Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de grupo c2 en Galicia
Peóns de servizos básicos A convocatoria prevé a cobertura polo sistema de concurso-oposición a través das presentes bases específicas de 8 prazas de peóns de servizos básicos . en réxime de persoal laboral temporal a tempo completo . pertencente ao grupo de cotización 10 . . . Fecha de publicación: 17 Octubre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar de biblioteca A convocatoria prevé a cobertura polo sistema de concurso-oposición a través das presentes Bases específicas de 1 praza de auxiliar de biblioteca . en réxime de persoal laboral temporal a tempo completo . pertencente ao grupo de cotización 7 . . . Fecha de publicación: 17 Octubre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar de arquivo A convocatoria prevé a cobertura polo sistema de concurso-oposición a través das presentes Bases específicas de 1 praza de auxiliar de arquivo . en réxime de persoal laboral temporal a tempo completo . pertencente ao grupo de cotización 7 . . . Fecha de publicación: 17 Octubre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
administrativo denominación: administrativo . clasificación: escala de administración xeral . subescala administrativo . subgrupo c1 . xornada de traballo: completa . retribucións: as básicas correspondentes ao grupo de clasificación profesional e as complementarias fixadas na rpt municipal para os postos de administrativo (bop n 188 . do 26 de agosto de 2009) . Fecha de publicación: 04 Octubre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
operario de servicios múltiples número de postos de traballo: 1 (un) . clase: persoal laboral temporal . xornada: 40 horas semanais . nivel de titulación mínimo esixido: non se esixe . denominación do posto: operario de servicios múltiples . grupo de cotización: 10 . duración do contrato: dous (2) meses . retribucións brutas mensuais: 1 . Fecha de publicación: 12 Septiembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
eventual adscrito á alcaldía -denominación: eventual adscrito á alcaldía . - dedicación: xornada completa . - retribucións brutas: grupo de equiparación a funcionarios de carreira . - total anual: 24 . Fecha de publicación: 27 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Animador de tempo libre (grupo iv) correspondente á oferta de emprego público 2016 Bases da convocatoria para a provisión polo sistema de oposición dunha praza de animador de tempo libre (grupo IV) correspondente á oferta de emprego público 2016 . . . Fecha de publicación: 27 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral fixo denominada animador de tempo libre É obxecto desta convocatoria a provisión en propiedade . polo sistema de oposición . dunha praza de persoal laboral fixo denominada Animador de Tempo Libre . pertencente ao Grupo IV do Convenio Colectivo . vacante no Cadro de Persoal e incluída na Oferta de Emprego Público de 2016 . . . Fecha de publicación: 27 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Encargado de obras e servizos (grupo iv) correspondente á oferta de emprego público 2016 Bases da convocatoria para a provisión polo sistema de oposición dunha praza de encargado de obras e servizos (grupo IV) correspondente á oferta de emprego público 2016 . . . Fecha de publicación: 27 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral fixo denominada encargado de obras e servizos É obxecto desta convocatoria a provisión en propiedade . polo sistema de oposición . dunha praza de persoal laboral fixo denominada Encargado de Obras e Servizos . pertencente ao Grupo IV do Convenio Colectivo . vacante no Cadro de Persoal e incluída na Oferta de Emprego Público de 2016 . . . Fecha de publicación: 27 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de grupo c2 en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales