Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en Cataluña
dinamitzador/a de gent gran identificació del lloc de treball denominació: dinamitzador/a de gent gran . grup de classificació: assimilat a c1 rí¨gim . dedicació i jornada: 30 hores setmanals . durada: obra i servei . 2019 í€mbit de treball: els deu municipis de la comarca del moianí¨s . í€rea de treball: í€rea de serveis a les persones del consell comarcal del moianí¨s data d퀙inici prevista . 280 킬 per 30 hores i 14 pagues (pagues proporcionals en funció de la incorporació) funcions del lloc de treball: les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball són les segí¼ents . Fecha de publicación: 14 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Grau mig i superior: 37 Places de grau mig i superior: 37 . . . Fecha de publicación: 14 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Ls grups 3 i ss amb les mateixes condicions establertes en aquest article Fecha de publicación: 14 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
L cos de la guí rdia urbana Fecha de publicación: 09 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic/a superior del grup de classificació a1 Dues places de tí¨cnic/a superior del grup de classificació A1 . subescala tí¨cnica superior . . . . Fecha de publicación: 07 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La mateixa categoria i De vacants . substitucions o altres circumstí ncies per a places de la mateixa categoria i . . . Fecha de publicación: 07 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
redactor, redactor en cap, tí¨cnic i tí¨cnic mitjí  i, rebaixar en un 1% la reducció acordada per a les categories d퀙aprenent, promotor, auxiliar de 1a, ajudant de 1a, ajudant de 2a, ajudant de 3a, oficial d prorrogar la reducció temporal acordada al 2014 del sou brut anual de carí cter fix . és a dir . amb efectes sobre el sou base . el plus conveni . l퀙antiguitat i tots aquells plusos i diferí¨ncies de ní²mina que tinguin un carí cter fix en la ní²mina de cada treballador . amb l퀙excepció de les guí rdies . els dominicals i les comissions de publicitat . per les categories de: redactor . redactor en cap . tí¨cnic i tí¨cnic mitjí  i . rebaixar en un 1% la reducció acordada per a les categories d퀙aprenent . promotor . auxiliar de 1a . ajudant de 1a . ajudant de 2a . ajudant de 3a . oficial de 1a . oficial de 2a i ajudant de 3a . Fecha de publicación: 05 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
redactor, redactor en cap, tí¨cnic i tí¨cnic mitjí  i, rebaixar en un 1% la reducció acordada per a les categories d퀙aprenent, promotor, auxiliar de 1a, ajudant de 1a, ajudant de 2a, ajudant de 3a, oficial d prorrogar la reducció temporal acordada al 2014 del sou brut anual de carí cter fix . és a dir . amb efectes sobre el sou base . el plus conveni . l퀙antiguitat i tots aquells plusos i diferí¨ncies de ní²mina que tinguin un carí cter fix en la ní²mina de cada treballador . amb l퀙excepció de les guí rdies . els dominicals i les comissions de publicitat . per les categories de: redactor . redactor en cap . tí¨cnic i tí¨cnic mitjí  i . rebaixar en un 1% la reducció acordada per a les categories d퀙aprenent . promotor . auxiliar de 1a . ajudant de 1a . ajudant de 2a . ajudant de 3a . oficial de 1a . oficial de 2a i ajudant de 3a . Fecha de publicación: 05 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Suplent de malaltia i vacances realitzarí  la cobertura El personal que ostenti les places de suplent de malaltia i vacances realitzarí  la cobertura . . . Fecha de publicación: 01 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Trabajo exento de riesgo a la semana 18 de gestación Ruido: Las trabajadoras gestantes en las cuales su puesto de trabajo se sospeche que los niveles de ruido sean iguales o superiores a 80DB se las cambiará a un puesto de trabajo exento de riesgo a la semana 18 de gestación . . . Fecha de publicación: 01 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en CataluñaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales