Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de tecnic en pineda de mar

No hemos encontrado oposición o concurso de tecnic en todo pineda de mar

También puede buscar sólo en pineda de mar o la profesión tecnic
Oposiciones y Concursos de tecnic en Barcelona excluyendo pineda de mar
Tecnics/ques 2 de gestií“ per a parcs i jardins de barcelona Fecha de publicación: 07 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Especialista: trabajador encargado de ejecutar labores para cuya realización se requiere especialización profesional - Puesto de trabajo de Especialista: trabajador encargado de ejecutar labores para cuya realización se requiere especialización profesional y técnica . . . Fecha de publicación: 09 Mayo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Una unidad completa de producción 3 Tareas técnicas que consisten en la ordenación de tareas y de puestos de trabajo de una unidad completa de producción . . . Fecha de publicación: 01 Febrero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Trabajador social (subgrupo a2); - Tipo de oferta: concurso-oposición 1 plaza de Trabajador Social (subgrupo A2); 1 plaza de Técnico Auxiliar de Archivo y Biblioteconomía (subgrupo C1); 1 plaza de Técnico Auxiliar Proyectista (subgrupo C1); una plaza de Operador-Programador Informático (subgrupo C1); una plaza de Educador de Guardería (subgrupo C1); una plaza de Auxiliar de Compras (subgrupo C2) y una plaza de Peón de Paleta (subgrupo AP) de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . en turno libre Fecha de publicación: 27 Agosto 2013 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 09 Agosto 2013 Cataluña Barcelona Sant Just Desvern
Mercat en els municipis que disposen els residus en el relleno sanitario nuevo mondoñedo construint governabilitat i desenvolupament sostenible des de la gestió participativa del territori a cajamarca Entitat Fundació Universitària Iberoamericana Associació Catalana d'Enginyeria sense Fronteres Unió Cultural Llatinoamericana de Terrassa Fundació ENT AERYC - Associació Amèrica - Europa de Regions i Ciutats AZIMUT 360 SCCL Dones per la Llibertat i la Democràcia (Dones LiD) Fundació Parc de Recerca UAB Acció Disseny i implementació d'un programa de separació de residus sòlids domiciliaris municipals que inclogui aquells generats a les places de mercat en els municipis que disposen els residus en el Relleno Sanitario nuevo Mondoñedo Construint governabilitat i desenvolupament sostenible des de la gestió participativa del territori a Cajamarca . Perú Assistència pel desenvolupament de l emprenedoria en energies sostenibles a Huancayo . Perú Assistència tècnica per a la millora de la gestió de residus municipals de la Mancomunitat de Municipis del Valle Alto (Bolívia) Actualització del PCD (Plan Communal de Développement) de Tatuà Foment del sector de les energies renovables i impuls de l'emprenedoria verda a la regió Tànger-Tetuà del Marroc Bona Governança . Ciutadania i Igualtat d'oportunitats per a dones de Guatemala Dinamització de l'emprenedoria i el desenvolupament del teixit empresarial en el sector agroalimentari al Departament de Colònia . Uruguai Concessió 49 Fecha de publicación: 01 Agosto 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona Terrassa
Aquesta mateixa categoria 3- Totes aquelles persones que . durant un període de cinc anys comptadors a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per participar en aquesta convocatòria . hagin superat les proves corresponents a un procés selectiu per formar part de borses de treball per ocupar llocs de tècnic auxiliar especialista en apostes o que hagin aprovat totes les proves establertes als processos selectius inclosos en l Oferta Pública d'Ocupació per proveir places d'aquesta mateixa categoria . sense haver-ne obtingut . no caldrà que realitzin les proves previstes en els apartats anteriors i seran considerades APTES als efectes de participar en aquesta convocatòria . procedint-se a la valoració del seu currículum en la 3ª Fecha de publicación: 10 Mayo 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
tècnic/a en cultura i joventut (grup b) - Tipo de oferta: laboral temporal nombre de llocs de treball: 1 . denominació del lloc de treball: tècnic/a en cultura i joventut (grup b) . sistema de selecció: concurs . tipus de contractació: laboral temporal . de registre: 022013005754 . Fecha de publicación: 13 Marzo 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tècnic de gestió Referència 120/COP-5/13: 39 places de TÈCNIC DE GESTIÓ . escala d'administració general . subescala de gestió . pel sistema de concurs oposició . torn de reserva especial . . . Fecha de publicación: 07 Marzo 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Treballador/a social Referència 133/COP-17/13: 19 places de TREBALLADOR/A SOCIAL . escala d'administració especial . subescala tècnica . classe diplomada . grup A2 . pel sistema de concurs oposició . torn de reserva especial . de conformitat amb les bases específiques reguladores aprovades per Acord de la JGL de 15/02/2013 Referència 134/COP-18/13: 16 places d'EDUCADOR/A . escala d'administració especial . subescala tècnica . classe diplomada . grup A2 . pel sistema de concurs oposició . torn de reserva especial Fecha de publicación: 07 Marzo 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Técnico superior de gestión - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Técnico Superior de Gestión . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Servicios Especiales y clase Cometidos Especiales . mediante el sistema de concurso-oposición . turno libre . . . Fecha de publicación: 27 Agosto 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 13 Agosto 2012 Cataluña Barcelona Masnou
Traducción automática
Técnico superior de gestión
Una plaza de Técnico Superior de Gestión . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Servicios Especiales y clase Cometidos Especiales . mediante el sistema de concurso-oposición . turno libre . . .
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de tecnic en Barcelona excluyendo pineda de mar
Oposiciones y Concursos de tecnic en Cataluña excluyendo Barcelona
Personal laboral fix de tècnic-a mitjà-ana per a l¿organisme autònom patronat de turisme ¿ turisme costa daurada ¿ màrqueting i comunicació de registre de convocatòria 15-028) Per acord de data 19 de febrer de 2016 . la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha convocat el procés per a la selecció . mitjançant concurs oposició . torn promoció interna . de dues places de personal laboral fix de tècnic-a mitjà-ana per a l'Organisme Autònom Patronat de Turisme ¿ Turisme Costa Daurada ¿ Màrqueting i comunicació . grup A2L . places número L209033 i L209034 . de conformitat amb les Bases específiques que s¿adjunten a aquest anunci Fecha de publicación: 08 Marzo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Personal laboral fix de tècnic-a mitjà-ana per a l¿organisme autònom patronat de turisme ¿ turisme costa daurada ¿ màrqueting i comunicació de registre de convocatòria 15-028) Per acord de data 19 de febrer de 2016 . la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha convocat el procés per a la selecció . mitjançant concurs oposició . torn promoció interna . de dues places de personal laboral fix de tècnic-a mitjà-ana per a l'Organisme Autònom Patronat de Turisme ¿ Turisme Costa Daurada ¿ Màrqueting i comunicació . grup A2L . places número L209033 i L209034 . de conformitat amb les Bases específiques que s¿adjunten a aquest anunci Fecha de publicación: 08 Marzo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Personal laboral fix de tècnic-a mitjà-ana per a l'organisme autònom patronat de turisme ¿ turisme costa daurada ¿ màrqueting i comunicació de registre de convocatòria 15-028) Per acord de data 19 de febrer de 2016 . la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha convocat el procés per a la selecció . mitjançant concurs oposició . torn promoció interna . de dues places de personal laboral fix de tècnic-a mitjà-ana per a l'Organisme Autònom Patronat de Turisme ¿ Turisme Costa Daurada ¿ Màrqueting i comunicació . grup A2L . places número L209033 i L209034 . de conformitat amb les Bases específiques que s¿adjunten a aquest anunci Fecha de publicación: 08 Marzo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
tècnic mitjà en informàtica - adscripció - denominació lloc de treball: tècnic mitjà en informàtica - adscripció . Fecha de publicación: 01 Marzo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Professorat lector objecte de convocatòria de provisió dins el programa serra húnter 2015 i la plaça de catedràtic/catedràtica contractat/contractada que va ser declarada deserta a l'anterior convocatò Aprovada per Acords del Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya del 10 de febrer de 2015 . de l'11 de juny de 2015 i del 8 d'octubre de 2015 la relació de places de professorat lector objecte de convocatòria de provisió dins el programa Serra Húnter 2015 i la plaça de catedràtic/catedràtica contractat/contractada que va ser declarada deserta a l'anterior convocatòria publicada el 27 de gener de 2014 segons l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya . de 27 de febrer de 2015; aprovada per Acord del Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya de 12 de desembre de 2012 . la regulació de les convocatòries de provisió de places de professorat contractat doctor acollides al Programa Serra Húnter de la Generalitat de Catalunya i d'acord amb les bases que han de regir aquesta convocatòria aprovada per resolució rectoral 335/2016 de 26 de febrer . publicada a la seu electrònica de la Universitat Politècnica de Catalunya Fecha de publicación: 27 Febrero 2016 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Professorat lector objecte de convocatòria de provisió dins el programa serra húnter 2015 i la plaça de catedràtic/catedràtica contractat/contractada que va ser declarada deserta a l'anterior convocatò Aprovada per Acords del Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya del 10 de febrer de 2015 . de l'11 de juny de 2015 i del 8 d'octubre de 2015 la relació de places de professorat lector objecte de convocatòria de provisió dins el programa Serra Húnter 2015 i la plaça de catedràtic/catedràtica contractat/contractada que va ser declarada deserta a l'anterior convocatòria publicada el 27 de gener de 2014 segons l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya . de 27 de febrer de 2015; aprovada per Acord del Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya de 12 de desembre de 2012 . la regulació de les convocatòries de provisió de places de professorat contractat doctor acollides al Programa Serra Húnter de la Generalitat de Catalunya i d'acord amb les bases que han de regir aquesta convocatòria aprovada per resolució rectoral 335/2016 de 26 de febrer . publicada a la seu electrònica de la Universitat Politècnica de Catalunya Fecha de publicación: 27 Febrero 2016 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Professorat lector objecte de convocatòria de provisió dins el programa serra húnter 2015 i la plaça de catedràtic/catedràtica contractat/contractada que va ser declarada deserta a l'anterior convocatò Aprovada per Acords del Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya del 10 de febrer de 2015 . de l'11 de juny de 2015 i del 8 d'octubre de 2015 la relació de places de professorat lector objecte de convocatòria de provisió dins el programa Serra Húnter 2015 i la plaça de catedràtic/catedràtica contractat/contractada que va ser declarada deserta a l'anterior convocatòria publicada el 27 de gener de 2014 segons l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya . de 27 de febrer de 2015; aprovada per Acord del Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya de 12 de desembre de 2012 . la regulació de les convocatòries de provisió de places de professorat contractat doctor acollides al Programa Serra Húnter de la Generalitat de Catalunya i d'acord amb les bases que han de regir aquesta convocatòria aprovada per resolució rectoral 335/2016 de 26 de febrer . publicada a la seu electrònica de la Universitat Politècnica de Catalunya Fecha de publicación: 27 Febrero 2016 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Professorat lector objecte de convocatòria de provisió dins el programa serra húnter 2015 i la plaça de catedràtic/catedràtica contractat/contractada que va ser declarada deserta a l'anterior convocatò Aprovada per Acords del Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya del 10 de febrer de 2015 . de l'11 de juny de 2015 i del 8 d'octubre de 2015 la relació de places de professorat lector objecte de convocatòria de provisió dins el programa Serra Húnter 2015 i la plaça de catedràtic/catedràtica contractat/contractada que va ser declarada deserta a l'anterior convocatòria publicada el 27 de gener de 2014 segons l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya . de 27 de febrer de 2015; aprovada per Acord del Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya de 12 de desembre de 2012 . la regulació de les convocatòries de provisió de places de professorat contractat doctor acollides al Programa Serra Húnter de la Generalitat de Catalunya i d'acord amb les bases que han de regir aquesta convocatòria aprovada per resolució rectoral 335/2016 de 26 de febrer . publicada a la seu electrònica de la Universitat Politècnica de Catalunya Fecha de publicación: 27 Febrero 2016 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Professorat lector objecte de convocatòria de provisió dins el programa serra húnter 2015 i la plaça de catedràtic/catedràtica contractat/contractada que va ser declarada deserta a l'anterior convocatò Aprovada per Acords del Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya del 10 de febrer de 2015 . de l'11 de juny de 2015 i del 8 d'octubre de 2015 la relació de places de professorat lector objecte de convocatòria de provisió dins el programa Serra Húnter 2015 i la plaça de catedràtic/catedràtica contractat/contractada que va ser declarada deserta a l'anterior convocatòria publicada el 27 de gener de 2014 segons l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya . de 27 de febrer de 2015; aprovada per Acord del Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya de 12 de desembre de 2012 . la regulació de les convocatòries de provisió de places de professorat contractat doctor acollides al Programa Serra Húnter de la Generalitat de Catalunya i d'acord amb les bases que han de regir aquesta convocatòria aprovada per resolució rectoral 335/2016 de 26 de febrer . publicada a la seu electrònica de la Universitat Politècnica de Catalunya Fecha de publicación: 27 Febrero 2016 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Professorat lector objecte de convocatòria de provisió dins el programa serra húnter 2015 i la plaça de catedràtic/catedràtica contractat/contractada que va ser declarada deserta a l'anterior convocatò Aprovada per Acords del Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya del 10 de febrer de 2015 . de l'11 de juny de 2015 i del 8 d'octubre de 2015 la relació de places de professorat lector objecte de convocatòria de provisió dins el programa Serra Húnter 2015 i la plaça de catedràtic/catedràtica contractat/contractada que va ser declarada deserta a l'anterior convocatòria publicada el 27 de gener de 2014 segons l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya . de 27 de febrer de 2015; aprovada per Acord del Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya de 12 de desembre de 2012 . la regulació de les convocatòries de provisió de places de professorat contractat doctor acollides al Programa Serra Húnter de la Generalitat de Catalunya i d'acord amb les bases que han de regir aquesta convocatòria aprovada per resolució rectoral 335/2016 de 26 de febrer . publicada a la seu electrònica de la Universitat Politècnica de Catalunya Fecha de publicación: 27 Febrero 2016 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de tecnic en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales