Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de tecnico en barcelona
Trabajador social (subgrupo a2); - Tipo de oferta: concurso-oposición 1 plaza de Trabajador Social (subgrupo A2); 1 plaza de Técnico Auxiliar de Archivo y Biblioteconomía (subgrupo C1); 1 plaza de Técnico Auxiliar Proyectista (subgrupo C1); una plaza de Operador-Programador Informático (subgrupo C1); una plaza de Educador de Guardería (subgrupo C1); una plaza de Auxiliar de Compras (subgrupo C2) y una plaza de Peón de Paleta (subgrupo AP) de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . en turno libre Fecha de publicación: 27 Agosto 2013 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 09 Agosto 2013 Cataluña Barcelona Sant Just Desvern
Mercat en els municipis que disposen els residus en el relleno sanitario nuevo mondoñedo construint governabilitat i desenvolupament sostenible des de la gestió participativa del territori a cajamarca Entitat Fundació Universitària Iberoamericana Associació Catalana d'Enginyeria sense Fronteres Unió Cultural Llatinoamericana de Terrassa Fundació ENT AERYC - Associació Amèrica - Europa de Regions i Ciutats AZIMUT 360 SCCL Dones per la Llibertat i la Democràcia (Dones LiD) Fundació Parc de Recerca UAB Acció Disseny i implementació d'un programa de separació de residus sòlids domiciliaris municipals que inclogui aquells generats a les places de mercat en els municipis que disposen els residus en el Relleno Sanitario nuevo Mondoñedo Construint governabilitat i desenvolupament sostenible des de la gestió participativa del territori a Cajamarca . Perú Assistència pel desenvolupament de l emprenedoria en energies sostenibles a Huancayo . Perú Assistència tècnica per a la millora de la gestió de residus municipals de la Mancomunitat de Municipis del Valle Alto (Bolívia) Actualització del PCD (Plan Communal de Développement) de Tatuà Foment del sector de les energies renovables i impuls de l'emprenedoria verda a la regió Tànger-Tetuà del Marroc Bona Governança . Ciutadania i Igualtat d'oportunitats per a dones de Guatemala Dinamització de l'emprenedoria i el desenvolupament del teixit empresarial en el sector agroalimentari al Departament de Colònia . Uruguai Concessió 49 Fecha de publicación: 01 Agosto 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona Terrassa
Profesor , Treballador/a social Referència 133/COP-17/13: 19 places de TREBALLADOR/A SOCIAL . escala d'administració especial . subescala tècnica . classe diplomada . grup A2 . pel sistema de concurs oposició . torn de reserva especial . de conformitat amb les bases específiques reguladores aprovades per Acord de la JGL de 15/02/2013 Referència 134/COP-18/13: 16 places d'EDUCADOR/A . escala d'administració especial . subescala tècnica . classe diplomada . grup A2 . pel sistema de concurs oposició . torn de reserva especial Fecha de publicación: 07 Marzo 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Técnico superior de gestión - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Técnico Superior de Gestión . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Servicios Especiales y clase Cometidos Especiales . mediante el sistema de concurso-oposición . turno libre . . . Fecha de publicación: 27 Agosto 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 13 Agosto 2012 Cataluña Barcelona Masnou
Traducción automática
Técnico superior de gestión
Una plaza de Técnico Superior de Gestión . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Servicios Especiales y clase Cometidos Especiales . mediante el sistema de concurso-oposición . turno libre . . .
La escala de administración especial - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de la Escala de Administración Especial . subescala Técnica . clase Técnica Diplomada . categoría Magisterio . especialidad Educación Física . por concurso-oposición libre . . . Fecha de publicación: 13 Junio 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Junio 2012 Cataluña Barcelona Manlleu
Traducción automática
La escalera de administración especial
Una plaza de la Escalera de Administración Especial . subescala Técnica . clase Técnica Diplomada . categoría Magisterio . especialidad Educación Física . miedo concurso-oposición libre . . .
Arquitecto - Tipo de oferta: concurso oposición Una plaza de Arquitecto . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Técnica y clase Superior . mediante el sistema de concurso oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 12 Junio 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Mayo 2012 Cataluña Barcelona Vallromanes
Traducción automática
Arquitecto
Una plaza de Arquitecto . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica y clase Superior . mediante el sistema de concurso oposición . en turno libre . . .
Técnico medio de recursos humanos - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) Una plaza de Técnico Medio de Recursos Humanos . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala de Técnico Medio . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno promoción interna . . . Fecha de publicación: 24 Mayo 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 24 Abril 2012 Cataluña Barcelona Sant Celoni
Traducción automática
Técnico medio de recursos humanos
Una plaza de Técnico Medio de Recursos Humanos . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala de Técnico Medio . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno promoción interna . . .
Técnico medio especialista en el ámbito de la gestión de recursos humanos - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Técnico Medio Especialista en el ámbito de la gestión de recursos humanos . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase de Cometidos Especiales . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 15 Mayo 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Abril 2012 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Técnico medio especialista en el ámbito de la gestión de recursos humanos
Una plaza de Técnico Medio Especialista en el ámbito de la gestión de recursos humanos . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase de Cometidos Especiales . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Técnico auxiliar de vías locales - Tipo de oferta: concurso-oposición Dos plazas de Técnico Auxiliar de Vías Locales . pertenecientes a la escala de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase de Cometidos Especiales . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 15 Mayo 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Abril 2012 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Técnico auxiliar de vías locales
Dos plazas de Técnico Auxiliar de Vías Locales . pertenecientes a la escalera de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase de Cometidos Especiales . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Técnico superior especialista en el ámbito de la gestión de políticas públicas de urbanismo - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Técnico Superior Especialista en el ámbito de la gestión de políticas públicas de urbanismo y vivienda . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase de Cometidos Especiales . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 15 Mayo 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Abril 2012 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Técnico superior especialista en el ámbito de la gestión de políticas públicas de urbanismo
Una plaza de Técnico Superior Especialista en el ámbito de la gestión de políticas públicas de urbanismo y vivienda . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase de Cometidos Especiales . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de tecnico en barcelona España

Oposiciones y Concursos de tecnico en Cataluña excluyendo Barcelona
La subescala tècnica de l'escala d'administració general d'entitats locals En aquesta segona fase . el Tribunal valorarà els mèrits acreditats pels aspirants d'acord amb la següent escala i valoració . sent necessari per superar-la obtenir una puntuació mínima de 40 punts: 1 Concurrència a processos selectius per a l'accés a les Subescales de Secretaria i Secretaria Intervenció de l'Escala de FHN o a places de la Subescala Tècnica de l'Escala d'Administració General d'entitats locals . fins a un màxim de 35 punts: a) Per superació d'exercicis en processos selectius convocats en els últims quatre anys per la Generalitat de Catalunya per a l'accés a la Subescala d'Entrada . - 12 punts per superació del segon exercici - 7 punts per superació del primer exercici Fecha de publicación: 14 Agosto 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La subescala tècnica de l'escala d'administració general d'entitats locals En aquesta segona fase . el Tribunal valorarà els mèrits acreditats pels aspirants d'acord amb la següent escala i valoració . sent necessari per superar-la obtenir una puntuació mínima de 40 punts: 1 Concurrència a processos selectius per a l'accés a les Subescales de Secretaria i Secretaria Intervenció de l'Escala de FHN o a places de la Subescala Tècnica de l'Escala d'Administració General d'entitats locals . fins a un màxim de 35 punts: a) Per superació d'exercicis en processos selectius convocats en els últims quatre anys per la Generalitat de Catalunya per a l'accés a la Subescala d'Entrada . - 12 punts per superació del segon exercici - 7 punts per superació del primer exercici Fecha de publicación: 14 Agosto 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La subescala tècnica de l'escala d'administració general d'entitats locals En aquesta segona fase . el Tribunal valorarà els mèrits acreditats pels aspirants d'acord amb la següent escala i valoració . sent necessari per superar-la obtenir una puntuació mínima de 40 punts: 1 Concurrència a processos selectius per a l'accés a les Subescales de Secretaria i Secretaria Intervenció de l'Escala de FHN o a places de la Subescala Tècnica de l'Escala d'Administració General d'entitats locals . fins a un màxim de 35 punts: a) Per superació d'exercicis en processos selectius convocats en els últims quatre anys per la Generalitat de Catalunya per a l'accés a la Subescala d'Entrada . - 12 punts per superació del segon exercici - 7 punts per superació del primer exercici Fecha de publicación: 24 Julio 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La subescala tècnica de l'escala d'administració general d'entitats locals En aquesta segona fase . el Tribunal valorarà els mèrits acreditats pels aspirants d'acord amb la següent escala i valoració . sent necessari per superar-la obtenir una puntuació mínima de 40 punts: 1 Concurrència a processos selectius per a l'accés a les Subescales de Secretaria i Secretaria Intervenció de l'Escala de FHN o a places de la Subescala Tècnica de l'Escala d'Administració General d'entitats locals . fins a un màxim de 35 punts: a) Per superació d'exercicis en processos selectius convocats en els últims quatre anys per la Generalitat de Catalunya per a l'accés a la Subescala d'Entrada . - 12 punts per superació del segon exercici - 7 punts per superació del primer exercici Fecha de publicación: 24 Julio 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Cuerpo técnico de gestores tributarios de la generalidad de cataluña deben garantizar la reserva de como mínimo el 50% de las plazas convocadas para el turno de promoción interna - Tipo de oferta: (promoción interna ) oposición concurso pruebas selectivas 3 Las convocatorias de acceso al Cuerpo Técnico de Gestores Tributarios de la Generalidad de Cataluña deben garantizar la reserva de como mínimo el 50% de las plazas convocadas para el turno de promoción interna . en el que tienen derecho a participar: . . . Fecha de publicación: 03 Julio 2015 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Cataluña
Arquitecto-coordinador técnico del servicio sam - Tipo de oferta: concurso laboral temporal Presidente en funciones de la Diputación de León . con fecha 29 de abril de 2015 . ha dictado la siguiente Resolución: convocado por la Diputación de León . el concurso para la provisión del puesto de trabajo de arquitecto-coordinador Técnico del Servicio SaM y cooperación de la Diputación de León aprobado por la Junta de Gobierno de 19 de diciembre de 2014 . publicado en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN de León nº 8 de 14 de enero de 2015 y en el BOE de 27 de enero de 2015 Fecha de publicación: 01 Mayo 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Titulat/ada mitjà/ana universitari/ària per a diferents àrees d'aquest ajuntament RESOLUCIÓ sobre convocatòria per cobrir sis places de titulat/ada mitjà/ana universitari/ària per a diferents àrees d'aquest Ajuntament . integrades en l'escala d'administració especial . subescala tècnica . classe de tècnics mitjans . subgrup A2 . com a funcionaris/àries de carrera . de les places vacants a la plantilla de funcionaris/àries . mitjançant promoció interna Fecha de publicación: 06 Enero 2015 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Titulat/da mitjà/na universitari/ària per diferents àrees d'aquest ajuntament Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 30 de desembre de 2015 . es van publicar les bases que han de regir en el concurs oposició convocat per cobrir sis places de titulat/da mitjà/na universitari/ària per diferents àrees d'aquest Ajuntament . integrades en l'escala d'administració especial . subescala tècnica . classe de tècnics/as mitjans/es . subgrup A2 . com a funcionaris/àries de carrera . de les places vacants a la plantilla de funcionaris/àries d'aquest Ajuntament . mitjançant promoció interna Fecha de publicación: 06 Enero 2015 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Técnico de deportes al momento de valoración del mérito titulaciones académicas complementarias establecido en la base 5º Retrotraer las actuaciones del proceso selectivo de una plaza de Técnico de Deportes al momento de valoración del mérito Titulaciones académicas complementarias establecido en la Base 5º . epígrafe 3º y apartado II . de las que rigen la convocatoria . ordenándose al Tribunal la nueva valoración de este mérito a todos los aspirantes que tomaron parte en el proceso de selección Fecha de publicación: 17 Junio 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Agente de la escala básica de los cuerpos de policía local de comunidad autónoma de cataluña al título de técnico correspondiente a la formación profesional del sistema educativo general - Tipo de oferta: oposición Esta orden tiene por objeto determinar la equivalencia de la categoría de Agente de la Escala Básica de los Cuerpos de Policía Local de Comunidad Autónoma de Cataluña al título de Técnico correspondiente a la Formación Profesional del sistema educativo general . . . Fecha de publicación: 18 Marzo 2014 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Cataluña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de tecnico en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales