Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de auxiliar policia en Galicia
Auxiliares de policía local deste concello O Pleno deste Concello de Camariñas . en sesión extraordinaria celebrada o día 8 de febreiro de 2024 . acordou delegar na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia as competencias relativas á convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos para o acceso ás diferentes categorías de corpo de Policía local e as prazas de auxiliares de policía local deste Concello . asi como aprobar o Convenio tipo para a asunción pola Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia da convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios para o acceso ás diferentes categorías dos corpos de policía local e as prazas de auxiliares de policía local ou as prazas de vixilantes municipais Fecha de publicación: 26 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo en régimen de personal laboral fijo Una plaza de Auxiliar Administrativo en régimen de personal laboral fijo . adscrita al área de protección ciudadana y policía local . mediante proceso extraordinario de consolidación de empleo temporal de larga duración por el sistema de concurso de méritos . . . Fecha de publicación: 13 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 20 Abril 2023 Galicia A Coruña Padrón
Auxiliares de policía local entre la vicepresidencia Convenio para la asunción por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia de la convocatoria y desarrollo de los procesos selectivos unitarios para el acceso a las diferentes categorías de los cuerpos de policía local y a las plazas de auxiliares de policía local entre la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia . Administraciones Públicas y Justicia y el Ayuntamiento de Mugardos Fecha de publicación: 24 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Mugardos
Auxiliares de policía local ou as Prestar aprobación ao Convenio tipo para a asunción pola Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia da convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios para o acceso ás diferentes categorías dos corpos de Policía Local e as prazas de auxiliares de policía local ou as prazas de vixiantes municipais . a través do que se instrumentará a presente delegación Fecha de publicación: 10 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
policía -n de prazas: cinco (5) . -denominación: policía . -escala: administración especial . -subescala: servizos especiais . -clase: policía local e os seus auxiliares . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Policía local del ayuntamiento de allariz Mediante Decreto de la Alcaldía de 6 de julio de 2018 . se aprobaron las bases de la convocatoria para proveer en propiedad dos plazas de policía local del Ayuntamiento de Allariz . mediante el procedimiento extraordinario de integración en el cuerpo de la policía local del auxiliar que presta servicios en este ayuntamiento . en ejecución de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2016 . de 8 de julio . por la que se modifica la Ley 4/2007 . de 20 de abril . de coordinación de policías locales de Galicia Fecha de publicación: 12 Julio 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Ourense Allariz
Auxiliares de policía local Acordou . entre outros asuntos . delegar na Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia as competencias relativas á convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos para o acceso por quenda libre ou promoción interna á categoría dos funcionarios Axentes da policía local e as prazas de auxiliares de policía local . comprendendo as facultades recollidas no convenio asinado entre a Xunta de Galicia e o Concello de Ponteareas Fecha de publicación: 09 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra Ponteareas
Auxiliares de policía local entre la vicepresidencia Convenio para la asunción por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia de la convocatoria y desarrollo de los procesos selectivos unitarios para el acceso a las diferentes categorías de los cuerpos de policía local y a las plazas de auxiliares de policía local entre la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia . Administraciones Públicas y Justicia y el Ayuntamiento de Gondomar Fecha de publicación: 29 Junio 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Pontevedra Gondomar
Auxiliares de policía local CONVOCATORIA DE PRAZAS DE AUXILIARES DE POLICíA LOCAL . . . Fecha de publicación: 15 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Auxiliar de policía local na temporada de verán Que . unha vez informado/a da convocatoria feita polo Concello de Chantada para cubrir . como persoal laboral de duración determinada . dúas prazas de auxiliar de policía local na temporada de verán . . . Fecha de publicación: 21 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Chantada
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de auxiliar policia en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales