Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en torredembarra
Profesor , 'primer - Tipo de oferta: laboral temporal 2015-12048 ajuntament de torredembarra anunci la junta de govern local de l'ajuntament de torredembarra . en la seva sessió ordinària celebrada en data 17 de desembre de 2015 . ha adoptat . entre d'altres . l'acord d'aprovar les bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professor de música de diferents especialitats . i que tot seguit es transcriu: 'primer . - aprovar les bases específiques . que consten com annex a l'acord . que regiran el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professors de música de diferents especialitats: llenguatge musical (o pedagogia) . piano . clarinet . saxofon . flauta travessera . guitarra . violí i violoncel . per cobrir mancances temporals que puguin sorgir a l'escola municipal de música de torredembarra . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Torredembarra
'primer 2015-12048 ajuntament de torredembarra anunci la junta de govern local de l'ajuntament de torredembarra . en la seva sessió ordinària celebrada en data 17 de desembre de 2015 . ha adoptat . entre d'altres . l'acord d'aprovar les bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professor de música de diferents especialitats . i que tot seguit es transcriu: 'primer . - aprovar les bases específiques . que consten com annex a l'acord . que regiran el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professors de música de diferents especialitats: llenguatge musical (o pedagogia) . piano . clarinet . saxofon . flauta travessera . guitarra . violí i violoncel . per cobrir mancances temporals que puguin sorgir a l'escola municipal de música de torredembarra . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Torredembarra
La mateixa escala i subescala que puguin quedar vacants a la plantilla de funcionaris abans del començament de les proves Objecte de la convocatòria És objecte de la present convocatòria la regulació del procediment per a l accés . pel sistema de concurs oposició lliure de quatre (4) places d agent de la policia local de l Ajuntament de Torredembarra . enquadrada en l Escala d administració especial . subescala de serveis especials . escala bàsica . grup C2 No obstant això . si s-escau . la convocatòria podrà ampliar-se . mitjançant acord de l-òrgan competent . a les places de la mateixa escala i subescala que puguin quedar vacants a la plantilla de funcionaris abans del començament de les proves Fecha de publicación: 01 Junio 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Torredembarra
Traducción automática
La misma escalera y subescala que puedan quedar vacantes a la plantilla de funcionarios antes del comienzo de las pruebas
Objeto de la convocatoria Es objeto de la presente convocatoria la regulación del procedimiento para l acceso . por el sistema de concurso oposición libre de cuatro (4) plazas d agente de la policía local de l Ayuntamiento de Torredembarra . encuadrada en l Escala d administración especial . subescala de servicios especiales . escalera básica . grupo C2 Sin embargo . si s-escau . la convocatoria podrá ampliarse . mediante acuerdo de l-órgano competente . en las plazas de la misma escalera y subescala que puedan quedar vacantes a la plantilla de funcionarios antes del comienzo de las pruebas
Gruista de la policia local vacants a la plantilla de l ajuntament de torredembarra 1 objecte de la convocatòria - ANNEX BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA COBERTURA MITJANÇANT EL SISTEMA DEL CONCURS- OPOSICIÓ LLIURE DE DUES PLACES DE GRUISTA DE LA POLICIA LOCAL VACANTS A LA PLANTILLA DE L AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA 1 OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA . . . Fecha de publicación: 31 Mayo 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Torredembarra
Traducción automática
Gruista de la policía local vacantes a la plantilla de l ayuntamiento de torredembarra 1 objeto de la convocatoria
- ANEJO BASES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA LA COBERTURA MEDIANTE EL SISTEMA DEL CONCURSO- OPOSICIÓN LIBRE DE DOS PLAZAS DE GRUISTA DE LA POLICÍA LOCAL VACANTES A LA PLANTILLA DE L AYUNTAMIENTO DE TORREDEMBARRA 1 OBJETO DE LA CONVOCATORIA . . .

Oposiciones y Concursos en Tarragona excluyendo torredembarra
servicio común procesal de ejecución nombre del puesto: responsable del servicio común procesal de ejecución . centro gestor: secretaría de relaciones con la administración de justicia . centro de destino: servicio común procesal de ejecución . localidad: amposta . complemento general del puesto: 3 . complemento específico: 9 . Fecha de publicación: 03 Mayo 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 20 Abril 2021 Cataluña Tarragona Amposta
servicio común procesal general centro gestor: secretaría de relaciones con la administración de justicia . centro de destino: servicio común procesal general . localidad: el vendrell . complemento general del puesto: 3 . complemento específico: 9 . jornada: normal . horario: normal . tipo de puesto: singularizado . forma de provisión: concurso específico . movilidad: cuerpos al servicio de la administración de justicia . especificación de los cuerpos: cuerpo de gestión procesal y administrativa . Fecha de publicación: 03 Mayo 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 20 Abril 2021 Cataluña Tarragona El Vendrell
servicio común procesal general centro gestor: secretaría de relaciones con la administración de justicia . centro de destino: servicio común procesal general . localidad: el vendrell . complemento general del puesto: 2 . complemento específico: 9 . jornada: normal . horario: normal . tipo de puesto: singularizado . forma de provisión: concurso específico . movilidad: cuerpos al servicio de la administración de justicia . especificación de los cuerpos: cuerpo de auxilio judicial . Fecha de publicación: 03 Mayo 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 20 Abril 2021 Cataluña Tarragona El Vendrell
unidad procesal de apoyo directo nombre del puesto: responsable del registro civil de la unidad procesal de apoyo directo . centro gestor: secretaría de relaciones con la administración de justicia . centro de destino: unidad procesal de apoyo directo . localidad: tortosa . complemento general del puesto: 3 . complemento específico: 8 . jornada: normal . horario: normal . tipo de puesto: singularizado . forma de provisión: concurso específico . Fecha de publicación: 02 Marzo 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 19 Febrero 2021 Cataluña Tarragona Tortosa
servicio común procesal general nombre del puesto: responsable de equipo de auxilio judicial del servicio común procesal general . centro gestor: secretaría de relaciones con la administración de justicia . centro de destino: servicio común procesal general . localidad: tortosa . complemento general del puesto: 2 . complemento específico: 9 . jornada: normal . horario: normal . tipo de puesto: singularizado . forma de provisión: concurso específico . Fecha de publicación: 02 Marzo 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 19 Febrero 2021 Cataluña Tarragona Tortosa
servicio común procesal de ejecución nombre del puesto: responsable de la sección de ejecución civil y social del servicio común procesal de ejecución . centro gestor: secretaría de relaciones con la administración de justicia . centro de destino: servicio común procesal de ejecución . localidad: tortosa . complemento general del puesto: 3 . complemento específico: 10 . jornada: normal . horario: normal . tipo de puesto: singularizado . forma de provisión: concurso específico . Fecha de publicación: 02 Marzo 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 19 Febrero 2021 Cataluña Tarragona Tortosa
La convocatí²ria A les places de la convocatí²ria . . . Fecha de publicación: 05 Septiembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatí²ria Fecha de publicación: 04 Septiembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
plus conveni - complements personals: complement ad personam . - complements de l oc de treball: plus conveni . - complements de quantitat i qualitat de treball: plus productivitat . plus nocturn . plus disponibilitat . . Fecha de publicación: 02 Septiembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
La convocatí²ria Fecha de publicación: 30 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Tarragona excluyendo torredembarra
Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Tarragona
servicio común procesal general nombre del puesto: responsable del servicio común procesal general . centro gestor: secretaría para la administración de justicia . centro de destino: servicio común procesal general . localidad: igualada . complemento general del puesto: 3 . complemento específico: 10 . Fecha de publicación: 19 Octubre 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 07 Octubre 2021 Cataluña Barcelona Igualada
servicio común procesal de ejecución nombre del puesto: responsable del servicio común procesal de ejecución . centro gestor: secretaría para la administración de justicia . centro de destino: servicio común procesal de ejecución . localidad: igualada . complemento general del puesto: 3 . complemento específico: 10 . Fecha de publicación: 19 Octubre 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 07 Octubre 2021 Cataluña Barcelona Igualada
director/directora de departamento (código 5074718) denominación del puesto: director/directora de departamento (código 5074718) . complemento específico: 17 . localidad: barcelona . Fecha de publicación: 24 Septiembre 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 20 Septiembre 2021 Cataluña Barcelona
director/directora de departamento (código 5074718) denominación del puesto: director/directora de departamento (código 5074718) . complemento específico: 17 . localidad: barcelona . Fecha de publicación: 15 Julio 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 02 Julio 2021 Cataluña Barcelona
unidad procesal de apoyo directo nombre del puesto: responsable del registro civil de la unidad procesal de apoyo directo . centro gestor: secretaría de relaciones con la administración de justicia . centro de destino: unidad procesal de apoyo directo . localidad: blanes . complemento general del puesto: 3 . complemento específico: 8 . jornada: normal . horario: normal . tipo de puesto: singularizado . forma de provisión: concurso específico . movilidad: cuerpos al servicio de la administración de justicia . especificación de los cuerpos: cuerpo de gestión procesal y administrativa . Fecha de publicación: 02 Marzo 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 23 Febrero 2021 Cataluña Girona Blanes
servicio común procesal general nombre del puesto: responsable del servicio común procesal general . centro gestor: secretaría de relaciones con la administración de justicia . centro de destino: servicio común procesal general . localidad: blanes . complemento general del puesto: 3 . complemento específico: 9 . jornada: normal . horario: normal . tipo de puesto: singularizado . forma de provisión: concurso específico . Fecha de publicación: 02 Marzo 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 23 Febrero 2021 Cataluña Girona Blanes
servicio común procesal de ejecución nombre del puesto: responsable del servicio común procesal de ejecución . centro gestor: secretaría de relaciones con la administración de justicia . centro de destino: servicio común procesal de ejecución . localidad: blanes . complemento general del puesto: 3 . complemento específico: 9 . jornada: normal . horario: normal . tipo de puesto: singularizado . forma de provisión: concurso específico . movilidad: cuerpos al servicio de la administración de justicia . especificación de los cuerpos: cuerpo de gestión procesal y administrativa . Fecha de publicación: 02 Marzo 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 23 Febrero 2021 Cataluña Girona Blanes
servicio común procesal general nombre del puesto: responsable de equipo de auxilio judicial del servicio común procesal general . centro gestor: secretaría de relaciones con la administración de justicia . centro de destino: servicio común procesal general . localidad: girona . complemento general del puesto: 2 . complemento específico: 9 . jornada: normal . horario: normal . tipo de puesto: singularizado . forma de provisión: concurso específico . Fecha de publicación: 02 Marzo 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 23 Febrero 2021 Cataluña Girona
unidad procesal de apoyo directo de primera instancia e instrucción centro gestor: secretaría de relaciones con la administración de justicia . centro de destino: unidad procesal de apoyo directo de primera instancia e instrucción . localidad: berga . complemento general del lloc: 3 . complemento específico: 7 . jornada: normal . horario: normal . tipo de puesto: singularizado . forma de provisión: concurso específico . movilidad: cuerpos al servicio de la administración de justicia . especificación de los cuerpos: cuerpo de gestión procesal y administrativa . Fecha de publicación: 20 Octubre 2020 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 07 Octubre 2020 Cataluña Barcelona Berga
servicio común procesal general nombre del puesto: responsable del servicio común procesal general . centro gestor: secretaría de relaciones con la administración de justicia . centro de destino: servicio común procesal general . localidad: berga . complemento general del lloc: 3 . complemento específico: 8 . Fecha de publicación: 20 Octubre 2020 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 07 Octubre 2020 Cataluña Barcelona Berga
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Tarragona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales