Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en barcelona
vocal titular puesto vocal titular . nombre y apellidos teresa estrach panella . cuerpo cu . universidad universidad de barcelona . Fecha de publicación: 17 Abril 2017 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
vocal suplente puesto vocal suplente . nombre y apellidos inés macho stadler . cuerpo cu . universidad universidad autónoma de barcelona . Fecha de publicación: 17 Abril 2017 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
vocal suplente puesto vocal suplente . nombre y apellidos rosa franquet i calvet . cuerpo cu . universidad universidad autónoma de barcelona . Fecha de publicación: 17 Abril 2017 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
vocal suplente puesto vocal suplente . nombre y apellidos emilio fernández peña . cuerpo tu . universidad universidad autónoma de barcelona . Fecha de publicación: 17 Abril 2017 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
vocal suplente puesto vocal suplente . nombre y apellidos matilde delgado reina . cuerpo tu . universidad universidad autónoma de barcelona . Fecha de publicación: 17 Abril 2017 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
jessica jaques pi puesto jessica jaques pi . nombre y apellidos tu . cuerpo universidad autónoma de barcelona . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
joan gómez pallarés puesto joan gómez pallarés . nombre y apellidos cu . cuerpo universidad autónoma de barcelona . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
secretario/a puesto secretario/a . nombre y apellidos jordi avilés zapater . cuerpo tu . universidad universidad de barcelona . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
mar garachana camarero puesto mar garachana camarero . nombre y apellidos tu . cuerpo universidad de barcelona . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
maría palacín lois puesto maría palacín lois . nombre y apellidos tu . cuerpo universidad de barcelona . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en barcelona España

Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Barcelona
descripció del procés 4 disseny i elaboració de procediments de treball de quiromassatge: descripció del procés . preparació de l'espai de treball: 4 . Fecha de publicación: 07 Octubre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L grup de titulació en qu est classificat el lloc de treball convocat i al qual no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del decret legislatiu 1/1997 Així mateix . pot participar-hi el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya que pertanyi a cossos . escales o places del grup de titulació en qu est classificat el lloc de treball convocat i al qual no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997 . de 31 d'octubre . sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d'acord amb la relació de llocs de treball Fecha de publicación: 06 Octubre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L grup de titulació en qu est classificat el lloc de treball objecte de convocat ria Així mateix . pot participar-hi el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya que pertanyi a cossos . escales o places del grup de titulació en qu est classificat el lloc de treball objecte de convocat ria . i al qual no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997 . de 31 d'octubre . sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d'acord amb la relació de llocs de treball Fecha de publicación: 06 Octubre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Ls cossos docents universitaris es faran públiques al butlletí oficial de l'estat Així mateix . les places dels cossos docents universitaris es faran públiques al Butlletí Oficial de l'Estat . . . Fecha de publicación: 29 Septiembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Personal docent i investigador permanent d'aquesta universitat Atenent a que per Acord de Consell de Govern de la Universitat de Barcelona de 15 de juny de 2016 . ratificat per acord de la Comissió Econ mica del Consell Social de 22 de juny de 2016 . es van aprovar les previsions de convocat ries de places de Personal Docent i Investigador permanent d'aquesta Universitat . autoritzades per la Generalitat de Catalunya . corresponents a la taxa de reposició del 100% en el cas de les places de cossos docents universitaris i d'un 50% en el cas de les places de personal docent i investigador laboral; i addicionalment les places de cossos docents de promoció interna . en els termes continguts per l'article 62 de la Llei Org nica 6/2001 . d'Universitats . així com places de promoció interna de professorat permanent contractat . tot tenint en compte que la convocat ria d'aquestes places no computa als efectes de l'Oferta Pública d'Ocupació . d'acord amb l'establert a l'apartat Uno Fecha de publicación: 29 Septiembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Professorat contractat permanent: 65 de professor agregat i 2 de catedr tic contractat - 67 places de professorat contractat permanent: 65 de professor agregat i 2 de Catedr tic contractat . . . Fecha de publicación: 29 Septiembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L cos docent de catedr tic d'universitat en torn de promoció interna - 15 places del cos docent de catedr tic d'universitat en torn de promoció interna . d'acord amb el disposat a l'article 62 de la Llei Org nica 6/2001 . d'Universitats . . . Fecha de publicación: 29 Septiembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Personal docent i investigador per a l'any 2016 RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2016 . per la qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de places de personal docent i investigador per a l'any 2016 . . . Fecha de publicación: 29 Septiembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Personal docent i investigador per a l'any 2016 Places de personal docent i investigador per a l'any 2016 . reservades a la contractació . com a personal laboral fix . de personal investigador que hagi finalitzat el Programa Ramón i Cajal i hagi obtingut el certificat I3 . . . Fecha de publicación: 29 Septiembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
organització, higiene i manteniment preparació de l'espai de treball: 3 . 1 l'espai i l'equip de treball: organització . higiene i manteniment . Fecha de publicación: 27 Septiembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales