en propiedade . polo sistema de oposición por quenda libre . de unha (1) praza de funcionario denominada: traballador social . pertencente á escala de administración especial . subescala técnica . clase servizos técnicos . grupo A . subgrupo A2 . incluída na Oferta de Emprego Público do Concello de Sada para 2024 de quenda reservada a persoas con discapacidade Fecha de publicación: 30 Mayo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo de funcionario interino O obxecto da convocatoria é a provisión dun posto de traballo de funcionario interino . TÉCNICO/A DE MUSEOS . Grupo A . Subgrupo A2 para a execución de programas de carácter temporal . ao abeiro do establecido no artigo 10 . . . Fecha de publicación: 14 Mayo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico/a educador/a familiar (grupo a 1071/2024 . do 22/04/2024 . aprobáronse as Bases reguladoras da convocatoria pública e do proceso selectivo para a cobertura temporal dunha praza de Técnico/a Educador/a Familiar (grupo A . subgrupo A2) en réxime de interinidade ata a cobertura da praza vacante polo procedemento legalmente establecido . . . Fecha de publicación: 25 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal funcionario Bases reguladoras da convocatoria para a cobertura en propiedade dunha (1) praza de persoal funcionario . grupo A . subgrupo A2 . incluída na oferta de emprego público do Concello de Betanzos do ano 2023 . . . Fecha de publicación: 19 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico de xestión 032024 foi publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) n 66 a convocatoria para proveer dúas prazas de Técnico de xestión . dentro da escala de administración xeral . subescala de xestión e clase media . subgrupo A2 . pola quenda de promoción interna . mediante o sistema de concurso-oposición . pertencente á OEP 2023 . . . Fecha de publicación: 08 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Arquitecto/a técnico/a (escala de administración especial Convocatoria e bases para cubrir por persoal funcionario interino para a execución de programas de carácter temporal . un posto de arquitecto/a técnico/a (escala de administración especial . subescala técnica . clase técnico superior . subgrupo A2) . aprobada por resolución da segunda tenente de alcalde delegada de Persoal n 2024001461 . do 19 de marzo . . . Fecha de publicación: 25 Marzo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
técnico/a de xestión económica e intervención - clase de persoal: funcionario de carreira . - denominación: técnico/a de xestión económica e intervención . - clasificación: grupo a . subgrupo a2 . escala de administración xeral; subescala técnica . - xornada de traballo: completa . Fecha de publicación: 28 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecto/a - clase de persoal: funcionario de carreira . - denominación: arquitecto/a . - clasificación: grupo a . subgrupo a1 . escala de administración especial; subescala técnica; clase técnico/a superior . - xornada de traballo: completa . Fecha de publicación: 28 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Oficial de bombeiros 2023 foi publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) n 260 a convocatoria para proveer unha praza de oficial de bombeiros . dentro da escala de administración especial . subescala servizos especiais/extinción de incendios . subgrupo C1 . pola quenda de promoción interna . mediante o sistema de concurso-oposición . pertencente á OEP 2022 . . . Fecha de publicación: 20 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
coordinador/a denominación: coordinador/a . de postos: 1 . grupo de clasificación profesional (artigo 76 do trlebep): subgrupo a2 . Fecha de publicación: 09 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de subgrupo c2 en Galicia excluyendo Ourense


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales