Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de auxiliar policia en Galicia
Auxiliar de policía local co fin de atender as funcións propias desta categoría profesional na policía local das pontes de garcía rodríguez - O obxecto desta convocatoria é a contratación laboral temporal de dúas persoas para ocupar igual número de prazas de AUXILIAR DE POLICÍA LOCAL co fin de atender as funcións propias desta categoría profesional na Policía Local das Pontes de García Rodríguez . dada a situación existente no cadro de persoal (a imposibilidade de nomear persoal interino) Fecha de publicación: 26 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
auxiliar policía local número de plazas: cuatro (4) . denominación: auxiliar policía local . duración: 4 meses . Fecha de publicación: 01 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense - Fecha Resolución: 03 Mayo 2017 Galicia Ourense
Auxiliar da policía local debido a necesidade de apoiar e incrementar transitoriamente o cadro de persoal do corpo da policía local deste concello de conformidade co previsto no art 95 da lei 4/2007 Obxecto desta convocatoria é a contratación laboral temporal de dúas prazas de AUXILIAR DA POLICÍA LOCAL debido a necesidade de apoiar e incrementar transitoriamente o cadro de persoal do Corpo da Policía Local deste Concello de conformidade co previsto no art 95 da Lei 4/2007 . do 20 de abril . de coordinación de policías locais e como consecuencia do notable incremento de poboación e visitantes no municipio durante a época estival neste Municipio e das particulares circunstancias de disfrute dos períodos vacacionais do persoal pertencente ao Corpo da Policía Local deste Concello Fecha de publicación: 09 Mayo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar da policía local BASES DA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE SEIS (6) PRAZAS DE AUXILIAR DA POLICÍA LOCAL . EN RÉXIME DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL . . . Fecha de publicación: 19 Abril 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar de policía local co fin de atender as funcións propias desta categoría profesional na policía local das pontes de garcía rodríguez O obxecto desta convocatoria é a contratación laboral temporal de seis persoas para ocupar igual número de prazas de AUXILIAR DE POLICÍA LOCAL co fin de atender as funcións propias desta categoría profesional na Policía Local das Pontes de García Rodríguez . dada a situación existente no cadro de persoal (a imposibilidade de nomear persoal interino) Fecha de publicación: 17 Abril 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar de policía local Que solicito ser admitido/a para as probas de proceso selectivo por sistema de oposición correspondente a un posto de AUXILIAR DE POLICÍA LOCAL . de acordo coa convocatoria publicada no diario de prensa _____________de data de ____________ . . . Fecha de publicación: 24 Marzo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliares de policía local Bases da convocatoria 4 prazas de auxiliares de policía local . . . Fecha de publicación: 28 Junio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar de policía local por un período de catro meses Informado de á convocatoria que realiza o Concello de Betanzos . para catro prazas de Auxiliar de Policía Local por un período de catro meses . de acordo ás bases publicadas no B . . . Fecha de publicación: 28 Junio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar da policía local debido a necesidade de apoiar e incrementar transitoriamente o cadro de persoal do corpo da policía local deste concello de conformidade co previsto no art 95 da lei 4/2007 - Obxecto desta convocatoria é a contratación laboral temporal de dúas prazas de AUXILIAR DA POLICÍA LOCAL debido a necesidade de apoiar e incrementar transitoriamente o cadro de persoal do Corpo da Policía Local deste Concello de conformidade co previsto no art 95 da Lei 4/2007 . do 20 de abril . de coordinación de policías locais e como consecuencia do notable incremento de poboación e visitantes no municipio durante a época estival neste Municipio e das particulares circunstancias de disfrute dos períodos vacacionais do persoal pertencente ao Corpo da Policía Local deste Concello Fecha de publicación: 16 Mayo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar da policía local BASES DA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE TRES (3) PRAZAS DE AUXILIAR DA POLICÍA LOCAL . EN RÉXIME DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL . . . Fecha de publicación: 06 Mayo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de auxiliar policia en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales