Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en Cataluña
Manera definitiva Selectives per a cobrir places de manera definitiva . . . Fecha de publicación: 23 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
auxiliar dí¢Â€Â™informí tica lloc de treball: auxiliar dí¢Â€Â™informí tica . jornada completa: sou base . complement de destí (14): 311 . 16 í¢Â‚¬ . complement específic: 511 . 18 í¢Â‚¬ . salari brut mensual: 1 . durada: incorporació prevista a partir del dia 15 de maig de 2018 fins el 31 de desembre de 2018 . Fecha de publicación: 18 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
tí¨cnic/a grau mig lloc de treball: tí¨cnic/a grau mig . nombre de places: 1 . categoria professional: grup a2 . dedicació: 37 . 50 hores setmanals . sou base: 978 . 26 í¢Â‚¬ cd (24) . Fecha de publicación: 14 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
- denominació les característiques del lloc de treball són les segí¼ents: - denominació . - escala: administració general - sub- escala . - grup de classificació: a . subgrup a2 . - nivell de complement de destí: 22 - nivell de complement específic . Fecha de publicación: 10 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Ls subgrups a1 i a2: 0 Equivalents . en places dels subgrups A1 i A2: 0 . 20 punts per mes treballat . fins a un mí xim de 5 punts . . . Fecha de publicación: 10 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Registro 1) y toda la documentación requerida se presentarán preferentemente según el calendario establecido en el anexo de esta convocatoria . siguiendo un puesto de registro y calendario concreto para cada centro . . . Fecha de publicación: 10 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
rí¨gim laboral identificació del lloc de treball: rí¨gim laboral . grup a2 dedicació: jornada parcial (30 hores) sou brut mensual . Fecha de publicación: 09 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic/a 2 (branca agrícola) mitjaní§ant concurs oposició lliure per a parcs i jardins de barcelona Fecha de publicación: 09 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La convocatí²ria Fecha de publicación: 02 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic auxiliar biblioteca Es reserven les places de tí¨cnic auxiliar biblioteca . destinades físicament a la biblioteca al torn . . . Fecha de publicación: 02 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en CataluñaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales