Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en barcelona
blanca vila costa puesto blanca vila costa . nombre y apellidos cu . cuerpo/cat universidad autónoma de barcelona . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2018 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
vocal titular puesto vocal titular . nombre y apellidos teresa estrach panella . cuerpo cu . universidad universidad de barcelona . Fecha de publicación: 17 Abril 2017 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
vocal suplente puesto vocal suplente . nombre y apellidos inés macho stadler . cuerpo cu . universidad universidad autónoma de barcelona . Fecha de publicación: 17 Abril 2017 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
vocal suplente puesto vocal suplente . nombre y apellidos rosa franquet i calvet . cuerpo cu . universidad universidad autónoma de barcelona . Fecha de publicación: 17 Abril 2017 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
vocal suplente puesto vocal suplente . nombre y apellidos emilio fernández peña . cuerpo tu . universidad universidad autónoma de barcelona . Fecha de publicación: 17 Abril 2017 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
vocal suplente puesto vocal suplente . nombre y apellidos matilde delgado reina . cuerpo tu . universidad universidad autónoma de barcelona . Fecha de publicación: 17 Abril 2017 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
jessica jaques pi puesto jessica jaques pi . nombre y apellidos tu . cuerpo universidad autónoma de barcelona . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
joan gómez pallarés puesto joan gómez pallarés . nombre y apellidos cu . cuerpo universidad autónoma de barcelona . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
secretario/a puesto secretario/a . nombre y apellidos jordi avilés zapater . cuerpo tu . universidad universidad de barcelona . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
mar garachana camarero puesto mar garachana camarero . nombre y apellidos tu . cuerpo universidad de barcelona . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en barcelona España

Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Barcelona
La convocatí²ria Fecha de publicación: 19 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
funcionament 5 aspectes específics associats al treball amb autoescales: funcionament . metodologia de l'empla ament . dist ncia respecte fa ana . fermesa i inclinació del terreny . 6 maniobres específiques amb autoescala: grua . pont . salvament amb cistella . rescat amb llitera . Fecha de publicación: 17 Noviembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
funcionament 5 aspectes específics associats al treball amb autoescales: funcionament . metodologia de l'empla ament . dist ncia respecte fa ana . fermesa i inclinació del terreny . 6 maniobres específiques amb autoescala: grua . pont . salvament amb cistella . rescat amb llitera . Fecha de publicación: 17 Noviembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
La convocatí²ria Fecha de publicación: 16 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
L menjador seran fi xes per a una millor La ubicació de les places del menjador seran fi xes per a una millor . . . Fecha de publicación: 13 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
a) unitat dí¢Â€Â™incidí¨ncies la policia local estarí  formada funcionalment i bí sicament per aquests grups de treball: a) unitat dí¢Â€Â™incidí¨ncies . torn matí: el que es realitza de 06 . a 06: 00 hores . quadrant unitat dí¢Â€Â™incidí¨ncies: f . Fecha de publicación: 12 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Professorat agregat i quatre En la seva sessió del 15 de juliol de 2016 . el Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili va aprovar la convocat ria de sis places de professorat agregat i quatre places de catedr tic d'universitat . corresponents a l'aplicació de la taxa de reposició per a l'any 2016 i 4 places de catedr tic d'universitat per promoció interna que han estat autoritzades per la Direcció General d'Universitats de la Generalitat de Catalunya Fecha de publicación: 12 Noviembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
La convocatí²ria Fecha de publicación: 09 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
La convocatí²ria Fecha de publicación: 08 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
L grup de titulació en qu est classificat el lloc convocat Així mateix . poden participar-hi les persones funcion ries de la Generalitat de Catalunya que pertanyin a cossos . escales o places del grup de titulació en qu est classificat el lloc convocat . a les quals no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997 . de 31 d'octubre . pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en mat ria de funció pública Fecha de publicación: 08 Noviembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales