Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de auxiliar policia en Galicia
Auxiliares de policía local ou as Prestar aprobación ao Convenio tipo para a asunción pola Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia da convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios para o acceso ás diferentes categorías dos corpos de Policía Local e as prazas de auxiliares de policía local ou as prazas de vixiantes municipais . a través do que se instrumentará a presente delegación Fecha de publicación: 10 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
policía -n de prazas: cinco (5) . -denominación: policía . -escala: administración especial . -subescala: servizos especiais . -clase: policía local e os seus auxiliares . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliares de policía local Acordou . entre outros asuntos . delegar na Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia as competencias relativas á convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos para o acceso por quenda libre ou promoción interna á categoría dos funcionarios Axentes da policía local e as prazas de auxiliares de policía local . comprendendo as facultades recollidas no convenio asinado entre a Xunta de Galicia e o Concello de Ponteareas Fecha de publicación: 09 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Auxiliares de policía local CONVOCATORIA DE PRAZAS DE AUXILIARES DE POLICíA LOCAL . . . Fecha de publicación: 15 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Auxiliar de policía local na temporada de verán Que . unha vez informado/a da convocatoria feita polo Concello de Chantada para cubrir . como persoal laboral de duración determinada . dúas prazas de auxiliar de policía local na temporada de verán . . . Fecha de publicación: 21 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Auxiliar de policía local na temporada de verán Que . unha vez informado/a da convocatoria feita polo Concello de Chantada para cubrir . como persoal laboral de duración determinada . dúas prazas de auxiliar de policía local na temporada de verán . . . Fecha de publicación: 18 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Auxiliares de policía local APROBACIí“N DA ADHESIí“N DO CONCELLO DE BUEU AO CONVENIO PARA A ASUNCIí“N POLA COMUNIDADE AUTí“NOMA DE GALICIA DA CONVOCATORIA E DESENVOLVEMENTO DOS PROCESOS SELECTIVOS PARA O ACCESO AO CORPO POLICíA LOCAL E íS PRAZAS DE AUXILIARES DE POLICíA LOCAL . . . Fecha de publicación: 14 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Auxiliar de policía local co fin de atender as funcións propias desta categoría profesional na policía local das pontes de garcía rodríguez - O obxecto desta convocatoria é a contratación laboral temporal de dúas persoas para ocupar igual número de prazas de AUXILIAR DE POLICÍA LOCAL co fin de atender as funcións propias desta categoría profesional na Policía Local das Pontes de García Rodríguez . dada a situación existente no cadro de persoal (a imposibilidade de nomear persoal interino) Fecha de publicación: 26 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
auxiliar policía local número de plazas: cuatro (4) . denominación: auxiliar policía local . duración: 4 meses . Fecha de publicación: 01 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense - Fecha Resolución: 03 Mayo 2017 Galicia Ourense
Auxiliar da policía local debido a necesidade de apoiar e incrementar transitoriamente o cadro de persoal do corpo da policía local deste concello de conformidade co previsto no art 95 da lei 4/2007 Obxecto desta convocatoria é a contratación laboral temporal de dúas prazas de AUXILIAR DA POLICÍA LOCAL debido a necesidade de apoiar e incrementar transitoriamente o cadro de persoal do Corpo da Policía Local deste Concello de conformidade co previsto no art 95 da Lei 4/2007 . do 20 de abril . de coordinación de policías locais e como consecuencia do notable incremento de poboación e visitantes no municipio durante a época estival neste Municipio e das particulares circunstancias de disfrute dos períodos vacacionais do persoal pertencente ao Corpo da Policía Local deste Concello Fecha de publicación: 09 Mayo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de auxiliar policia en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales