Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en Cataluña
administratiu/va de lí¢Â€Â™agí¨ncia local de lí¢Â€Â™energia dí¢Â€Â™osona categoria - lloc de treball i categoria professional lloc de treball: administratiu/va de lí¢Â€Â™agí¨ncia local de lí¢Â€Â™energia dí¢Â€Â™osona categoria . contracte: personal laboral temporal dedicació . ubicació: carrer historiador ramon dí¢Â€Â™abadal i vinyals . 5 . 3a planta . vic . inici contracte: un cop superades les proves selectives . retribució bruta: 20 . 851 . 42 euros/bruts anuals (subgrup c1 . complement de destí 16 i la resta complement específic) tasques: . Fecha de publicación: 18 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
tí¨cnic/a de formació professional - lloc de treball i categoria professional lloc de treball: tí¨cnic/a de formació professional . categoria: equivalent a lí¢Â€Â™escala dí¢Â€Â™administració especial í¢Â€Â“tí¨cnic/a grau mig - subgrup a2 a efectes de titulació . contracte: personal laboral temporal dedicació . ubicació: carrer historiador ramon dí¢Â€Â™abadal i vinyals . 5 . 3a planta . vic . inici contracte: un cop superades les proves selectives . retribució bruta: 24 . 687 . 63 euros/bruts anuals (subgrup a2 . complement de destí 18 i la resta complement específic) tasques: . Fecha de publicación: 18 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agent de policia local Fecha de publicación: 16 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La plantilla de personal Fecha de publicación: 11 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
1 de 751 a 2 000 treballadors per centre de treball el nombre de delegats sindicals per cada secció sindical sobre els sindicats que hagin obtingut el 10% dels vots en l'elecció al comití¨ d'empresa es determina segons l'escala segí¼ent: . de 175 a 750 treballadors per centre de treball: 1 de 751 a 2 . Fecha de publicación: 10 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
3 de 5 000 treballadors per centre de treball: 3 de 5 . 001 endavant per centre de treball: 4 . Fecha de publicación: 10 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La convocatí²ria Fecha de publicación: 25 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
15 dies els treballadors podran gaudir de permís retribuí¯t en els segí¼ents casos: . a) per matrimoni del treballador: 15 dies . Fecha de publicación: 22 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
lloc de treball - característiques i funcions del lloc de treball característiques del lloc de treball: lloc de treball . grup: c1 dedicació horari setmanal . tipologia de la jornada: l'habitual de la corporació retribucions . 686 . 63 í¢Â‚¬ mensuals funcions bí siques del lloc de treball: . Fecha de publicación: 05 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
intervenció educador social, intervenció treballador social, intervenció a través del sad o altres recursos de serveis socials situació econí²mica: fins a 10 punts . composició familiar: fins a 3 punts . a) família monoparental: 1 punt . b) existí¨ncia d'infants en acolliment en la unitat familiar: 1 punt . c) famílies nombrosa: 1 punt . valoració d'aspectes socials: 3 punts . b) seguiment intensiu i/o aplicació dí¢Â€Â™un pla de treball per part dels serveis socials municipals . indicant la data d'inici de la intervenció: intervenció educador social . intervenció treballador social . intervenció a través del sad o altres recursos de serveis socials . Fecha de publicación: 05 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en CataluñaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales