Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en barcelona
vocal titular puesto vocal titular . nombre y apellidos teresa estrach panella . cuerpo cu . universidad universidad de barcelona . Fecha de publicación: 17 Abril 2017 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
vocal suplente puesto vocal suplente . nombre y apellidos inés macho stadler . cuerpo cu . universidad universidad autónoma de barcelona . Fecha de publicación: 17 Abril 2017 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
vocal suplente puesto vocal suplente . nombre y apellidos rosa franquet i calvet . cuerpo cu . universidad universidad autónoma de barcelona . Fecha de publicación: 17 Abril 2017 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
vocal suplente puesto vocal suplente . nombre y apellidos emilio fernández peña . cuerpo tu . universidad universidad autónoma de barcelona . Fecha de publicación: 17 Abril 2017 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
vocal suplente puesto vocal suplente . nombre y apellidos matilde delgado reina . cuerpo tu . universidad universidad autónoma de barcelona . Fecha de publicación: 17 Abril 2017 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
jessica jaques pi puesto jessica jaques pi . nombre y apellidos tu . cuerpo universidad autónoma de barcelona . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
joan gómez pallarés puesto joan gómez pallarés . nombre y apellidos cu . cuerpo universidad autónoma de barcelona . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
secretario/a puesto secretario/a . nombre y apellidos jordi avilés zapater . cuerpo tu . universidad universidad de barcelona . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
mar garachana camarero puesto mar garachana camarero . nombre y apellidos tu . cuerpo universidad de barcelona . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
maría palacín lois puesto maría palacín lois . nombre y apellidos tu . cuerpo universidad de barcelona . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en barcelona España

Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Barcelona
L grup de titulació en qu estigui classificat el lloc objecte de convocat ria Així mateix . poden participar-hi les persones funcion ries de la Generalitat de Catalunya que pertanyin a cossos . escales o places del grup de titulació en qu estigui classificat el lloc objecte de convocat ria . als quals no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997 . de 31 d'octubre . sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d'acord amb la relació de llocs de treball Fecha de publicación: 25 Mayo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L c mping sinó que té per objecte la minimització d'un risc ambiental No obstant aix . la proposta no incrementa el número de places del c mping sinó que té per objecte la minimització d'un risc ambiental . com és el risc d'inundació en l' mbit . i a més . contribueix a l'alliberació de la zona de flux preferent del torrent del Prat de Vi . reduint la pressió antr pica sobre el torrent i possibilitant la seva recuperació ambiental Fecha de publicación: 21 Mayo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
un t cnic de grau mitj o superior b) de 16 a 30 persones treballadores incloses als col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: un t cnic de grau mitj o superior . o amb coneixements o experi ncia equiparables . com a mínim el 80% de la seva jornada; i dos monitors de suport a la producció a temps complet . o els que corresponguin proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . c) de 31 a 45 persones treballadores incloses als col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: dos t cnics de grau mitj o superior . o amb coneixements o experi ncia equiparables . un dels t cnics a temps complet i l'altre . com a mínim . al 50% de la seva jornada . i tres monitors de suport a la producció a temps complet . o els que corresponguin proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . d) de 46 a 60 persones treballadores incloses als col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: dos t cnics de grau mitj o superior . o amb coneixements o experi ncia equiparables . a temps complet . i quatre monitors de suport a la producció a temps complet . o els que corresponguin proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . e) de 61 a 75 persones treballadores incloses als col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: tres t cnics de grau mitj o superior . o amb coneixements o experi ncia equiparables . dos dels t cnics a temps complet i l'altre . com a mínim . al 50% de la seva jornada . i cinc monitors de suport a la producció a temps complet . o els que corresponguin proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . f) per a més de 75 persones treballadores incloses als col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: s'establir la plantilla de la unitat de suport a l'activitat professional proporcionalment . segons els criteris esmentats anteriorment . Fecha de publicación: 18 Mayo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
el 30% de la jornada laboral d'un professional amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment, i un monitor de suport a la producció, diferent del monitor industrial, a temps complet, o el temps que correspongui proporcionalment si la c a) fins a 15 persones treballadores amb discapacitat . inclosos els col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: el 30% de la jornada laboral d'un professional amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment . i un monitor de suport a la producció . diferent del monitor industrial . a temps complet . o el temps que correspongui proporcionalment si la contractació és a temps parcial . b) de 16 a 30 persones treballadores amb discapacitat . inclosos els col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: un t cnic de grau mitj o superior o amb coneixements o experi ncia equiparable . com a mínim el 20% de la seva jornada . un 60% de la jornada laboral d'un professional amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment; i dos monitors de suport a la producció . diferents dels monitors industrials . a temps complet . o el temps que correspongui proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . c) de 31 a 45 persones treballadores amb discapacitat . inclosos els col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: un t cnic de grau mitj o superior o amb coneixements o experi ncia equiparable . com a mínim el 60% de la seva jornada; un 45% de la jornada laboral de . com a mínim . dos professionals amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment; i tres monitors de suport a la producció . diferents dels monitors industrials . a temps complet . o el temps que correspongui proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . d) de 46 a 60 persones treballadores amb discapacitat . inclosos els col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: un t cnic de grau mitj o superior o amb coneixements o experi ncia equiparable . com a mínim el 80% de la seva jornada; un 60% de la jornada laboral de . com a mínim . dos professionals amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment . i quatre monitors de suport a la producció . diferents dels monitors industrials . a temps complet . o el temps que correspongui proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . e) de 61 a 75 persones treballadores amb discapacitat . inclosos els col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: un t cnic de grau mitj o superior o amb coneixements o experi ncia equiparable a temps complet; un 75% de la jornada laboral de . com a mínim . dos professionals amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment . i cinc monitors o monitores de suport a la producció . diferents dels monitors industrials . a temps complet . o el que temps correspongui proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . f) més de 75 persones treballadores . inclosos els col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: s'establir la plantilla proporcionalment . segons els criteris anteriorment esmentats . Fecha de publicación: 18 Mayo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
un t cnic de grau mitj o superior b) de 16 a 30 persones treballadores incloses als col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: un t cnic de grau mitj o superior . o amb coneixements o experi ncia equiparables . com a mínim el 80% de la seva jornada; i dos monitors de suport a la producció a temps complet . o els que corresponguin proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . c) de 31 a 45 persones treballadores incloses als col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: dos t cnics de grau mitj o superior . o amb coneixements o experi ncia equiparables . un dels t cnics a temps complet i l'altre . com a mínim . al 50% de la seva jornada . i tres monitors de suport a la producció a temps complet . o els que corresponguin proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . d) de 46 a 60 persones treballadores incloses als col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: dos t cnics de grau mitj o superior . o amb coneixements o experi ncia equiparables . a temps complet . i quatre monitors de suport a la producció a temps complet . o els que corresponguin proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . e) de 61 a 75 persones treballadores incloses als col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: tres t cnics de grau mitj o superior . o amb coneixements o experi ncia equiparables . dos dels t cnics a temps complet i l'altre . com a mínim . al 50% de la seva jornada . i cinc monitors de suport a la producció a temps complet . o els que corresponguin proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . f) per a més de 75 persones treballadores incloses als col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: s'establir la plantilla de la unitat de suport a l'activitat professional proporcionalment . segons els criteris esmentats anteriorment . Fecha de publicación: 18 Mayo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
el 30% de la jornada laboral d'un professional amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment, i un monitor de suport a la producció, diferent del monitor industrial, a temps complet, o el temps que correspongui proporcionalment si la c a) fins a 15 persones treballadores amb discapacitat . inclosos els col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: el 30% de la jornada laboral d'un professional amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment . i un monitor de suport a la producció . diferent del monitor industrial . a temps complet . o el temps que correspongui proporcionalment si la contractació és a temps parcial . b) de 16 a 30 persones treballadores amb discapacitat . inclosos els col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: un t cnic de grau mitj o superior o amb coneixements o experi ncia equiparable . com a mínim el 20% de la seva jornada . un 60% de la jornada laboral d'un professional amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment; i dos monitors de suport a la producció . diferents dels monitors industrials . a temps complet . o el temps que correspongui proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . c) de 31 a 45 persones treballadores amb discapacitat . inclosos els col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: un t cnic de grau mitj o superior o amb coneixements o experi ncia equiparable . com a mínim el 60% de la seva jornada; un 45% de la jornada laboral de . com a mínim . dos professionals amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment; i tres monitors de suport a la producció . diferents dels monitors industrials . a temps complet . o el temps que correspongui proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . d) de 46 a 60 persones treballadores amb discapacitat . inclosos els col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: un t cnic de grau mitj o superior o amb coneixements o experi ncia equiparable . com a mínim el 80% de la seva jornada; un 60% de la jornada laboral de . com a mínim . dos professionals amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment . i quatre monitors de suport a la producció . diferents dels monitors industrials . a temps complet . o el temps que correspongui proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . e) de 61 a 75 persones treballadores amb discapacitat . inclosos els col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: un t cnic de grau mitj o superior o amb coneixements o experi ncia equiparable a temps complet; un 75% de la jornada laboral de . com a mínim . dos professionals amb alguna de les titulacions esmentades anteriorment . i cinc monitors o monitores de suport a la producció . diferents dels monitors industrials . a temps complet . o el que temps correspongui proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial . f) més de 75 persones treballadores . inclosos els col lectius prioritaris que estableix la base 3 d'aquesta ordre: s'establir la plantilla proporcionalment . segons els criteris anteriorment esmentats . Fecha de publicación: 18 Mayo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L grup de titulació en qu est classificat el lloc convocat al qual no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del decret legislatiu 1/1997 Així mateix . hi pot participar el personal funcionari que pertanyi a cossos . escales o places del grup de titulació en qu est classificat el lloc convocat al qual no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997 . de 31 d'octubre . sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d'acord amb la relació de llocs de treball Fecha de publicación: 10 Mayo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
sindicats si nombre treballadors: . representants dels treballadors: sindicats si . Fecha de publicación: 05 Mayo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L grup de titulació en qu est classificat el lloc de treball convocat i al qual no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del decret legislatiu 1/1997 Així mateix . pot participar-hi el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya que pertanyi a cossos . escales o places del grup de titulació en qu est classificat el lloc de treball convocat i al qual no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997 . de 31 d'octubre . sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d'acord amb la relació de llocs de treball Fecha de publicación: 04 Mayo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
desenvolupar estrat gies que portin cap a un acostament entre l'estructura acad mica i la laboral, tant en un sentit com en l'altre finalitats de la formació pr ctica en centres de treball la formació pr ctica en centres de treball té les finalitats següents: desenvolupar estrat gies que portin cap a un acostament entre l'estructura acad mica i la laboral . tant en un sentit com en l'altre . són objectius generals de la formació pr ctica en centres de treball: . Fecha de publicación: 27 Abril 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales