Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en Cataluña
La convocatí²ria Fecha de publicación: 16 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Ls grups a1 Places dels grups A1 . A2 i C1: Nivell superior de coneixements de llengua castellana . . . Fecha de publicación: 16 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Funcionari de carrera - Carnet de conduir de la classe B . per a determinades places de funcionari de carrera . . . Fecha de publicación: 16 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
fotocí²pia del document que acrediti la seva nacionalitat els nomenaments que es produeixin durant la vigí¨ncia de borsa de treball restaran condicionats a la presentació . per part de cada aspirant . dels documents originals o equivalents . que es relacionen a continuació . en cas de no haver presentat aquesta documentació amb anterioritat: . en cas de nacionals membres d퀙altres estats de la unió europea o d퀙aquells estats que sigui d퀙aplicació la lliure circulació de treballadors: fotocí²pia del document que acrediti la seva nacionalitat . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
L menjador seran fi xes per a una millor La ubicació de les places del menjador seran fi xes per a una millor . . . Fecha de publicación: 13 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
a) unitat d퀙incidí¨ncies la policia local estarí  formada funcionalment i bí sicament per aquests grups de treball: a) unitat d퀙incidí¨ncies . torn matí: el que es realitza de 06 . a 06: 00 hores . quadrant unitat d퀙incidí¨ncies: f . Fecha de publicación: 12 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatí²ria Fecha de publicación: 09 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
codi í· modificacií“ de la relacií“ de llocs de treball: codi . lloc de treball: . Fecha de publicación: 08 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La convocatí²ria Fecha de publicación: 08 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Ls subgrups c1 o superior Fecha de publicación: 08 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en CataluñaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales