Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de trabajador social en santiago de compostela
general - Tipo de oferta: (libre designación) (promoción interna) nivel: 28 . dependencia: secretaría general de política social . localidad: santiago de compostela . cuerpo/escala: general . formación específica: 640 (para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego –requisito indispensable–) . Fecha de publicación: 30 Julio 2013 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
general nivel: 30 . dependencia: secretaría general de política social . localidad: santiago de compostela . cuerpo/escala: general . formación específica: 640 (para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego –requisito indispensable-) . Fecha de publicación: 02 Julio 2013 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
Profesor , general nivel: 30 . dependencia: secretaría general de política social . localidad: santiago de compostela . cuerpo/escala: general . formación específica: 640 (para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego –requisito indispensable–) . Fecha de publicación: 04 Abril 2013 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela

Oposiciones y Concursos de trabajador social en A Coruña excluyendo santiago de compostela
Traballador/a social Visto o expediente que se tramita para cubrir (1) unha praza de traballador/a social . vacante no cadro de persoal laboral fixo do Concello de O Pino . segundo as Bases Específicas publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña de data 20/03/201 . anunciándose a convocatoria no Boletín Oficial do Estado en data de 30/03/2017 . . . Fecha de publicación: 10 Junio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballador/a social Por resolución da Alcaldía n 147/2019 de data 15 de febreiro de 2019 . aprobaronse as bases que rexerán a convocatoria para a cobertura definitiva en propiedade . mediante o sistema de concurso-oposición de 1 praza de traballador/a social . personal laboral fixo . consolidación de emprego . . . Fecha de publicación: 17 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballador/a social Convocatoria do proceso de selección para cubrir . por persoal laboral interino . unha praza de traballador/a social . . . Fecha de publicación: 26 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
traballadora social provincia: a coruña . corporación: narón . número código territorial: 15054 . clasificación: escala de administración especial . subescala: técnicos medios . denominación: traballadora social . Fecha de publicación: 09 Agosto 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Bibliotecario/a 167/2018) aprobouse a convocatoria dos procesos selectivos para a selección e contratación . como persoal laboral . contrato de interinidade . e para selección e nomeamento . como funcionario/a interino/a . mediante concurso-oposición . das prazas de Bibliotecario/a . Técnico informático . Traballador/a social . Tractorista . Conserxe/enterrador e Técnico de RRHH . así como as bases xerais e específicas que rexerán os referidos procesos selectivos . corrixidas por Resolución da Alcaldía de data 23 de febreiro de 2018 (Res Fecha de publicación: 02 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballador/a social Convocatoria dun proceso de selección para a elaboración de listas para a cobertura de prazas de Traballador/a Social . baixo as modalidades de funcionarios/as interinos/as . . . Fecha de publicación: 11 Mayo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballador/a social como persoal laboral fixo A Xunta de Goberno Local . en sesión extraordinaria que tivo lugar o día 13/03/2017 . aprobou as bases e convocatoria para a provisión dunha praza de traballador/a social como persoal laboral fixo . . . Fecha de publicación: 20 Marzo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballador/a social interino/a Bases e convocatoria para a provisión dunha praza de traballador/a social interino/a . . . Fecha de publicación: 16 Noviembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Funcionario/a interino/a de traballador/a social de servicios sociais O obxecto da presente convocatoria é cubrir temporalmente . por substitución transitoria da súa titular . mediante concurso-oposición unha praza de funcionario/a interino/a de traballador/a social de Servicios Sociais . encadrada na escala de Administración Especial . Subescala Técnica . pertencente ao grupo A2 . consonte ás equivalencias establecidas na disposición transitoria terceira da Lei 7/2007 . de 12 de abril . do estatuto básico do empregado público . para a realización das tarefas propias do posto de traballador/a social e en especial: Fecha de publicación: 13 Julio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballador/a social e en especial: O obxecto da presente convocatoria é cubrir temporalmente . por substitución transitoria da súa titular . mediante concurso-oposición unha praza de funcionario/a interino/a de traballador/a social de Servicios Sociais . encadrada na escala de Administración Especial . Subescala Técnica . pertencente ao grupo A2 . consonte ás equivalencias establecidas na disposición transitoria terceira da Lei 7/2007 . de 12 de abril . do estatuto básico do empregado público . para a realización das tarefas propias do posto de traballador/a social e en especial: Fecha de publicación: 13 Julio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de trabajador social en A Coruña excluyendo santiago de compostela
Oposiciones y Concursos de trabajador social en Galicia excluyendo A Coruña
trabajador/a social de la medios de impugnación: en el plazo de un mes a contar desde . número de plazas: 1 . modalidad de contratación: contrato por obra o servicio . duración del contrato: tres meses . denominación del puesto: trabajador/a social de la . Fecha de publicación: 13 Junio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Personal laboral fijo-trabajador/a social ANUNCIO de convocatoria de una plaza de personal laboral fijo-trabajador/a social . . . Fecha de publicación: 08 Abril 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Trabajador/a social por turno libre 49 . las bases de las convocatorias de los procesos selectivos para la provisión en propiedad de una (1) plaza de cuidador/a de vivienda comunitaria por acceso libre . una plaza (1) de agente de empleo y desarrollo local por turno libre y 1 plaza de trabajador/a social por turno libre . . . Fecha de publicación: 05 Marzo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
trabajador social denominación de la plaza: trabajador social . clase de personal: laboral . número de vacantes: 1 . sistema de acceso: concurso-oposición . Fecha de publicación: 22 Febrero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Trabajador social En el caso de la plaza de Trabajador Social . las pruebas conta- . . . Fecha de publicación: 31 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
En las categorías de técnico/a especialista de sistemas 6 . de 10 de enero de 2017) por la que se convoca concurso-oposición para el ingreso en las categorías de técnico/a especialista de sistemas y tecnologías de la información . técnico/a de gestión de sistemas y tecnologías de la información y trabajador/a social del Servicio Gallego de Salud . establece que . una vez adjudicados los destinos . se publicará en el Diario Oficial de Galicia la resolución por la que se declare finalizado el proceso selectivo . con el nombramiento como personal estatutario fijo del Servicio Gallego de Salud y asignación de destino a aquellos/as aspirantes seleccionados/as que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos Fecha de publicación: 14 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Trabajador social En el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra número 236 . de 10 de diciembre de 2018 . se publicaron las bases para cubrir una plaza de trabajador social . personal funcionario del Ayuntamiento de Fornelos de Montes del grupo A2 (escala de Administración especial . subescala técnica) . mediante promoción interna . y una plaza de peón de servicios varios . personal laboral del Ayuntamiento de Fornelos de Montes . del grupo de cotización 10 . mediante concurso-oposición libre Fecha de publicación: 09 Enero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
En las categorías de técnico/a especialista de sistemas RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2018 . de la Dirección General de Recursos Humanos . por la que se aprueba la relación de plazas que se ofertan y se convoca para el acto de elección de destino a los/las aspirantes seleccionados/as en el proceso selectivo para el ingreso en las categorías de técnico/a especialista de sistemas y tecnologías de la información . técnico/a de gestión de sistemas y tecnologías de la información y trabajador/a social Fecha de publicación: 14 Diciembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Trabajador social Una plaza de trabajador social . . . Fecha de publicación: 11 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
En las categorías de técnico/a especialista de sistemas 6 . de 10 de enero de 2017) . por la que se convoca concurso-oposición para el ingreso en las categorías de técnico/a especialista de sistemas y tecnologías de la información . técnico/a de gestión de sistemas y tecnologías de la información y trabajador/a social del Servicio Gallego de Salud . dispone que . realizada por el tribunal la baremación de los méritos aportados por los/las aspirantes . la Dirección General de Recursos Humanos publicará . en el Diario Oficial de Galicia . el anuncio de su exposición con indicación de la puntuación provisional obtenida por cada aspirante en los distintos epígrafes . así como la valoración total de la fase de concurso Fecha de publicación: 21 Mayo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de trabajador social en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales